Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6434 Automating Windows Server 2008 Administration with Windows PowerShell

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: szkolenia@dagma.pl or 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone dla administratorów serwerów Windows Server 2008, chcących poznać metody automatyzacji codziennych zadań za pomocą skryptów w języku Windows PowerShell.

Wymagania:

 • podstawowe umiejętności administracyjne w Windows Server 2008,
 • rozumienie mechanizmów sieciowych i zabezpieczeń.
 • podstawowe umiejętności programistyczne.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • zautomatyzować zadania administracyjne z wykorzystaniem skrytpów PS,
 • wskazać powiązania pomiędzy komponentami WMI i COM a językiem PowerShell.

Długość szkolenia:

24 h (3 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do Microsoft Windows PowerShell

 • Wprowadzenie do Windows PowerShell
 • Instalacja Windows PowerShell w Windows Server 2008

LAB: Implementacja Windows PowerShell

Moduł 2: Przegląd Microsoft Windows PowerShell

 • Przegląd obiektów
 • Praca z poleceniami Cmdlet
 • Aliasy i historia
 • Zmienne i typy danych

LAB: Praca z poleceniami Cmdlet, aliasami, obiektami i zmiennymi

Moduł 3: Budowanie potoków w Windows PowerShell

 • Korzystanie z potoków
 • Korzystanie z tablic
 • Filtrowanie i iteracje w potokach
 • Zmiana kolejności obiektów w potoku

LAB: Wdrażanie potoków w Windows PowerShell

Moduł 4: Zarządzanie procesami i formatowanie wyjścia Cmdlet

 • Zarządzanie procesami systemu Windows z Microsoft Windows PowerShell
 • Formatowanie wyjścia Cmdlet

LAB: Formatowanie danych wyjściowych i sterowanie procesami w Windows PowerShell

Moduł 5: Wprowadzenie do skryptów w Microsoft Windows PowerShell

 • Pisanie skryptów Windows PowerShell
 • Parametry skryptu
 • Bezpieczeństwo w Windows PowerShell
 • Dostosowywanie Windows PowerShell

LAB: Realizacja skryptów w Windows PowerShell

Moduł 6: Wdrażanie kontroli przepływu i funkcji

 • Sterowanie przepływem wykonania w skryptach
 • Kontrola przepływu iteracji
 • Opracowanie i korzystanie z funkcji

LAB: Wdrażanie kontroli przepływu i funkcji w Windows PowerShell

Moduł 7: Praca z plikami, rejestrem i magazynami certyfikatów

 • Korzystanie z magazynów
 • Korzystanie z dostawców
 • Filtrowanie i wybór z wyrażeń regularnych
 • Wdrożenie zarządzania dziennikiem zdarzeń

LAB: Praca z plikami, rejestrem i magazynami certyfikatów

Moduł 8: Zarządzanie systemem, operacyjnym Windows przy użyciu Microsoft Windows PowerShell i WMI

 • Wprowadzenie do WMI i obiektów WMI
 • Zarządzanie dyskami i woluminami dysku przy użyciu Windows PowerShell z WMI
 • Zarządzanie kopiami w tle z Windows PowerShell z WMI
 • Zarządzanie folderami udostępnionymi z Windows PowerShell
 • Zarządzanie usługami terminalowymi z WMI
 • Zarządzanie IIS 7.0 z WMI

LAB: Zarządzanie system operacyjnym Windows z Windows PowerShell i WMI

Moduł 9: Administrowanie Active Directory z Microsoft Windows PowerShell

 • Administrowanie domenami i lasami korzystając z .NET
 • Zarządzanie kontami użytkowników i grupami za pomocą ADSI
 • Zarządzanie relacjami między użytkownikami i grupami
 • Administracja sieci Web za pomocą IIS 7.0

LAB: Administrowanie Active Directory z Windows PowerShell

Moduł 10: Zarządzanie zasadami grupy w Windows z PowerShell i interfejsem COM

 • Zarządzanie GPO za pomocą GPMC i interfejsem COM
 • Zarządzanie obiektami zasad grupy
 • Raportowanie zasad grupy

LAB: Administrowanie zasadami grupy w systemie Microsoft Windows PowerShell

NÄCHSTMÖGLICHE TERMINE:

Ruf uns an: +48 800 080 322

Hast du Fragen?
Benötigst du zusätzliche Informationen
Möchtest du einen Platz vorreservieren?

Rufen Sie uns an!
+48 32 259 11 80