Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10747
Administering System Center 2012 Configuration Manager

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: szkolenia@dagma.pl or 800 080 322.

ATTENTION!

The training takes place on a BYOL (Bring Your Own Laptop) basis. This means that you must bring your own laptop to the training or inform us if you do not have one.

Opis szkolenia


Szkolenie, na którym uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami administrowania System Center 2012 Configuration Manager. Ponadto zdobędą umiejętności w zakresie bieżącej obsługi, konfiguracji komponentów oraz rozwiązywania problemów związanych z wdrażaniem oprogramowania i systemów operacyjnych w Configuration Manager.

Wymagania:

 • znajomość podstaw sieci TCP/IP,
 • znajomość zagadnień zarządzania Active Directory,
 • umiejętność zarządzania środowiskiem Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2,
 • umiejętność wdrażania, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów z komputerami pracującymi pod kontrolą Windows,
 • znajomość SQL Server 2008 włącznie z Reporting Services,
 • znajomość koncepcji PKI.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • opisać zestaw funkcji System Center 2012 Configuration Manager,
 • wykrywać i organizować zasoby,
 • zarządzać klientem Configuration Manager,
 • zarządzać zasobami i pomiarem wykorzystania oprogramowania,
 • tworzyć i wdrażać aplikacje,
 • zarządzać wdrażaniem aplikacji,
 • wdrażać System Center 2012 Endpoint Protection,
 • zarządzać ustawieniami zgodności dla urządzeń,
 • zarządzać urządzeniami przenośnymi,
 • konfigurować Wake On LAN i zarządzanie energią.

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie związane jest z egzaminem 70-243 Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager i tytułem Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager.

Przygotowanie do egzaminu ułatwia ukończenie dwóch szkoleń, z których każde obejmuje wybraną część testowanych zagadnień: MS-10748 Deploying System Center 2012 Configuration Manager oraz MS-10747 Administering System Center 2012 Configuration Manager.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Omówienie System Center 2012 Configuration Manager

 • Wprowadzenie do System Center 2012 Configuration Manager
 • Omówienie architektury System Center 2012 Configuration Manager
 • Omówienie konsoli Configuration Manager
 • Narzędzia do monitorowania i rozwiązywania problemów Configuration Manager

LAB A: Możliwości konsoli Configuration Manager
LAB B: Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Configuration Manager

Moduł 2: Wykrywanie i organizacja zasobów

 • Konfiguracja wykrywania zasobów
 • Konfiguracja granic (Boundaries) i grup granicznych (Boundary Groups)
 • Konfiguracja kolekcji użytkowników i urządzeń
 • Konfiguracja administracji opartej na rolach

LAB A: Konfiguracja wykrywania zasobów i granic (Boundaries)
LAB B: Konfiguracja kolekcji użytkowników
LAB C: Konfiguracja administracji opartej na rolach

Moduł 3: Zarządzanie klientem Configuration Manager

 • Omówienie klienta Configuration Manager
 • Wdrażanie klienta Configuration Manager
 • Zarządzanie ustawieniami klienta
 • Konfiguracja i monitorowanie stanu klienta

LAB A: Wdrażanie klienta Configuration Manager
LAB B: Zarządzanie ustawieniami klienta
LAB C: Konfiguracja i monitorowanie stanu klienta

Moduł 4: Zarządzanie inwentaryzacją i pomiarem użycia oprogramowania

 • Omówienie zbierania spisów
 • Konfiguracja inwentaryzacji sprzętu
 • Konfiguracja inwentaryzacji oprogramowania
 • Zarządzanie kolekcją inwentaryzacji
 • Konfiguracja Asset Intelligence
 • Konfiguracja pomiaru użycia oprogramowania

LAB A: Konfiguracja i zarządzanie zbieraniem spisów
LAB B: Konfiguracja i zarządzanie Asset Intelligence
LAB C: Konfiguracja pomiaru użycia oprogramowania

Moduł 5: Tworzenie zapytań i raportowanie danych

 • Wprowadzenie do zapytań
 • Zarządzanie zapytaniami
 • Konfiguracja SQL Server Reporting Services

LAB A: Tworzenie i zapytań
LAB B: Konfiguracja raportowania

Moduł 6: Zarządzanie wdrażaniem oprogramowania za pomocą pakietów i programów

 • Konfiguracja dystrybucji oprogramowania
 • Konfiguracja pakietów i programów
 • Dystrybucja zawartości do punktów dystrybucji
 • Wdrażanie programów do klientów Configuration Manager

LAB: Zarządzanie wdrażaniem oprogramowania za pomocą pakietów i programów

Moduł 7: Tworzenie i wdrażanie aplikacji

 • Omówienie zarządzania aplikacjami
 • Tworzenie aplikacji
 • Wdrażanie aplikacji
 • Konfiguracja katalogu aplikacji

LAB A: Tworzenie i wdrażanie aplikacji
LAB B: Wdrażanie aplikacji z katalogu aplikacji

Moduł 8: Zarządzanie wdrażaniem aplikacji

 • Konfiguracja wymagań i zależności dla różnych typów wdrożeń
 • Konfiguracja różnych rodzajów wdrożeń
 • Zarządzanie aplikacjami

LAB A: Zaawansowane metody wdrażania aplikacji
LAB B: Zarządzanie Aplikacjami – zastępowanie i usuwanie

Moduł 9: Wdrażanie i zarządzanie aktualizacjami oprogramowania

 • Omówienie aktualizacji oprogramowania
 • Przygotowanie Configuration Manager Site do aktualizacji oprogramowania
 • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
 • Konfiguracja reguł automatycznego wdrażania
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania

LAB A: Konfigurowanie aktualizacji oprogramowania
LAB B: Wdrażanie i zarządzanie

Moduł 10: Implementacja Endpoint Protection w Configuration Manager 2012

 • Omówienie Endpoint Protection w Configuration Manager 2012
 • Konfiguracja i monitoring zasad Endpoint Protection

LAB: Implementacja Endpoind Protection

Moduł 11: Zarządzanie wdrażaniem systemów operacyjnych

 • Omówienie wdrażania systemów operacyjnych
 • Przygotowanie lokalizacji do wdrożenia systemu operacyjnego
 • Przechwytywanie obrazu systemu operacyjnego
 • Wdrażanie systemu operacyjnego

LAB A: Przygotowanie środowiska do wdrożenia systemu operacyjnego
LAB B: Budowanie i przechwytywanie obrazu wzorcowego
LAB C: Przeprowadzanie aktualizacji „in place”

Moduł 12: Zarządzanie ustawieniami zgodności

 • Wprowadzenie do ustawień zgodności
 • Konfiguracja ustawień zgodności
 • Podgląd wyników zgodności

LAB: Zarządzanie ustawieniami zgodności

Moduł 13: Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

 • Konfiguracja zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • Konfiguracja Infrastruktury Klucza Publicznego (Public Key Infrastructure)
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • Wdrażanie aplikacji na urządzenia mobilne

LAB A: Konfiguracja PKI w Configuration Manager
LAB B: Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Moduł 14: Konfiguracja Wake On LAN, zarządzanie energią, kontrola zdalna

 • Konfiguracja Wake On LAN
 • Omówienie zarządzania pasmem
 • Konfiguracja ustawień zarządzania energią
 • Konfiguracja kontroli zdalnej

LAB A: Konfiguracja ustawień zarządzania energią
LAB B: Konfiguracja zdalnej kontroli

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80

Hotel during training

Are you looking for a Hotel for the duration of a training course? Select the city and see our offer.

Hotels in Gdansk
Hotels in Katowice
Hotels in Lodz
Hotels in Poznan
Hotels in Rzeszow
Hotels in Szczecin
Hotels in Warsaw
Hotels in Wroclaw