Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20409
Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: szkolenia@dagma.pl or 800 080 322.

ATTENTION!

The training takes place on a BYOL (Bring Your Own Laptop) basis. This means that you must bring your own laptop to the training or inform us if you do not have one.

Opis szkolenia


Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz specjalistów IT którzy są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie, zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury wirtualizacji w firmie, a także do osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Microsoft Certified Specialist: Server Virtualization with Hyper-V and System Center.

Wymagania:

 • znajomość TCP/IP i zagadnień sieciowych
 • wiedza na temat technologii przechowywania danych
 • rozumienie zagadnień Windows Power Shell
 • zdolność do pracy w grupie bądź grupie wirtualnej

Korzyści po szkoleniu:

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania,wdrażania, zarządzania i utrzymywania infrastruktury wirtualizacji.

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: 74-409: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Ocena środowiska wirtualizacji

 • przegląd rozwiązań wirtualizacyjnych firmy Microsoft
 • przegląd komponentów System Center 2012 R2
 • ocena aktualnego środowiska wirtualizacji
 • rozszerzenie wirtualizacji do chmury

Moduł 2: Instalacja i konfiguracja roli Hyper-V

 • instalowanie Hyper-V
 • zarządzanie Hyper-V
 • konfiguracja ustawień Hyper-V
 • konfiguracja przestrzeni dyskowych i sieci komputerowej dla Hyper-V

Moduł 3: Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi dyskami, wirtualnymi maszynami i punktami kontrolnymi

 • tworzenie i konfigurowanie wirtualnych dysków twardych
 • tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych
 • instalacja i importowanie maszyn wirtualnych
 • zarządzanie punktami kontrolnymi maszyn wirtualnych
 • monitorowanie Hyper-V
 • projektowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi

Moduł 4: Tworzenie i konfigurowanie sieci dla wirtualnych maszyn

 • tworzenie i korzystanie z wirtualnych przełączników Hyper-V
 • zaawansowane funkcje sieciowe Hyper-V
 • wirtualizacja sieci z Hyper-V

Moduł 5: Migracja maszyn wirtualnych i replikacja Hyper-V

 • zapewnienie wysokiej dostępności i redundancji dla wirtualizacji
 • wdrożenie migracji maszyn wirtualnych
 • wdrażanie i zarządzanie replikacją Hyper-V

Moduł 6: Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V

 • omówienie klastrów pracy awaryjnej
 • konfiguracja i obsługa Shared Storage
 • wdrażanie i zarządzanie klastrem pracy awaryjnej z Hyper-V

Moduł 7: Instalowanie i konfigurowanie System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • integracja środowiska wirtualizacji za pomocą System Center
 • przegląd System Center 2012 Virtual Machine Manager
 • instalacja System Center 2012 Virtual Machine Manager
 • dodawanie hostów i zarządzanie grupą hostów

Moduł 8: Zarządzanie infrastrukturą sieciową i przestrzeni dyskowej za pomocą System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • zarządzanie infrastrukturą sieciową
 • zarządzanie infrastrukturą przestrzeni dyskowej
 • zarządzanie aktualizacją infrastruktury

Moduł 9: Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • zadania zarządzania w VMM
 • tworzenie, klonowanie i konwersja maszyn wirtualnych
 • aktualizacja maszyn wirtualnych

Moduł 10: Konfiguracja i zarządzanie bibliotekami i obiektami w bibliotekach System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • przegląd bibliotek Virtual Machine Manager
 • praca z profilami i szablonami

Moduł 11: Zarządzanie Chmurą poprzez System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • wprowadzenie do Chmury
 • tworzenie i zarządzanie Chmurą
 • praca z rolami użytkowników w Virtual Machine Manager

Moduł 12: Zarządzanie usługami w system Center 2012 R2 Virtual Machine Manager i App Controller

 • zrozumienie usług w System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • tworzenie i zarządzanie usługami w VMM vkorzystanie z System Center 2012 R2 App Controller

Moduł 13: Ochrona i monitoring infrastruktury wirtualizacji

 • przegląd opcji kopii zapasowych i przywracania dla maszyn wirtualnych
 • ochrona infrastruktury wirtualizacji przy użyciu Data Protection Manager
 • korzystanie z System Center Operations Manager do monitorowania i sprawozdawczości
 • integracja Virtual Machine Manager z Operations Manager

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80

Hotel during training

Are you looking for a Hotel for the duration of a training course? Select the city and see our offer.

Hotels in Gdansk
Hotels in Katowice
Hotels in Lodz
Hotels in Poznan
Hotels in Rzeszow
Hotels in Szczecin
Hotels in Warsaw
Hotels in Wroclaw