Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10983
Upgrading Your Skills to Windows Server 2016

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: szkolenia@dagma.pl or 800 080 322.

ATTENTION!

The training takes place on a BYOL (Bring Your Own Laptop) basis. This means that you must bring your own laptop to the training or inform us if you do not have one.

Opis szkolenia


Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DAGMA zaprasza na szkolenie MS 10983 Uaktualnienie umiejętności do WIndows Server 2016

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami wdrażania i konfigurowania nowych funkcji w systemie Windows Server 2016. Kurs ten jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy chcą podnosić swoje umiejętności techniczne.

Szkolenie to nie jest kursem aktualizacji produktu i nie wprowadza szczegółów dotyczących migracji i uaktualniania systemów do wersji 2016. Szkolenie w wersji „technology preview”.

Wymagania:

 • doświadczenie we wdrażaniu i administrowaniu Windows Server 2012 lub Windows Server 2008
 • znajomość usług sieciowych i procesu ich wdrażania
 • znajomość technologii i procesu wdrażania usługi Active Directory
 • znajomość technologii i procesu wdrażania wirtualizacji
 • posiadanie wiedzy z zakresu certyfikatu MCSA: Windows Server 2008 lub Windows Server 2012

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • instalować i konfigurować Windows Server 2016
 • wdrażać Hyper-V
 • wdrażać usługi katalogowe
 • wdrażać program AD FS
 • wdrażać bezpieczny dostęp do danych dla użytkowników i urządzeń
 • wdrażać usługi sieciowe

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Instalacja i konfiguracja Windows Server 2016

 • wprowadzenie do Windows Server 2016
 • instalacja Windows Server Server 2016
 • konfiguracja Windows Server 2016
 • wdrażanie kontenerów w Windows Server 2016

Moduł 2: Wdrażanie roli Hyper V

 • konfiguracja roli Hyper-V w Windows Server 2016
 • konfiguracja magazynów danych na potrzeby roli Hyper-V
 • konfiguracja usług sieciowych na potrzeby roli Hyper-V
 • konfiguracja maszyn wirtualnych w Hyper-V

Moduł 3: Wdrażanie usług katalogowych

 • wdrażanie kontrolerów domeny AD DS
 • wdrażanie kont usług
 • microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
 • integracja AD DS z Azure AD

Moduł 4: Wdrażanie AD FS

 • wprowadzenie do AD FS
 • omówienie procesu wdrażania AD FS
 • wdrażanie AD FS dla jednej organizacji
 • wdrażanie Web Application Proxy
 • wdrażanie usługi single sign-on (SSO) w rozwiązaniach Microsoft Online Services

Moduł 5: Zarządzanie i optymalizacja magazynu danych w Windows Server 2016

 • wprowadzenie do magazynu danych w Windows Server 2016
 • konfiguracja magazynu danych opertega na iSCSI (Internet Small Computer System Interface)
 • konfiguracja przestrzeni magazynowych (Storage Spaces) w Windows Server 2016

Moduł 6: Wdrażanie bezpiecznego dostępu dla użytkowników i urządzeń

 • wprowadzenie do dynamicznej kontroli dostępu (Dynamic Access Control)
 • planowanie wdrożenia dynamicznej kontroli dostępu
 • konfiguracja dynamicznej kontroli dostępu
 • wdrażanie folderów roboczych (Work Folders)

Moduł 7: Wdrażanie usług sieciowych

 • omówienie nowości w usługach sieciowych
 • wdrażanie zarządzania adresami IP
 • zarządzanie przestrzeniami adresów IP za pomocą IPAM

Moduł 8: Wdrażanie zdalnego dostępu

 • wprowadzenie do zdalnego dostępu
 • wdrażanie Direct Access
 • wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN)

Moduł 9: Wdrażanie klastrów niezawodnościowych

 • wdrażanie klastrów niezawodnościowych
 • konfiguracja wysoko dostępnych aplikacji i usług w klastrze niezawodnościowym
 • utrzymywanie klastra niezawodnościowego
 • wdrażanie klastra rozproszonego

Moduł 10: Wdrażanie klastra niezawodnościowego na potrzeby Hyper-V Windows Server 2016

 • wprowadzenie do integracji roli Hyper-V Server 2016 z klastrem niezawodnościowym
 • wdrażanie maszyn wirtualnych Hyper-V na klastrze niezawodnościowym
 • wdrażanie migracji maszyn wirtualnych w Hyper-V w Windows Server 2016
 • wdrażanie replik Hyper-V

Moduł 11: Odzyskiwanie danych w systemie Windows Server 2016

 • wdrażanie opcji odzyskiwania danych
 • wdrażanie Microsoft Azure Backup
 • wdrażanie odzyskiwania serwera

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80

Hotel during training

Are you looking for a Hotel for the duration of a training course? Select the city and see our offer.

Hotels in Gdansk
Hotels in Katowice
Hotels in Lodz
Hotels in Poznan
Hotels in Rzeszow
Hotels in Szczecin
Hotels in Warsaw
Hotels in Wroclaw