Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10325
Automating Administration with Windows PowerShell 2.0

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: szkolenia@dagma.pl or 800 080 322.

ATTENTION!

The training takes place on a BYOL (Bring Your Own Laptop) basis. This means that you must bring your own laptop to the training or inform us if you do not have one.

Opis szkolenia


Szkolenie polecane dla administratorów serwerów Windows Server 2008 R2, chcących poznać metody automatyzacji codziennych zadań za pomocą skryptów w języku Windows PowerShell 2.0.

Wymagania:

 • podstawowa wiedza z zakresu Windows Server 2008 R2
 • znajomość mechanizmów sieciowych i zabezpieczeń
 • umiejętności programistyczne

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • pracować w środowisku Windows PowerShell 2.0
 • automatyzować zadania administracyjne z wykorzystaniem skrytpów PS 2.0
 • wskazać powiązania pomiędzy komponentami WMI i COM a językiem PowerShell

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Podstawy dotyczące korzystania z Windows PowerShell v2

 • Przegląd technologii systemu Windows PowerShell
 • Windows PowerShell jako interaktywna powłoka wiersza poleceń
 • Korzystanie z potoków Windows PowerShell

LAB A: Korzystanie z Windows PowerShell jako interaktywnej powłoki wiersza poleceń
LAB B: Korzystanie z potoków Windows PowerShell

Moduł 2: Zrozumienie i korzystanie z formatowania

 • Zrozumieć system formatowania
 • Korzystanie z systemu formatowania

Lab: Korzystanie z podsystemu Formatowanie

Moduł 3: Najważniejsze polecenia Cmdlets

 • Cmdlets w codziennej pracy
 • Operatory porównania, filtrowanie potoków i wyliczenia obiektów
 • Zaawansowane techniki pracy z potokami

LAB A: Korzystanie z Cmdlets
LAB B: Filtrowanie i wyliczanie obiektów w potoku
LAB C: Dowiązania parametrów potoków

Moduł 4: Windows Management Instrumentation

 • Przegląd WMI
 • Korzystanie z Windows Management Instrumentation

Lab: Korzystanie z WMI w systemie Windows PowerShell

Moduł 5: Automatyzacja administracji usługą Active Directory

 • Przegląd automatyzacji Active Directory
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami
 • Zarządzanie komputerami i innymi obiektami katalogu

LAB A: Zarządzanie użytkownikami i grupami
LAB B: Zarządzanie komputerami i innymi obiektami katalogu

Moduł 6: Skrypty Windows PowerShell

 • Bezpieczeństwo skryptów
 • Skrypty podstawowe
 • Skrypty sparametryzowane

Lab: Pisanie skryptów Windows PowerShell

Moduł 7: Zadania w tle i zdalna administracja

 • Praca z zadaniami w tle
 • Zdalne wykonanie PowerShell

LAB A: Praca z zadaniami w tle
LAB B: Zdalne wykonanie PowerShell

Moduł 8: Zaawansowane opcje PowerShell

 • Korzystanie z profili
 • Ponownie użycie skryptów i funkcji
 • Pisanie pomocy opartej o komentarze

Lab: Zaawansowane opcje PowerShell

Moduł 9: Automatyzacja administracji systemem Windows Server 2008 R2

 • Przegląd modułów Windows Server 2008 R2
 • Przegląd poleceń Cmdlets dla konsoli Server Manager
 • Przegląd poleceń Cmdlets dla Group Policy
 • Przegląd paczek Trobuleshooting Pack
 • Przegląd Best Practices Analyzer Cmdlets
 • vPrzegląd IIS Cmdlets

LAB A: Korzystanie z Cmdlets Server Manager
LAB B: Korzystanie z Cmdlets zasad grupy
LAB C: Korzystanie z pakietu Troubleshooting Pack Cmdlets
LAB D: Korzystanie najlepsze Cmdlets Practice Analyzer
Lab E: Korzystanie z IIS Cmdlets

Moduł 10: Przegląd i ponowne użycie skryptów Windows PowerShell

 • Przegląd przykładowych skryptów
 • Rozumienie skryptów

Moduł 11: Tworzenie własnych skryptów Windows PowerShell

 • Zmienne, tablice i inne operatory
 • Jaki jest zakres?
 • Konstrukcja skryptów
 • Przechwytywanie błędów i ich obsługa
 • Techniki debuggowania
 • Modularyzacja

LAB A: Używanie zmiennych i tablic
LAB B: Konstrukcja skryptów
LAB C: Przechwytywanie błędów i ich obsługa
LAB D: Debugowanie skryptów
LAB E: Modularyzacja

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80

Hotel during training

Are you looking for a Hotel for the duration of a training course? Select the city and see our offer.

Hotels in Gdansk
Hotels in Katowice
Hotels in Lodz
Hotels in Poznan
Hotels in Rzeszow
Hotels in Szczecin
Hotels in Warsaw
Hotels in Wroclaw