Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6434
Automating Windows Server 2008 Administration with Windows PowerShell

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: szkolenia@dagma.pl or 800 080 322.

ATTENTION!

The training takes place on a BYOL (Bring Your Own Laptop) basis. This means that you must bring your own laptop to the training or inform us if you do not have one.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone dla administratorów serwerów Windows Server 2008, chcących poznać metody automatyzacji codziennych zadań za pomocą skryptów w języku Windows PowerShell.

Wymagania:

 • podstawowe umiejętności administracyjne w Windows Server 2008,
 • rozumienie mechanizmów sieciowych i zabezpieczeń.
 • podstawowe umiejętności programistyczne.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • zautomatyzować zadania administracyjne z wykorzystaniem skrytpów PS,
 • wskazać powiązania pomiędzy komponentami WMI i COM a językiem PowerShell.

Długość szkolenia:

24 h (3 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do Microsoft Windows PowerShell

 • Wprowadzenie do Windows PowerShell
 • Instalacja Windows PowerShell w Windows Server 2008

LAB: Implementacja Windows PowerShell

Moduł 2: Przegląd Microsoft Windows PowerShell

 • Przegląd obiektów
 • Praca z poleceniami Cmdlet
 • Aliasy i historia
 • Zmienne i typy danych

LAB: Praca z poleceniami Cmdlet, aliasami, obiektami i zmiennymi

Moduł 3: Budowanie potoków w Windows PowerShell

 • Korzystanie z potoków
 • Korzystanie z tablic
 • Filtrowanie i iteracje w potokach
 • Zmiana kolejności obiektów w potoku

LAB: Wdrażanie potoków w Windows PowerShell

Moduł 4: Zarządzanie procesami i formatowanie wyjścia Cmdlet

 • Zarządzanie procesami systemu Windows z Microsoft Windows PowerShell
 • Formatowanie wyjścia Cmdlet

LAB: Formatowanie danych wyjściowych i sterowanie procesami w Windows PowerShell

Moduł 5: Wprowadzenie do skryptów w Microsoft Windows PowerShell

 • Pisanie skryptów Windows PowerShell
 • Parametry skryptu
 • Bezpieczeństwo w Windows PowerShell
 • Dostosowywanie Windows PowerShell

LAB: Realizacja skryptów w Windows PowerShell

Moduł 6: Wdrażanie kontroli przepływu i funkcji

 • Sterowanie przepływem wykonania w skryptach
 • Kontrola przepływu iteracji
 • Opracowanie i korzystanie z funkcji

LAB: Wdrażanie kontroli przepływu i funkcji w Windows PowerShell

Moduł 7: Praca z plikami, rejestrem i magazynami certyfikatów

 • Korzystanie z magazynów
 • Korzystanie z dostawców
 • Filtrowanie i wybór z wyrażeń regularnych
 • Wdrożenie zarządzania dziennikiem zdarzeń

LAB: Praca z plikami, rejestrem i magazynami certyfikatów

Moduł 8: Zarządzanie systemem, operacyjnym Windows przy użyciu Microsoft Windows PowerShell i WMI

 • Wprowadzenie do WMI i obiektów WMI
 • Zarządzanie dyskami i woluminami dysku przy użyciu Windows PowerShell z WMI
 • Zarządzanie kopiami w tle z Windows PowerShell z WMI
 • Zarządzanie folderami udostępnionymi z Windows PowerShell
 • Zarządzanie usługami terminalowymi z WMI
 • Zarządzanie IIS 7.0 z WMI

LAB: Zarządzanie system operacyjnym Windows z Windows PowerShell i WMI

Moduł 9: Administrowanie Active Directory z Microsoft Windows PowerShell

 • Administrowanie domenami i lasami korzystając z .NET
 • Zarządzanie kontami użytkowników i grupami za pomocą ADSI
 • Zarządzanie relacjami między użytkownikami i grupami
 • Administracja sieci Web za pomocą IIS 7.0

LAB: Administrowanie Active Directory z Windows PowerShell

Moduł 10: Zarządzanie zasadami grupy w Windows z PowerShell i interfejsem COM

 • Zarządzanie GPO za pomocą GPMC i interfejsem COM
 • Zarządzanie obiektami zasad grupy
 • Raportowanie zasad grupy

LAB: Administrowanie zasadami grupy w systemie Microsoft Windows PowerShell

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80

Hotel during training

Are you looking for a Hotel for the duration of a training course? Select the city and see our offer.

Hotels in Gdansk
Hotels in Katowice
Hotels in Lodz
Hotels in Poznan
Hotels in Rzeszow
Hotels in Szczecin
Hotels in Warsaw
Hotels in Wroclaw