Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10776
Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: szkolenia@dagma.pl or 800 080 322.

ATTENTION!

The training takes place on a BYOL (Bring Your Own Laptop) basis. This means that you must bring your own laptop to the training or inform us if you do not have one.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów posiadających wiedzę z zakresu pisania zapytań T-SQL oraz znających podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych.

Wymagania:

 • Wiedza z tworzenia zapytań w T-SQL

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie znał:

 • SQL Server i jego główne narzędzia
 • Typy danych do wykorzystania podczas projektowania tabel konwersji danych pomiędzy typami danych i tworzenia ich aliasów.
 • Dobre praktyki w zakresie projektowania tabel programu SQL Server i tworzenie tabel za pomocą T-SQL.
 • Klucze podstawowe i obce.
 • Indeksy klastrowane i nieklastrowane
 • Metody odczytu i interpretacji planów wykonania.
 • Procedury, funkcje skalarne i tabelaryczne, triggery, widoki.
 • Typy tabel, tabele parametrów, użycie instrukcji MERGE.
 • Sposoby integracji SQL Server z .NET Framework. Pisanie własnych komponentów.
 • Sposoby przechowywania danych XML i ich schematów w SQL Server.
 • Sposoby wykonywania podstawowych zapytań na danych XML w SQL Server.
 • Sposoby użycia indeksu pełnotekstowego.

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

MCSA: SQL Server. Szkolenie związane jest z egzaminem 70-463 – Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do SQL Server 2012 i narzędzi

 • Wstęp do platformy SQL Server
 • Praca z narzędziami SQL Server
 • Konfiguracja usług SQL Server

Moduł 2: Praca z typami danych

 • Zastosowanie typów danych
 • Korzystanie z danych znakowych
 • Konwertowanie typów danych
 • Specjalistyczne typy danych

Moduł 3: Projektowanie i wdrażanie tabel

 • Projektowanie tabel
 • Praca ze schematami
 • Kreowanie i przerabianie tabel

Moduł 4: Zapewnianie integralności danych przez ograniczenia

 • Wymuszanie integralności danych
 • Wdrażanie integralności domeny
 • Implementacja integralności encji I integralności referencyjnej

Moduł 5: Planowanie indeksowania dla SQL Server 2012

 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami indeksowania
 • Rodzaje danych i indeksy
 • Pojedyncze kolumny i indeksy złożone

Moduł 6: Wdrażanie struktur tabeli w SQL Server 2012

 • Struktury tabeli w SQL Server
 • Praca z klastrowanymi indeksami
 • Projektowanie efektywnie klastrowanych indeksów

Moduł 7: Odczytywanie planów wykonawczych SQL Server 2012

 • Podstawowe zagadnienia na temat planów wykonywania
 • Typowe elementy planu wykonywania
 • praca z planami wykonywania

Moduł 8: Zwiększanie wydajności poprzez nieklastrowane indeksy

 • Projektowanie efektywnych niezgrupowanych indeksów
 • Wdrażanie nieklastrowanych indesków
 • Wykorzystanie Database Engine Tuning Advisor

Moduł 9: Projektowanie i implementacja widoków

 • Wprowadzenie do widoków
 • Tworzenie i zarzadzanie widokami
 • Zalecenia wydajnościowe dla widoków

Moduł 10: Projektowanie i implementacja procedur składowanych

 • Wprowadzenie do procedur składowanych
 • Praca z procedurami składowanymi
 • Implementacja saprametryzowanych procedur składowanych
 • Kontrola kontekstu wykonania

Moduł 11: Łączenie danych i tabel

 • Użycie twierdzenia MERGE
 • Implementacja typów tabel
 • Użycie typów TABLE jako parametrów

Moduł 12: Projektowanie i implementacja funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

 • Przegląd funkcji
 • Projektowanie i implementacja funkcji skalarnych
 • projektowanie i implementacja funkcji zwracających tabele
 • Implementacja zaleceń dla funkcji
 • Alternatywy dla funkcji

Moduł 13: Tworzenie wysoce współbieżnych aplikacji SQL Server 2012

 • Wprowadzenie do transakcji
 • Wprowadzenie do blokad
 • Zarządzanie blokadami
 • Poziomy izolacji transakcji

Moduł 14: Obsługa błędów w kodzie T-SQL

 • Rozumienie obsługi błędów w kodzie T-SQL
 • Implementacja obsługi błędów w kodzie T-SQL
 • Implementacja obsługi wyjątków strukturalnych

Moduł 15: Odpowiadanie na manipulację danych poprzez wyzwalacze

 • Projektowanie wyzwalaczy DML
 • Implementacja wyzwalaczy DML
 • Zaawansowane pojęcia dotyczące wyzwalaczy

Moduł 16: Implementacja zarządzanego kodu w SQL 2012

 • Wstęp do integracji SQL CLR
 • Importowanie i konfiguracja zestawów
 • Implementacja integracji SQL CLR
 • Poziomy izolacji transakcji

Moduł 17: Przechowywanie danych XML w SQL Server 2012

 • Wstęp do XML i schematów XML
 • Przechowywanie danych XML i schematów w SQL Server
 • Implementacja danych typu XML

Moduł 18: Zapytania do danych XML w SQL Server

 • Użycie składni T-SQL dla XML
 • Rozpoczynanie pracy z XQuery
 • Dzielenie XML

Moduł 19: Praca z danymi przestrzennymi SQL Server 2012

 • Wstęp do danych przestrzennych
 • Praca z typami danych przestrzennych SQL Server
 • Wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach

Moduł 20: Praca z indeksami pełnotekstowymi i zapytaniamii

 • Wstęp do indeksowania pełnotekstowego
 • implementacja indeksów pełnotekstowych w SQL Server
 • Praca z zapytaniami pełnotektowymi

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80

Hotel during training

Are you looking for a Hotel for the duration of a training course? Select the city and see our offer.

Hotels in Gdansk
Hotels in Katowice
Hotels in Lodz
Hotels in Poznan
Hotels in Rzeszow
Hotels in Szczecin
Hotels in Warsaw
Hotels in Wroclaw