Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6420
Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: szkolenia@dagma.pl or 800 080 322.

ATTENTION!

The training takes place on a BYOL (Bring Your Own Laptop) basis. This means that you must bring your own laptop to the training or inform us if you do not have one.

Opis szkolenia


Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z pracą w środowisku Windows Server 2008.

Wymagania:

 • znajomość podstawowych zagadnień pracy w środowisku Windows,
 • zrozumienie podstawowych potrzeb w realizacji zadań administracyjnych,
 • doświadczenie w pracy z klienckimi systemami operacyjnymi.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • używać właściwej terminologii,
 • realizować podstawowe zadania administracyjne,
 • tworzyć i zarządzać wirtualnymi maszynami,
 • wybierać właściwe narzędzia do wykonania określonych zadań.

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Rozumienie infrastruktury sieciowej

 • Standardy architektury sieciowej
 • Sieci lokalne
 • Sieci rozległe
 • Sieć bezprzewodowa
 • Łączenie się z Internetem
 • Zdalny dostęp

LAB: Wybór elementów infrastruktury sieci

Moduł 2: Łączenie komponentów sieci

 • Zrozumienie modelu OSI
 • Zrozumienie: adaptery, huby, switche
 • Zrozumienie: routing
 • Zrozumienie: rodzaje mediów

LAB: Łączenie komponentów sieci

Moduł 3: Wdrażanie TCP/IP

 • Omówienie protokołu TCP / IP
 • Adresowanie IPv4
 • Konfigurowanie IPv4
 • Rozumienie: IPv6
 • Rozpoznawanie nazw

LAB: Implementacja TCP/IP

Moduł 4: Składnice danych w Windows Server

 • Identyfikacja technologii składnic danych
 • Zarządzanie dyskami i woluminami
 • Wdrażanie RAID

LAB: Wdrażanie mechanizmów przechowywania danych w systemie Windows Server

Moduł 5: Instalacja i konfiguracja Windows Server

 • Instalowanie systemu Windows Server
 • Zarządzanie usługami
 • Zarządzanie i urządzenia peryferyjne

LAB: Instalowanie systemu Windows Server

Moduł 6: Role Windows Server

 • Wdrożenia oparte na rolach
 • Wdrażanie określonych ról serwerów

LAB: Wdrażanie ról serwera

Moduł 7: Wdrażanie Active Directory Domain Services

 • Wprowadzenie AD DS
 • Wdrażanie AD DS
 • Zarządzanie użytkownikami, grupami i komputerami
 • Wdrażanie jednostek organizacyjnych
 • Wdrażanie zasad grupy

LAB: Wdrażanie AD DS

Moduł 8: Wdrażanie warstw zabezpieczeń IT

 • Przegląd Defense-in-Depth
 • Ochrona fizyczna
 • Ochrona w sieci

LAB: Wdrażanie warstw zabezpieczeń IT

Moduł 9: Wdrażanie zabezpieczeń systemu Windows Server

 • Omówienie zabezpieczeń systemu Windows
 • Zabezpieczanie plików i folderów
 • Szyfrowanie danych

LAB: Wdrażanie zabezpieczeń systemu Windows

Moduł 10: Wdrażanie zabezpieczeń sieci

 • Przegląd zabezpieczeń sieci
 • Wdrażanie zapory ogniowej
 • Network Access Protection

LAB: Wdrażanie zabezpieczeń sieci

Moduł 11: Wdrażanie oprogramowania zabezpieczającego

 • Funkcje ochrony klienta
 • Ochrona poczty e-mail
 • Ochrona serwerów

LAB: Wdrażanie oprogramowania zabezpieczającego

Moduł 12: Monitorowanie wydajności serwera

 • Omówienie komponentów serwerowych
 • Monitorowanie wydajności

LAB: Monitorowanie wydajności serwera

Moduł 13: Utrzymanie Windows Server

 • Rozwiązywanie problemów z uruchomieniem Windows Server
 • Dostępność serwera i odzyskiwanie danych
 • Wdrażanie aktualizacji do systemu Windows Server
 • Rozwiązywanie problemów z Windows Server

LAB: Utrzymanie Windows Server

Moduł 14: Wdrażanie wirtualizacji

 • Przegląd technologii wirtualizacji
 • Wdrażanie roli Hyper-V

LAB: Wdrożenie wirtualizacji

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80

Hotel during training

Are you looking for a Hotel for the duration of a training course? Select the city and see our offer.

Hotels in Gdansk
Hotels in Katowice
Hotels in Lodz
Hotels in Poznan
Hotels in Rzeszow
Hotels in Szczecin
Hotels in Warsaw
Hotels in Wroclaw