Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6423
Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: szkolenia@dagma.pl or 800 080 322.

ATTENTION!

The training takes place on a BYOL (Bring Your Own Laptop) basis. This means that you must bring your own laptop to the training or inform us if you do not have one.

Opis szkolenia


Szkolenie dla administratorów, które zapozna z mechanizmami ochrony przed skutkami awarii w oparciu o klastry wysokiej dostępności Windows Server 2008. Przedstawione zostaną zagadnienia budowy, zarządzania i konfiguracji funkcji Failover Clustering.

Wymagania:

 • podstawowe umiejętności administracyjne w Windows Server 2008,
 • znajomość mechanizmów sieciowych i zabezpieczeń,
 • doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu systemami Windows.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • konfigurować i zarządzać klastrami systemu Windows Server 2008,
 • zaplanować architekturę klastrów pracy awaryjnej i równoważenia obciążenia sieciowego,
 • zarządzać rolami i funkcjami serwera pracującego w klastrze,
 • skonfigurować składnice danych w Windows Server 2008.

Długość szkolenia:

24 h (3 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do klastrów

 • Omówienie klastrów
 • Korzyści płynące z używania klastrów
 • Przegląd rozwiązań wysokiej dostępności systemu Windows Server 2008

LAB: Identyfikacja rozwiązań wysokiej dostępności Windows Server 2008

Moduł 2: Wprowadzenie do Microsoft Windows Server 2008 Failover Cluster

 • Przegląd funkcji Failover Cluster
 • Kluczowe funkcje klastrów Windows Server 2008
 • Przegląd modeli Quorum systemu Windows Server 2008

LAB: Identyfikacja scenariuszy użycia klastrów

Moduł 3: Przygotowanie do instalacji klastra pracy awaryjnej

 • Przegląd wymagań dotyczących instalowania klastra pracy awaryjnej
 • Planowanie wdrożenia klastra pracy awaryjnej
 • Instalowanie funkcji klastra pracy awaryjnej i weryfikacja konfiguracji
 • Instalacja klastra pracy awaryjnej w systemie Windows Server 2008 Server Core

LAB: Przygotowanie do instalacji klastra

Moduł 4: Przegląd wymagań dla składnic danych

 • Przegląd składnic danych
 • Wprowadzenie do SAN
 • Planowanie rozwiązań dla klastrów pracy awaryjnej
 • Konfiguracja połączenia iSCSI

LAB: Identyfikacja komponentów SAN

Moduł 5: Konfiguracja klastra pracy awaryjnej

 • Tworzenie nowego klastra pracy awaryjnej
 • Zarządzanie klastrem pracy awaryjnej
 • Weryfikacja funkcjonalności klastrów

LAB: Tworzenie i administrowanie klastrem

Moduł 6: Konfiguracja zasobów klastra oraz ról serwera

 • Konfiguracja zasobów klastra
 • Wdrażanie klastrów pracy awaryjnej dla ról serwera
 • Tworzenie klastrów dla ról Windows Server 2008 wersji Core

LAB: Klastry dla ról i funkcji Windows Server 2008

Moduł 7: Konserwacja klastrów pracy awaryjnej

 • Monitorowanie klastrów pracy awaryjnej
 • Kopie zapasowye i przywracanie klastrów pracy awaryjnej
 • Rozwiązywanie problemów klastrów pracy awaryjnej

LAB: Utrzymanie klastrów pracy awaryjnej

Moduł 8: Wdrażanie klastrów rozproszonych geograficznie

 • Przegląd klastrów rozproszonych geograficznie
 • Wdrażanie klastrów rozproszonych geograficznie w Windows Server 2008

Moduł 9: Równoważenie obciążenia sieciowego

 • Przegląd Network Load Balancing (NLB)
 • Konfiguracja klastrów NLB
 • Utrzymanie klastrów NLB

LAB: Wdrażanie klastrów NLB

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80

Hotel during training

Are you looking for a Hotel for the duration of a training course? Select the city and see our offer.

Hotels in Gdansk
Hotels in Katowice
Hotels in Lodz
Hotels in Poznan
Hotels in Rzeszow
Hotels in Szczecin
Hotels in Warsaw
Hotels in Wroclaw