Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20696
Administering System Center Configuration Manager and Intune

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: szkolenia@dagma.pl or 800 080 322.

ATTENTION!

The training takes place on a BYOL (Bring Your Own Laptop) basis. This means that you must bring your own laptop to the training or inform us if you do not have one.

Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie konfigurowania i zarządzania systemami klienckimi oraz urządzeniami z wykorzystaniem Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager oraz Windows Intune.

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za wdrażanie, zarządzanie i utrzymanie systemów desktopowych i urządzeń mobilnych z wykorzystaniem Configuration Manager.

Wymagania:

 • Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania ruchem sieciowym (protokoły sieciowe, topologie, sprzęt, media, trasowanie, przełączniki i adresowanie)
 • Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania Active Directory Domain Services
 • Umiejętność instalowania, konfigurowania i rozwiązywania problemów występujących na komputerach osobistych zarządzanych przez system operacyjny Windows
 • Podstawowa wiedza na temat bezpieczeństwa infrastruktury klucza publicznego (PKI) i związanych z nim pojęć
 • Podstawowe rozumienie skryptów i składni Windows PowerShell
 • Podstawowe rozumienie ról i usług serwera Windows

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Opisać funkcje Menedżera konfiguracji i Windows Intune oraz wyjaśnić, w jaki sposób używać tych funkcji do zarządzania komputerami osobistymi i urządzeniami przenośnymi w środowisku korporacyjnym
 • Wdrażać i zarządzać Menedżerem konfiguracji
 • Konfigurować i zarządzać zasobami sprzętowymi i programowymi
 • Zidentyfikować i skonfigurować najodpowiedniejszą metodę rozpowszechniania i zarządzania treścią używaną podczas wdrażania
 • Używać Menedżera konfiguracji do wdrożenia programu Endpoint Protection
 • Konfigurować strategię wdrażania systemu operacyjnego za pomocą Menedżera konfiguracji

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program / Harmonogram szkolenia

Moduł 1 Zarządzanie komputerami stacjonarnymi oraz urządzeniami przenośnymi w przedsiębiorstwie

 • Zarządzanie systemami z wykorzystaniem narzędzia Menedżer konfiguracji oraz Windows Intune
 • Przegląd Menedżera konfiguracji oraz architektury usług chmurowych
 • Przegląd narzędzi administracyjnych Menedżera konfiguracji
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących witryny Menedżera konfiguracji
 • Wprowadzenie do zapytań i raportów

Moduł 2 Przygotowanie infrastruktury do obsługi komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych    

 • Konfigurowanie granic i grup granic
 • Konfigurowanie wykrywania zasobów
 • Konfigurowanie łącznika serwera Exchange w celu zarządzania urządzeniami przenośnymi
 • Konfigurowanie zbiorów użytkowników i urządzeń

Moduł 3 Wdrażanie i zarządzanie klientem Menedżera konfiguracji

 • Przegląd klienta Menedżera konfiguracji
 • Wdrażanie klienta Menedżera konfiguracji
 • Konfigurowanie i monitorowanie statusu klienta
 • Zarządzanie ustawieniami klienta w Menedżerze konfiguracji

Moduł 4 Zarządzanie inwentaryzacją komputerów i aplikacji

 • Przegląd kolekcji inwentaryzacji
 • Konfigurowanie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
 • Zarzadzanie kolekcją inwentaryzacji
 • Konfigurowanie pomiaru wykorzystania aplikacji
 • Konfigurowanie Asset Intelligence

Moduł 5 Dystrybucja i zarządzanie treścią używaną do wdrożenia

 • Przygotowanie infrastruktury do zarządzania zawartością
 • Dystrybucja i zarządzanie treścią w punktach dystrybucyjnych

Moduł 6 Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami

 • Przegląd zarządzania aplikacjami
 • Tworzenie aplikacji
 • Wdrażanie aplikacji
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Wdrażanie i konfigurowanie aplikacji Windows Store

Moduł 7 Utrzymywanie aktualizacji oprogramowania dla komputerów zarządzanych

 • Proces aktualizacji oprogramowania
 • Przygotowywanie witryny aktualizacji do aktualizacji oprogramowania
 • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
 • Konfigurowanie zasad automatycznego wdrażania
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania

Moduł 8 Wdrażanie ochrony punktów końcowych dla komputerów zarządzanych

 • Omówienie programu Endpoint Protection w Menedżerze konfiguracji
 • Konfigurowanie, wdrażanie i monitorowanie zasad ochrony przed kradzieżą

Moduł 9 Zarządzanie zgodnością i zabezpieczaniem dostępu do danych

 • Przegląd ustawień zgodności
 • Konfigurowanie ustawień zgodności
 • Wyświetlanie wyników zgodności
 • Zarządzanie dostępem do zasobów i danych

Moduł 10 Zarządzanie wdrożeniami systemu operacyjnego

 • Przegląd wdrożenia systemu operacyjnego
 • Przygotowanie do wdrożenia systemu operacyjnego
 • Wdrażanie systemu operacyjnego

Moduł 11 Zarządzanie urządzeniami przenośnymi za pomocą oprogramowania Menedżera konfiguracji oraz Microsoft Intune

 • Przegląd zarządzania urządzeniami przenośnymi
 • Zarządzanie urządzeniami przenośnymi z infrastrukturą lokalną
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi przy użyciu Menedżera konfiguracji i Intune
 • Zarządzanie ustawieniami i ochroną danych na urządzeniach mobilnych
 • Wdrażanie aplikacji na urządzeniach mobilnych

Moduł 12 Zarządzanie witrynami Menedżera konfiguracji oraz systemami witryn

 • Konfigurowanie administrowania opartego na rolach
 • Przegląd obsługi witryn Menedżera konfiguracji
 • Konfigurowanie narzędzi zdalnych
 • Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie witryny Menedżera konfiguracji

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80

Hotel during training

Are you looking for a Hotel for the duration of a training course? Select the city and see our offer.

Hotels in Gdansk
Hotels in Katowice
Hotels in Lodz
Hotels in Poznan
Hotels in Rzeszow
Hotels in Szczecin
Hotels in Warsaw
Hotels in Wroclaw