Certyfikowane egzaminy

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z certyfikowanymi egzaminami.

Certyfikacje po szkoleniu ESET

Szkolenie ESET CLIENT & NETWORK SECURITY ADMINISTRATOR można ukończyć:

  • egzaminem producenta i uzyskać certyfikat ESET Managed Client Security Professional

 

Ukończenie szkolenia wraz z certyfikacją ESET Managed Client Security Professional

1.

Jak wygląda ścieżka certyfikacji ESET Managed Client Security Professional?

Aby uzyskać certyfikat ESET Managed Client Security Professional należy, po ukończeniu szkolenia, zdać 2 egzaminy wg poniższej kolejności:

  1. ESET PROTECT Basic Certification
  2. ESET PROTECT Advanced Certification

Uwaga:
Egzaminy należy zdawać kolejno- aby przystąpić do egzaminu na kolejnym poziomie, należy mieć zdany egzamin z wcześniejszego poziomu.

Egzamin producenta można zakupić wyłącznie w momencie zakupu szkolenia. Egzamin poprawkowy można wykupić oddzielnie.


2.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu?

Podczas dwudniowego szkolenia w ACS DAGMA uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której przygotuje się do egzaminu ESET PROTECT Basic Certification oraz ESET PROTECT Advanced Certification.


3.

Jak wyglądają egzaminy producenta?

Egzaminy (ESET PROTECT Basic Certification oraz ESET PROTECT Advanced Certification) trwają 45 minut i są w formie testów jednokrotnego wyboru.

By uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy udzielić 70% poprawnych odpowiedzi. Egzaminy odbywają się w języku angielskim. Do każdego z egzaminów uczestnik ma dwa podejścia.


4.

W jakim terminie można zdawać egzaminy?

Konto uczestnika na platformie ESET dostępne jest przez 90 dni od ostatniego dnia szkolenia, z czego pierwsze 60 dni jest przeznaczone na zdanie egzaminu. Certyfikat będzie dostępny do pobrania na platformie, do czasu wygaśnięcia ważności konta.


5.

Jak zarejestrować się na egzamin?

Kupując szkolenie należy wybrać opcję szkolenie z egzaminem producenta. Ostatniego dnia szkolenia na adres e-mail podany podczas rejestracji, zostaną przesłane dane do logowania do platformy.


6.

Jak długo jest ważny certyfikat?

Certyfikat jest ważny dla wersji 8 produktu ESET PROTECT. Certyfikat z wersji 7 nie wymaga re-certyfikacji.


Szkolenie ESET SZYFROWANIE DANYCH - ADMINISTRATOR ESET ENDPOINT ENCRYPTION SERVER można ukończyć:

  • egzaminem producenta i uzyskać certyfikat ESET Endpoint Encryption Specialist

 

Ukończenie szkolenia wraz z certyfikacją ESET Endpoint Encryption Specialist

1.

Jak wygląda ścieżka certyfikacji ESET Endpoint Encryption Specialist ?

Aby uzyskać certyfikat ESET Endpoint Encryption Specialist należy ukończyć szkolenie i zdać egzamin producenta.


2.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu?

Podczas szkolenia w ACS DAGMA uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której przygotuje się do egzaminu ESET Endpoint Encryption Specialist.


3.

Jak wyglądają egzaminy producenta?

Egzamin trwa 45 minut i jest w formie testu jednokrotnego wyboru.

By uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy udzielić 70% poprawnych odpowiedzi. Egzaminy odbywają się w języku angielskim. Do każdego egzaminu uczestnik ma dwa podejścia.


4.

W jakim terminie można zdawać egzaminy?

Konto uczestnika na platformie ESET dostępne jest przez 90 dni od ostatniego dnia szkolenia, z czego pierwsze 60 dni jest przeznaczone na zdanie egzaminu. Certyfikat będzie dostępny do pobrania na platformie, do czasu wygaśnięcia ważności konta.

 


5.

Jak zarejestrować się na egzamin?

Kupując szkolenie należy wybrać opcję szkolenie z egzaminem producenta. Podczas szkolenia na adres e-mail podany przy rejestracji, zostaną przesłane dane do logowania do platformy.


6.

Jak długo jest ważny certyfikat?

Certyfikat jest ważny do momentu udostępnienia na rynku przez producenta zdefiniowanej wersji produktu.


Certyfikacje dla uczestników szkoleń Stormshield

Szkolenia Stormshield można ukończyć egzaminami producenta: Certified Stormshield Network Administrator (CSNA) oraz Certified Stormshield Network Expert (CSNE). Ważne! Aby podejść do egzaminu Certified Stormshield Network Expert (CSNE) należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu Certified Stormshield Network Administrator (CSNA).

 

 

Certyfikacja Stormshield

1.

Kiedy należy zdawać egzamin producenta?

Pierwszy egzamin CSNA (Certified Stormshield Network Administrator) lub CSNE (Certified Stormshield Network Expert) ma dwie próby. Na egzamin w pierwszym podejściu Uczestnik ma maksymalnie 21 dni od zakończenia szkolenia. Na drugie podejście do egzaminu Klient ma dodatkowo 7 dni. Łącznie zatem na egzamin (dwie próby) Uczestnik ma 28 dni od daty zakończenia szkolenia. Dostęp do egzaminu w strefie Stormshield Institute (dla klientów, którzy wykupili opcję z egzaminem) uruchamiany jest automatycznie w 1 dniu po zakończeniu szkolenia. UWAGA! Należy także uzupełnić ankietę, dostępną w profilu użytkownika. Wyniki z egzaminu sa wysyłane po wypełnieniu ankiety.


2.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu?

Podczas trzydniowego szkolenia, uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do zdania egzaminu. W ramach szkolenia, uczestnik mailowo otrzymuje dostęp do konta szkoleniowego, na którym znajdują się dodatkowe materiały pozwalające przygotować się do egzaminu. Materiały te są w języku angielskim. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymują dostęp do strefy Stormshield Institute, a w niej dostęp do materiałów oraz maszyn wirtualnych na okres 3 lat. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.


3.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin zdawany jest online, co oznacza, że może być zdawany z dowolnego miejsca. Egzamin składa się wyłącznie z części teoretycznej. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu, należy udzielić 70% poprawnych odpowiedzi. Czas trwania to ok. 2 godziny. Aby uczestnik otrzymał wyniki egzaminu niezbędne jest wypełnienie ankiety dostarczonej przez producenta po szkoleniu.


4.

Certyfikat Stormshield

Uczestnik wykupując szkolenie z egzaminem producenta, ma 2 podejścia do egzaminu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat Stormshield na swój adres mailowy.


5.

Jak długo jest ważny certyfikat?

Certyfikat CSNA (CSNE) jest ważny 3 lata.


6.

Recertyfikacja

Certyfikaty CSNA i CSNE ważne sa 3 lata. Po tym czasie możesz ponownie wziąć udział w szkoleniu i zdać egzamin lub tylko przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego. Na 6 miesięcy przed terminem wygaśnięcia certyfikatu otrzymasz automatyczną wiadomość i przypomnienie, ze kończy się certyfikat. Kupując egzamin recertyfikacyjny otrzymasz zestaw materiałów oraz 2 podejścia. UWAGA! Na drugie podejście masz 7 dni licząc od daty pierwszego.


Certyfikacje dla uczestników szkoleń Safetica

SZKOLENIE SAFETICA ADMINISTRATOR - MANAGEMENT SERVER & MONITORING KOŃCZY SIĘ:

  • autoryzowanym egzaminem i tym samym osoby, które zdadzą pomyślnie test, otrzymają Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA.

 

 

UKOŃCZENIE SZKOLENIA WRAZ Z CERTYFIKACJĄ SAFETICA ADMINISTRATOR - MANAGEMENT SERVER & MONITORING

1.

Jak wygląda ścieżka certyfikacji Safetica Administrator - Management Server & Monitoring ?

Aby uzyskać certyfikat Safetica Administrator - Management Server & Monitoring należy ukończyć szkolenie i zdać egzamin.


2.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu?

Podczas szkolenia w ACS DAGMA uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której przygotuje się do egzaminu.


3.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin trwa 30 minut i jest w formie testu z pytaniami jedno i wielokrotnego wyboru.

By uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy udzielić 75% poprawnych odpowiedzi. Egzamin odbywa się w języku polskim. Do egzaminu uczestnik ma jedno podejście.


4.

W jakim terminie można zdawać egzamin?

Uczestnik zdaje egzamin na platformie egzaminacyjnej elearning.dagma.com.pl Na zdanie egzaminu uczestnik ma 7 dni kalendarzowych od ostatniego dnia szkolenia.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uczestnik otrzymuje Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA.


5.

Jak zarejestrować się na egzamin?

Kupując szkolenie, należy wybrać opcję „szkolenie z egzaminem”. Podczas szkolenia na adres e-mail podany przy rejestracji, zostaną przesłane dane do logowania do platformy.


6.

Jak długo jest ważny certyfikat?

Certyfikat Safetica Administrator - Management Server & Monitoring jest ważny 2 lata.


Formularz zapisu na egzamin

Dane osoby zapisującej się na egzamin:

warning
warning
warning

Informacje dotyczące egzaminu:

warning

Dodatkowe uwagi:

warning

Dane do faktury:

warning
warning
warning
warning
warning

 

Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska tel: 32 259 11 46, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning