Certyfikowane egzaminy

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z certyfikowanymi egzaminami.

Certyfikacje po szkoleniu ESET

Szkolenie ESET CLIENT & NETWORK SECURITY ADMINISTRATOR można ukończyć:

 • egzaminem producenta i uzyskać certyfikat ESET Managed Client Security Professional

 

Ukończenie szkolenia wraz z certyfikacją ESET Managed Client Security Professional

1.

Jak wygląda ścieżka certyfikacji ESET Managed Client Security Professional?

Aby uzyskać certyfikat ESET Managed Client Security Professional należy, po ukończeniu szkolenia, zdać 2 egzaminy wg poniższej kolejności:

 1. ESET PROTECT Basic Certification
 2. ESET PROTECT Advanced Certification

Uwaga:
Egzaminy należy zdawać kolejno- aby przystąpić do egzaminu na kolejnym poziomie, należy mieć zdany egzamin z wcześniejszego poziomu.

Egzamin producenta można zakupić wyłącznie w momencie zakupu szkolenia. Egzamin poprawkowy można wykupić oddzielnie.


2.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu?

Podczas dwudniowego szkolenia w ACS DAGMA uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której przygotuje się do egzaminu ESET PROTECT Basic Certification oraz ESET PROTECT Advanced Certification.


3.

Jak wyglądają egzaminy producenta?

Egzaminy (ESET PROTECT Basic Certification oraz ESET PROTECT Advanced Certification) trwają 45 minut i są w formie testów jednokrotnego wyboru.

By uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy udzielić 70% poprawnych odpowiedzi. Egzaminy odbywają się w języku angielskim. Do każdego z egzaminów uczestnik ma dwa podejścia.


4.

W jakim terminie można zdawać egzaminy?

Konto uczestnika na platformie ESET dostępne jest przez 90 dni od ostatniego dnia szkolenia, z czego pierwsze 60 dni jest przeznaczone na zdanie egzaminu. Certyfikat będzie dostępny do pobrania na platformie, do czasu wygaśnięcia ważności konta.


5.

Jak zarejestrować się na egzamin?

Kupując szkolenie, należy wybrać wariant cenowy, który zawiera autoryzowany egzamin ESET. Na adres e-mail podany przy rejestracji, uczestnik otrzyma maila z Platformy e-learningowej ESET o tytule: „Welcome to ESET Education Portal”, w którym podany będzie login oraz hasło do pierwszego logowania.


6.

Jak długo jest ważny certyfikat?

Certyfikat jest ważny dla wersji 8 produktu ESET PROTECT. Certyfikat z wersji 7 nie wymaga re-certyfikacji.


Szkolenie ESET SZYFROWANIE DANYCH - ADMINISTRATOR ESET ENDPOINT ENCRYPTION SERVER można ukończyć:

 • egzaminem producenta i uzyskać certyfikat ESET Endpoint Encryption Specialist

 

Ukończenie szkolenia wraz z certyfikacją ESET Endpoint Encryption Specialist

1.

Jak wygląda ścieżka certyfikacji ESET Endpoint Encryption Specialist ?

Aby uzyskać certyfikat ESET Endpoint Encryption Specialist należy ukończyć szkolenie i zdać egzamin producenta.


2.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu?

Podczas szkolenia w ACS DAGMA uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której przygotuje się do egzaminu ESET Endpoint Encryption Specialist.


3.

Jak wyglądają egzaminy producenta?

Egzamin trwa 45 minut i jest w formie testu jednokrotnego wyboru.

By uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy udzielić 70% poprawnych odpowiedzi. Egzaminy odbywają się w języku angielskim. Do każdego egzaminu uczestnik ma dwa podejścia.


4.

W jakim terminie można zdawać egzaminy?

Konto uczestnika na platformie ESET dostępne jest przez 90 dni od ostatniego dnia szkolenia, z czego pierwsze 60 dni jest przeznaczone na zdanie egzaminu. Certyfikat będzie dostępny do pobrania na platformie, do czasu wygaśnięcia ważności konta.

 


5.

Jak zarejestrować się na egzamin?

Kupując szkolenie należy wybrać opcję szkolenie z egzaminem producenta. Podczas szkolenia na adres e-mail podany przy rejestracji, zostaną przesłane dane do logowania do platformy.


6.

Jak długo jest ważny certyfikat?

Certyfikat jest ważny do momentu udostępnienia na rynku przez producenta zdefiniowanej wersji produktu.


Certyfikacje dla uczestników szkoleń Stormshield

Szkolenia Stormshield można ukończyć egzaminami producenta: Certified Stormshield Network Administrator (CSNA), Certified Stormshield Network Expert (CSNE) oraz Certified Stormshield Network Troubleshooting &Support (CSNTS). Ważne! Aby podejść do egzaminu CSNE należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu CSNA, a przy podejściu do egzaminu CSNTS należy posiadać ważny certyfikat CSNE.

 

 

Certyfikacja Stormshield

1.

Kiedy należy zdawać egzamin producenta?

Pierwszy egzamin CSNA (Certified Stormshield Network Administrator) lub CSNE (Certified Stormshield Network Expert) oraz CSNTS (Certified Stormshield Network Troubleshooting & Support) mają dwie próby. Na egzamin w pierwszym podejściu Uczestnik ma maksymalnie 21 dni od zakończenia szkolenia. Na drugie podejście do egzaminu Klient ma dodatkowo 7 dni. Łącznie zatem na egzamin (dwie próby) Uczestnik ma 28 dni od daty zakończenia szkolenia. UWAGA! W przypadku egzaminu CSNE - w razie niepowodzenia podczas pierwszej próby, istnieje możliwość wydłużenia terminu podejścia do drugiej próby – nawet do 3 miesięcy! W tym celu należy wysłać maila na adres szkolenia@dagma.pl lub bezpośrednio do producenta na adres training@stormshield.eu z prośbą o przedłużenie terminu drugiej próby. Ważne, aby wiadomość została wysłana przed upływem 28 dni od dnia zakończenia szkolenia, tj. przed upływem terminu drugiego podejścia. Dostęp do egzaminu CSNTS jest ważny przez 6 miesięcy. Dostęp do egzaminu w strefie Stormshield Institute (dla klientów, którzy wykupili opcję z egzaminem) uruchamiany jest automatycznie w 1 dniu po zakończeniu szkolenia. UWAGA! Należy także uzupełnić ankietę, dostępną w profilu użytkownika. Wyniki z egzaminu są wysyłane po wypełnieniu ankiety.


2.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu?

Podczas szkolenia, uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do zdania egzaminu. W ramach szkolenia, uczestnik mailowo otrzymuje dostęp do konta szkoleniowego, na którym znajdują się dodatkowe materiały pozwalające przygotować się do egzaminu. Materiały te są w języku angielskim. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymują dostęp do strefy Stormshield Institute, a w niej dostęp do materiałów oraz maszyn wirtualnych na okres 3 lat. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.


3.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin zdawany jest online, co oznacza, że może być zdawany z dowolnego miejsca. Egzaminy (CSNA i CSNE) składają się wyłącznie z części teoretycznej. Czas trwania to ok. 2 godziny. Obydwa egzaminy (CSNA i CSNE) są testami wielokrotnego wyboru. Egzamin (CSNTS) składa się z kombinacji pytań wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych. Egzamin składa się z 60 pytań. Czas trwania to ok. 4 godziny. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu, należy udzielić 70% poprawnych odpowiedzi. Aby uczestnik otrzymał wyniki egzaminu niezbędne jest wypełnienie ankiety dostarczonej przez producenta po szkoleniu.


4.

Certyfikat Stormshield

Uczestnik wykupując szkolenie z egzaminem producenta, ma 2 podejścia do egzaminu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat Stormshield na swój adres mailowy.


5.

Jak długo jest ważny certyfikat?

Certyfikat CSNA, CSNE oraz CSNTS jest ważny 3 lata.


6.

Recertyfikacja

Certyfikaty CSNA i CSNE oraz CSNTS ważne są 3 lata. Po tym czasie możesz ponownie wziąć udział w szkoleniu i zdać egzamin lub tylko przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego. Na 6 miesięcy przed terminem wygaśnięcia certyfikatu otrzymasz automatyczną wiadomość i przypomnienie, ze kończy się certyfikat. Kupując egzamin recertyfikacyjny otrzymasz zestaw materiałów oraz 2 podejścia. UWAGA! Na drugie podejście do egzaminów CSNA oraz CSNE masz 7 dni licząc od daty pierwszego. W przypadku egzaminu CSNTS jest to okres 6 miesięcy.


Certyfikacje dla uczestników szkoleń Safetica

SZKOLENIE SAFETICA ADMINISTRATOR - MANAGEMENT SERVER & MONITORING KOŃCZY SIĘ:

 • autoryzowanym egzaminem i tym samym osoby, które zdadzą pomyślnie test, otrzymają Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA.

 

 

UKOŃCZENIE SZKOLENIA WRAZ Z CERTYFIKACJĄ SAFETICA ADMINISTRATOR - MANAGEMENT SERVER & MONITORING

1.

Jak wygląda ścieżka certyfikacji Safetica Administrator - Management Server & Monitoring ?

Aby uzyskać certyfikat Safetica Administrator - Management Server & Monitoring należy ukończyć szkolenie i zdać egzamin.


2.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu?

Podczas szkolenia w ACS DAGMA uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której przygotuje się do egzaminu.


3.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin trwa 30 minut i jest w formie testu z pytaniami jedno i wielokrotnego wyboru.

By uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy udzielić 80% poprawnych odpowiedzi. Egzamin odbywa się w języku polskim. Do egzaminu uczestnik ma jedno podejście.


4.

W jakim terminie można zdawać egzamin?

Uczestnik zdaje egzamin na platformie egzaminacyjnej elearning.dagma.com.pl Na zdanie egzaminu uczestnik ma 7 dni kalendarzowych od ostatniego dnia szkolenia.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uczestnik otrzymuje Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA.


5.

Jak zarejestrować się na egzamin?

Kupując szkolenie, należy wybrać opcję „szkolenie z egzaminem”. Podczas szkolenia na adres e-mail podany przy rejestracji, zostaną przesłane dane do logowania do platformy.


6.

Jak długo jest ważny certyfikat?

Certyfikat Safetica Administrator - Management Server & Monitoring jest ważny 2 lata.


Certyfikacje dla uczestników szkolenia Certified Ethical Hacker

Szkolenie Certified Ethical Hacker można ukończyć:

 • egzaminem CEH (ANSI)

 

 

1.

Jak wygląda pełna ścieżka certyfikacji Certified Ethical Hacker?

Aby uzyskać certyfikat CEH (Master) należy po ukończeniu szkolenia zdać 2 egzaminy wg poniżej kolejności:

 • Egzamin teoretyczny CEH (ANSI)
 • Egzamin praktyczny CEH (Practical)

Zobacz ścieżkę certyfikacji


2.

Rodzaje voucherów egzaminacyjnych

CEH v.12 daje możliwość wyboru zakresu dostępności vouchera egzaminacyjnego oraz dodatkowych korzyści.

 

Nazwa Standard Pro Elite
eCourseware * 2 lata 2 lata 2 lata
Exam Voucher (non-RPS) ** 1 rok 1 rok 1 rok
Next Courseware Version tak tak tak
Exam Retakes *** 1 3 4
Ethical Hacking Videos * 1 rok 1 rok 1 rok
CQ Labs * x 6 miesięcy 6 miesięcy
CEH Engage * x 1 rok 1 rok
Global CEH Challenge * x x 1 rok
Exam Preps * x x 1 rok
CEH Practical * x x 1 rok

*ważność od dnia aktywacji, ** ważność od dnia otrzymania, *** maksimum 5 podejść w ciągu roku, **** dostępny w panelu, po zdaniu CEH (ANSI)


3.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu?

Podczas pięciodniowego autoryzowanego szkolenia w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym DAGMA, uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną, dzięki, której usystematyzuje wiedzę jaka jest potrzebna do przygotowania się do egzaminu CEH (ANSI). Po szkoleniu ma na to aż 12 miesięcy, tyle jest ważny voucher na egzamin. Dodatkowo w ramach szkolenia uczestnik otrzymuje dostęp do iLabs, które pomogą przygotować się w zakresie praktycznym.


4.

Jak wygląda egzamin?

Po zdaniu egzaminu teoretycznego CEH (ANSI) oraz egzaminu CEH (Pracitcal) przyznawany jest certyfikat CEH (Master).

 • Egzamin teoretyczny CEH (ANSI) to 4-godzinny egzamin zawierający 125 pytań wielokrotnego wyboru. Ten egzamin nie ma ustalonego wyniku/procentu zaliczenia, liczba pytań, na które należy odpowiedzieć poprawnie, różni się w zależności od trudności pytań dostarczonych podczas egzaminu. Każdy egzamin oceniany jest indywidualnie.
 • Egzamin praktyczny CEH (Practical) to 6-godzinny egzamin, który składa się z 20 zadań i wymaga zademonstrowania umiejętności etycznych technik hakerskich, m.in.: narzędzia do skanowania portów (np. Nmap, Hping), wykrywanie luk; ataki na system (np. DoS, DDoS, przejmowanie sesji, ataki na serwer i aplikacje internetowe, SQL Injection, zagrożenia bezprzewodowe).By uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy udzielić 70% poprawnych odpowiedzi.
 • Voucher - upgrade to VUE pozwala na zdanie egzaminu w dowolnym ośrodku Pearson VUE lub w domu. Lokalizację należy doprecyzować przed zakupem vouchera.

5.

W jakim terminie można zdawać egzamin?

Voucher egzaminacyjny CEH (ANSI) jest ważny przez rok od ukończenia szkolenia.

Voucher egzaminacyjny CEH(Pracictal) jest ważny przez rok od daty wydania. Aby przedłużyć ważność vouchera należy kontaktować się z practicals@eccouncil.org przed upływem terminu ważności.


6.

Jak zarejestrować się na egzamin?

Egzamin CEH(ANSI) jest dostępny w Centrum Egzaminacyjnym ECC i Centrum Egzaminacyjnym Pearson Vue.

Egzamin CEH (Practical) jest dostępny w Centrum Egzaminacyjnym ECC.


7.

Jak długo jest ważny certyfikat?

Wszystkie certyfikaty EC Council są ważne przez 3 lata. Dodatkowo posiadacze certyfikatów CEH są zobowiązani do uzyskania 120 punktów kształcenia ustawicznego na każdy trzyletni cykl.


8.

Recertyfikacja

Od 1 stycznia 2009 roku, wszystkie certyfikaty EC-Council są ważne przez 3 lata od daty uzyskania certyfikatu. Po tym okresie certyfikaty muszą być odnawiane poprzez uczestnictwo w Programie EC-Council Continuing Education (ECE).

Szczegóły w linku: https://cert.eccouncil.org/ece-policy.html


Certyfikacje dla uczestników szkoleń DAGMA

Nasze szkolenia autorskie, można ukończyć egzaminem DAGMA i uzyskać certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Dagma.

 

 

1.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu?

Podczas szkolenia w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym DAGMA, uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której przygotuje się do egzaminu.


2.

W jakim terminie można zdać egzamin?

Na zdanie egzaminu uczestnik ma 7 dni po szkoleniu.

 


3.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin trwa 30 minut i jest w formie testu z pytaniami jedno i wielokrotnego wyboru.

By uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy udzielić 80% poprawnych odpowiedzi. Egzamin odbywa się w języku polskim. Do egzaminu uczestnik ma jedno podejście.


4.

Jak zarejestrować się na egzamin?

Kupując szkolenie, należy wybrać opcję „szkolenie z egzaminem”. Na adres e-mail podany przy rejestracji, uczestnik otrzyma maila z Platformy e-learningowej Dagma ( z adresu platforma@eszkolenia.info ), w którym podany będzie login oraz odnośnik do ustawienia swojego hasła.


Formularz zapisu na egzamin

Dane osoby zapisującej się na egzamin:

warning
warning
warning

Informacje dotyczące egzaminu:

warning

Dodatkowe uwagi:

warning

Dane do faktury:

warning
warning
warning
warning
warning

 

Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning