Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Złap nawet 100% dofinansowania do naszych szkoleń!
Dobrze widzisz - przeszkolimy Cię i Twoich pracowników za okrągłe (dobra, jajowate) zero złotych!
To możliwie dzięki instytucji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sprawdź szczegóły

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Złap nawet 100% dofinansowania do naszych szkoleń!
Dobrze widzisz - przeszkolimy Cię i Twoich pracowników za okrągłe (dobra, jajowate) zero złotych!
To możliwie dzięki instytucji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sprawdź szczegóły

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022

Wraz z nowym rokiem, ruszyła kolejna pula środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pula środków przewidziana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynosi 224,1 mln złotych, do podziału na województwa. Jest to kwota wyższa niż w 2021 roku co daje jeszcze więcej możliwości szkoleniowych!

Zaplanuj szkolenia już dziś, by później czekać tylko na datę przyjmowania wniosków w Twoim urzędzie pracy.

Priorytety tzw. „ puli ministra” czyli kwota 179,7 mln złotych:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS czyli kwota 44,3 mln złotych:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Co ważne - o środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Uwaga! Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Dlaczego warto szkolić się w ACS Dagma?

 

Masz pytania o dofinansowanie do swojego szkolenia?
Z przyjemnością pomożemy przebrnąć przez formalności, czy dobrać szkolenie odpowiednie dla Twoich potrzeb. Wypełnij formularz, zadzwoń pod numer: 800 080 322 lub napisz: szkolenia@dagma.pl.

warning
warning
warning
warning

 

Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych w celu wykonania usługi jest także dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("Prawo do zapomnienia"), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której  stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, tel: 32 259 11 46, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning