Certyfikowani pracownicy zarabiają nawet o 30% więcej niż Ci bez certyfikatu*

*źródło: IT Skills and Salary Report 2018, Global Knowledge

Czym jest Pearson VUE?

Pearson VUE to lider w przeprowadzaniu egzaminów dla branży IT. Posiada ponad 3400 Autoryzowanych Centrów Egzaminacyjnych, a egzaminy przygotowywane są przez organizacje certyfikacyjne, w tym m.in. przez Microsoft czy Cisco.

Egzamin dostarczany jest bezpośrednio z centrali VUE i rozszyfrowywany tylko na czas trwania egzaminu. Wypełniony egzamin jest powtórnie szyfrowany i odsyłany do Pearson VUE, a stamtąd bezpośrednio do jednostki certyfikującej. Certyfikat jest wydawany przez stosowną jednostkę certyfikującą (np. Microsoft) i wysyłany na adres uczestnika egzaminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu kandydaci na całym świecie otrzymują ten sam dokument.

 

Jak zapisać się na egzamin Pearson VUE z certyfikacji Microsoft?

Załóż konto na Pearson VUE https://home.pearsonvue.com/, a następnie wykorzystaj swój kod (voucher). Rejestracja jest bezpłatna i zajmuje tylko kilka minut.

Nie masz vouchera?

Nic prostszego, wypełnij formularz zakupu vouchera MCP (Microsoft Certified Professional) na naszej stronie internetowej, a resztę formalności załatwimy za Ciebie.

Przebieg egzaminu Pearson VUE

 1. Jako kandydat zobowiązany jesteś pojawić się na kwadrans przed ustaloną godziną rozpoczęcia egzaminu.
 2. Sesję egzaminacyjną rozpoczyna procedura identyfikacji osoby zdającej, która wymaga podania imienia, nazwiska i/lub numeru identyfikacyjnego ID przyznawanego przez firmę Pearson VUE przy pierwszej rejestracji. Proszony będziesz także o wylegitymowanie się dwoma dokumentami tożsamości (w tym jednym ze zdjęciem).
 3. Po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej udasz się do wskazanej Sali egzaminacyjnej i w pojedynkę, w komfortowych warunkach podejdziesz do egzaminu.

Uwaga: brak kompletu dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie egzaminu, a uiszczona opłata za egzamin nie zostaje zwrócona.

 

Co w sytuacji, gdy nie zdam egzaminu?

Mamy nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, ale gdyby tak się stało, to oczywiście możesz powtórzyć egzamin, w innym terminie. Uwaga: W ciągu jednego dnia możesz przystąpić do dowolnej liczby różnych egzaminów.

Formularz zakupu vouchera MCP

Dane osoby podchodzącej do egzaminu Pearson VUE:

warning
warning
warning
warning

Informacje dotyczące egzaminu:

warning
warning

Cena egzaminu wynosi: 450 zł + VAT 23%

Dodatkowe uwagi:

warning

Dane do faktury:

warning
warning
warning
warning
warning

 

Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska tel: 32 259 11 46, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907).

warning
 1. Zamawiający oświadcza, że akceptuje niniejsze zamówienie jako podstawę do wystawienia faktury.
 2. Cena egzaminu w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym (ACS Dagma) jako Pearson VUE test center: 450 zł + VAT 23%
 3. Zamawiający dokona wpłaty 100% zaliczki nie później niż 2 dni przed planowaną datą egzaminu. Wpłaty należy dokonać na konto PKO BP o/K-ce 88 1020 2313 0000 3402 0344 6267.
 4. Można odwołać lub zmienić datę egzaminu co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą egzaminu. W przypadku nie stawienia się na egzamin Zamawiający ponosi pełne koszty egzaminu.
 5. Warunkiem zamówienia i przystąpienia do egzaminu jest:
  • przesłanie Zamówienia przed planowaną datą egzaminu. Zamówienie jest zobowiązaniem do zapłaty.
  • zgłoszenie się na egzamin minimum 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu w celu rejestracji (UWAGA: wymagane są dwa dokumenty stwierdzające tożsamość, w tym jeden ze zdjęciem).
warning
warning

na podstawie ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz.U.2018.2174 ze zm.).

Często zadawane pytania

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, które Cię nurtują – na większość z nich odpowiedź znajdziesz wchodząc TUTAJ . A jeśli i to będzie niewystarczające – służymy pomocą. Dzwoń – 800 080 322.

 

Życzymy powodzenia!