QUIZ

Podstawy bezpieczeństwa IT
w pracy biurowej

Sprawdź czy Twojej firmie grozi niebezpieczeństwo ze strony hakerów!

Nie bez powodu mówi się, że najsłabszym ogniwem w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa jest człowiek.

Jeśli odpowiadasz za zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w swojej firmie, sprawdź jaką wiedzę mają Twoi współpracownicy. Udostępnij im krótki quiz, dzięki któremu poznasz poziom znajomości fundamentalnych zasad bezpieczeństwa IT.

Quiz przeznaczony jest dla osób bez doświadczenia informatycznego. Wiedzę z testu powinni posiadać pracownicy wszystkich działów w firmie.

warning
warning
warning
warning
Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska tel: 32 259 11 46, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

1.

Zgłaszasz się
do nas

Otrzymasz personalizowany link do quizu dotyczącego bezpieczeństwa w pracy biurowej.

2.

Wysyłasz link swoim
współpracownikom

Sam określasz, które działy go wypełniają. Możesz w pierwszej kolejności sprawdzić np. dział finansowy, a następnie dział organizacji. Pytania w quizie dedykowane są osobom nietechnicznym, bez wiedzy i wykształcenia informatycznego.

Uważamy, że odpowiedzi na te pytania powinien znać każdy pracownik wykorzystujący w swojej codziennej pracy komputer z dostępem do Internetu.

3.

Kontaktuje się z Tobą
nasz doradca

Otrzymujesz mailowe podsumowanie odpowiedzi, dzięki czemu wiesz, które obszary wymagają pracy.

Udział w quizie jest bezpłatny