Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10747
Administrowanie System Center 2012 Configuration Manager

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Microsoft prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia

Uwaga! Szkolenie wycofane z oferty.

Zapraszamy na szkolenie: MS 20703-1A Administrowanie menedżerem kofiguracji programu System Center


Szkolenie, na którym uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami administrowania System Center 2012 Configuration Manager. Ponadto zdobędą umiejętności w zakresie bieżącej obsługi, konfiguracji komponentów oraz rozwiązywania problemów związanych z wdrażaniem oprogramowania i systemów operacyjnych w Configuration Manager.

Wymagania:

 • znajomość podstaw sieci TCP/IP,
 • znajomość zagadnień zarządzania Active Directory,
 • umiejętność zarządzania środowiskiem Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2,
 • umiejętność wdrażania, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów z komputerami pracującymi pod kontrolą Windows,
 • znajomość SQL Server 2008 włącznie z Reporting Services,
 • znajomość koncepcji PKI.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • opisać zestaw funkcji System Center 2012 Configuration Manager,
 • wykrywać i organizować zasoby,
 • zarządzać klientem Configuration Manager,
 • zarządzać zasobami i pomiarem wykorzystania oprogramowania,
 • tworzyć i wdrażać aplikacje,
 • zarządzać wdrażaniem aplikacji,
 • wdrażać System Center 2012 Endpoint Protection,
 • zarządzać ustawieniami zgodności dla urządzeń,
 • zarządzać urządzeniami przenośnymi,
 • konfigurować Wake On LAN i zarządzanie energią.

Długość szkolenia:

40 h (5 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie związane jest z egzaminem 70-243 Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager i tytułem Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager.

Przygotowanie do egzaminu ułatwia ukończenie dwóch szkoleń, z których każde obejmuje wybraną część testowanych zagadnień: MS-10748 Deploying System Center 2012 Configuration Manager oraz MS-10747 Administering System Center 2012 Configuration Manager.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Omówienie System Center 2012 Configuration Manager

 • Wprowadzenie do System Center 2012 Configuration Manager
 • Omówienie architektury System Center 2012 Configuration Manager
 • Omówienie konsoli Configuration Manager
 • Narzędzia do monitorowania i rozwiązywania problemów Configuration Manager

LAB A: Możliwości konsoli Configuration Manager
LAB B: Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Configuration Manager

Moduł 2: Wykrywanie i organizacja zasobów

 • Konfiguracja wykrywania zasobów
 • Konfiguracja granic (Boundaries) i grup granicznych (Boundary Groups)
 • Konfiguracja kolekcji użytkowników i urządzeń
 • Konfiguracja administracji opartej na rolach

LAB A: Konfiguracja wykrywania zasobów i granic (Boundaries)
LAB B: Konfiguracja kolekcji użytkowników
LAB C: Konfiguracja administracji opartej na rolach

Moduł 3: Zarządzanie klientem Configuration Manager

 • Omówienie klienta Configuration Manager
 • Wdrażanie klienta Configuration Manager
 • Zarządzanie ustawieniami klienta
 • Konfiguracja i monitorowanie stanu klienta

LAB A: Wdrażanie klienta Configuration Manager
LAB B: Zarządzanie ustawieniami klienta
LAB C: Konfiguracja i monitorowanie stanu klienta

Moduł 4: Zarządzanie inwentaryzacją i pomiarem użycia oprogramowania

 • Omówienie zbierania spisów
 • Konfiguracja inwentaryzacji sprzętu
 • Konfiguracja inwentaryzacji oprogramowania
 • Zarządzanie kolekcją inwentaryzacji
 • Konfiguracja Asset Intelligence
 • Konfiguracja pomiaru użycia oprogramowania

LAB A: Konfiguracja i zarządzanie zbieraniem spisów
LAB B: Konfiguracja i zarządzanie Asset Intelligence
LAB C: Konfiguracja pomiaru użycia oprogramowania

Moduł 5: Tworzenie zapytań i raportowanie danych

 • Wprowadzenie do zapytań
 • Zarządzanie zapytaniami
 • Konfiguracja SQL Server Reporting Services

LAB A: Tworzenie i zapytań
LAB B: Konfiguracja raportowania

Moduł 6: Zarządzanie wdrażaniem oprogramowania za pomocą pakietów i programów

 • Konfiguracja dystrybucji oprogramowania
 • Konfiguracja pakietów i programów
 • Dystrybucja zawartości do punktów dystrybucji
 • Wdrażanie programów do klientów Configuration Manager

LAB: Zarządzanie wdrażaniem oprogramowania za pomocą pakietów i programów

Moduł 7: Tworzenie i wdrażanie aplikacji

 • Omówienie zarządzania aplikacjami
 • Tworzenie aplikacji
 • Wdrażanie aplikacji
 • Konfiguracja katalogu aplikacji

LAB A: Tworzenie i wdrażanie aplikacji
LAB B: Wdrażanie aplikacji z katalogu aplikacji

Moduł 8: Zarządzanie wdrażaniem aplikacji

 • Konfiguracja wymagań i zależności dla różnych typów wdrożeń
 • Konfiguracja różnych rodzajów wdrożeń
 • Zarządzanie aplikacjami

LAB A: Zaawansowane metody wdrażania aplikacji
LAB B: Zarządzanie Aplikacjami – zastępowanie i usuwanie

Moduł 9: Wdrażanie i zarządzanie aktualizacjami oprogramowania

 • Omówienie aktualizacji oprogramowania
 • Przygotowanie Configuration Manager Site do aktualizacji oprogramowania
 • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
 • Konfiguracja reguł automatycznego wdrażania
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania

LAB A: Konfigurowanie aktualizacji oprogramowania
LAB B: Wdrażanie i zarządzanie

Moduł 10: Implementacja Endpoint Protection w Configuration Manager 2012

 • Omówienie Endpoint Protection w Configuration Manager 2012
 • Konfiguracja i monitoring zasad Endpoint Protection

LAB: Implementacja Endpoind Protection

Moduł 11: Zarządzanie wdrażaniem systemów operacyjnych

 • Omówienie wdrażania systemów operacyjnych
 • Przygotowanie lokalizacji do wdrożenia systemu operacyjnego
 • Przechwytywanie obrazu systemu operacyjnego
 • Wdrażanie systemu operacyjnego

LAB A: Przygotowanie środowiska do wdrożenia systemu operacyjnego
LAB B: Budowanie i przechwytywanie obrazu wzorcowego
LAB C: Przeprowadzanie aktualizacji „in place”

Moduł 12: Zarządzanie ustawieniami zgodności

 • Wprowadzenie do ustawień zgodności
 • Konfiguracja ustawień zgodności
 • Podgląd wyników zgodności

LAB: Zarządzanie ustawieniami zgodności

Moduł 13: Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

 • Konfiguracja zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • Konfiguracja Infrastruktury Klucza Publicznego (Public Key Infrastructure)
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • Wdrażanie aplikacji na urządzenia mobilne

LAB A: Konfiguracja PKI w Configuration Manager
LAB B: Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Moduł 14: Konfiguracja Wake On LAN, zarządzanie energią, kontrola zdalna

 • Konfiguracja Wake On LAN
 • Omówienie zarządzania pasmem
 • Konfiguracja ustawień zarządzania energią
 • Konfiguracja kontroli zdalnej

LAB A: Konfiguracja ustawień zarządzania energią
LAB B: Konfiguracja zdalnej kontroli

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Zapytaj o dostępność kursu
w formie
ON-DEMAND

Sprawdź szczegóły

Długość szkolenia

5 d x 8 h (Łącznie 40 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia