Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 200 Podstawowe rozwiązania Microsoft Azure dla programistów

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson umożliwiamy uczestnikom naszych szkoleń potwierdzenie uzyskanych kompetencji zewnętrznym egzaminem Pearson.

Poznaj szczegóły

Realizujemy vouchery Microsoft

Software Assurance - program zakupu rozwiązań Microsoft na czas trwania umów licencyjnych. Otrzymałeś voucher na autoryzowane szkolenia Microsoft (Software Assurance Training Vouchers)? Możesz go u nas zrealizować.

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson umożliwiamy uczestnikom naszych szkoleń potwierdzenie uzyskanych kompetencji zewnętrznym egzaminem Pearson.

Poznaj szczegóły

Realizujemy vouchery Microsoft

Software Assurance - program zakupu rozwiązań Microsoft na czas trwania umów licencyjnych. Otrzymałeś voucher na autoryzowane szkolenia Microsoft (Software Assurance Training Vouchers)? Możesz go u nas zrealizować.

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson umożliwiamy uczestnikom naszych szkoleń potwierdzenie uzyskanych kompetencji zewnętrznym egzaminem Pearson.

Poznaj szczegóły

Realizujemy vouchery Microsoft

Software Assurance - program zakupu rozwiązań Microsoft na czas trwania umów licencyjnych. Otrzymałeś voucher na autoryzowane szkolenia Microsoft (Software Assurance Training Vouchers)? Możesz go u nas zrealizować.

Poznaj szczegóły

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Microsoft prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla developerów Azure, którzy chcą przystąpić do egzaminu AZ – 200 Azure Developer.

Program szkolenia 4-dniowego obejmuje zagadnienia ujęte w szkoleniach 1-dniowych:

Długość szkolenia:

32 h (4 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Dzień 1

Moduł 1 Wybór odpowiednich rozwiązań obliczeniowych

 • Korzystanie z odpowiednich wzorców projektowych i połączeń
 • Poznanie typowych wzorców aplikacji i wzorców połączeń Azure

Moduł 2 Projektowanie technologii hybrydowych

 • Wirtualne sieci
 • Hybrydowe sieci

Moduł 3 Wybór odpowiednich rozwiązań do przechowywania danych

 • Poprawianie  trwałości danych
 • Buforowanie
 • Mierzenie i planowanie przepustowości i struktury dostępu do danych
   

Dzień 2

Moduł 1 Opracowanie rozwiązań wykorzystujących tabele platformy Azure Storage

 • Połączenie się z usługą Azure Storage
 • Projektowanie i wdrażanie tabeli
 • Tworzenie zapytań za pomocą kodu

Moduł 2 Opracowanie rozwiązań wykorzystujących bazę danych Azure Cosmos DB

 • Wybór odpowiedniego interfejsu API dla magazynu danych Cosmos DB
 • Zarządzanie kontenerami i przedmiotami w pamięci masowej Cosmos DB
 • Tworzenie, aktualizowanie i usuwanie dokumentów w bazie danych Azure Cosmos za pomocą kodu

Moduł 3 Opracowanie rozwiązań wykorzystujących przechowywanie plików

 • Implementacja plików dla konta Azure
 • Migracja zawartości do i między plikami

Moduł 4 Opracowanie rozwiązań korzystających z relacyjnej bazy danych

 • Tworzenie, aktualizowanie i usuwanie tabel bazy danych za pomocą kodu
 • Implementacja dynamicznego maskowania danych SQL

Moduł 5 Tworzenie rozwiązań korzystających z pamięci Blob Microsoft Azure

 • Tworzenie dostępów dla obiektów typu Blob
 • Asynchroniczne przesuwanie elementów w pamięci Blob między kontenerami
 • Ustawianie właściwości kontenera pamięci masowej Blob w metadanych

Moduł 6 Opracowanie rozwiązań do buforowania i dostarczania treści

 • Azure Redis Cache
 • Magazynowanie w CDN
   

Dzień 3

Moduł 1  Tworzenie aplikacji Google Web Apps

 • Wprowadzenie do aplikacji internetowych
 • Używanie poleceń do tworzenia aplikacji sieci Web App Service
 • Tworzenie zadań w tle za pomocą funkcji WebJobs w usłudze Azure App Service
 • Używanie programu Swagger do dokumentowania API

Moduł 2 Tworzenie aplikacji mobilnych

 • Pierwsze kroki z aplikacjami mobilnymi w App Service
 • Włączanie powiadomień push dla Twojej aplikacji
 • Włączanie synchronizacji w trybie offline w aplikacji

Moduł 3 Tworzenie aplikacji Logic App

 • Omówienie aplikacji Logic App
 • Tworzenie Logic App
 • Tworzenie niestandardowych Logic App
 • Tworzenie niestandardowego szablonu Logic App

Moduł 4 Tworzenie aplikacji lub usługi, działającej w ramach usługi Service Fabric

 • Omówienie usługi Azure Service Fabric
 • Tworzenie niezawodnej usługi
 • Tworzenie aplikacji Reliable Actors
 • Praca z Reliable Collections

Moduł 5 Tworzenie funkcji Azure

 • Omówienie funkcji Azure
 • Rozwijanie funkcji Azure za pomocą Visual Studio
 • Powiązania

Moduł 6  Planowanie operacji zbiorczych

 • Omówienie usługi Azure Batch
 • Uruchamianie zadań Batch
 • Korzystanie z biblioteki klienta .NET Batch Management

Moduł 7 Tworzenie rozwiązań korzystających z usługi Azure Kubernetes

 • Tworzenie klastra usługi Azure Kubernetes
 • Azure Container Registry
 • Azure Container Instances

Moduł 8 Tworzenie aplikacji dla usług Azure Media

 • Wprowadzenie do usług Azure Media Services
 • Koncepcje Azure Media Services
 • Przesyłanie, kodowanie i streamowanie w .NET
 • Analiza wideo za pomocą .NET

Dzień 4

Moduł 1 Wdrażanie uwierzytelniania

 • Implementacja uwierzytelniania w aplikacjach
 • Implementacja uwierzytelniania multi-factor

Moduł 2 Wdrażanie kontroli dostępu

 • Autoryzacja na podstawie potrzeb
 • Oparta na rolach autoryzacja dostępu (RBAC)

Moduł 3 Wdrażanie bezpiecznych rozwiązań danych

 • Opcje szyfrowania
 • Szyfrowanie end-to-end
 • Wdrożenie poufnej infrastruktury Azure
 • Zarządzanie kluczami kryptograficznymi w usłudze Azure Key Vault

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d x 8 h (Łącznie 32 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia