Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 200T03 Opracowanie platformy Azure jako rozwiązania usług

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson umożliwiamy uczestnikom naszych szkoleń potwierdzenie uzyskanych kompetencji zewnętrznym egzaminem Pearson.

Poznaj szczegóły

Realizujemy vouchery Microsoft

Software Assurance - program zakupu rozwiązań Microsoft na czas trwania umów licencyjnych. Otrzymałeś voucher na autoryzowane szkolenia Microsoft (Software Assurance Training Vouchers)? Możesz go u nas zrealizować.

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson umożliwiamy uczestnikom naszych szkoleń potwierdzenie uzyskanych kompetencji zewnętrznym egzaminem Pearson.

Poznaj szczegóły

Realizujemy vouchery Microsoft

Software Assurance - program zakupu rozwiązań Microsoft na czas trwania umów licencyjnych. Otrzymałeś voucher na autoryzowane szkolenia Microsoft (Software Assurance Training Vouchers)? Możesz go u nas zrealizować.

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson umożliwiamy uczestnikom naszych szkoleń potwierdzenie uzyskanych kompetencji zewnętrznym egzaminem Pearson.

Poznaj szczegóły

Realizujemy vouchery Microsoft

Software Assurance - program zakupu rozwiązań Microsoft na czas trwania umów licencyjnych. Otrzymałeś voucher na autoryzowane szkolenia Microsoft (Software Assurance Training Vouchers)? Możesz go u nas zrealizować.

Poznaj szczegóły

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Microsoft prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie obejmuje rozwiązania dla: tworzenia aplikacji internetowych App Service; powiadomień i synchronizacji offline dla aplikacji mobilnych; Service Fabric; bezserwerowych funkcji Azure; zarządzania operacjami masowymi za pośrednictwem interfejsu API usługi Batch; Usługi Azure Kubernetes; i usługi Azure Media Services.

Wymagania:

 • Doświadczenie z Microsoft Azure;
 • Umiejętność programowania w co najmniej jednym języku obsługiwanym przez Azure.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Stworzyć aplikację internetową usługi aplikacji Azure przy użyciu interfejsu wiersza polecenia Azure, Powershell i innych narzędzi;
 • Tworzyć dokumentację interfejsu API przy użyciu narzędzi Open Source i innych;
 • Zdefiniować i uruchomić zaplanowane operacje zbiorcze;
 • Tworzyć rozwiązania multimedialne korzystające z usług AI.

Długość szkolenia:

8 h (1 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1  Tworzenie aplikacji Google Web Apps

 • Wprowadzenie do aplikacji internetowych
 • Używanie poleceń do tworzenia aplikacji sieci Web App Service
 • Tworzenie zadań w tle za pomocą funkcji WebJobs w usłudze Azure App Service
 • Używanie programu Swagger do dokumentowania API

Moduł 2 Tworzenie aplikacji mobilnych

 • Pierwsze kroki z aplikacjami mobilnymi w App Service
 • Włączanie powiadomień push dla Twojej aplikacji
 • Włączanie synchronizacji w trybie offline w aplikacji

Moduł 3 Tworzenie aplikacji Logic App

 • Omówienie aplikacji Logic App
 • Tworzenie Logic App
 • Tworzenie niestandardowych Logic App
 • Tworzenie niestandardowego szablonu Logic App

Moduł 4 Tworzenie aplikacji lub usługi, działającej w ramach usługi Service Fabric

 • Omówienie usługi Azure Service Fabric
 • Tworzenie niezawodnej usługi
 • Tworzenie aplikacji Reliable Actors
 • Praca z Reliable Collections

Moduł 5 Tworzenie funkcji Azure

 • Omówienie funkcji Azure
 • Rozwijanie funkcji Azure za pomocą Visual Studio
 • Powiązania

Moduł 6  Planowanie operacji zbiorczych

 • Omówienie usługi Azure Batch
 • Uruchamianie zadań Batch
 • Korzystanie z biblioteki klienta .NET Batch Management

Moduł 7 Tworzenie rozwiązań korzystających z usługi Azure Kubernetes

 • Tworzenie klastra usługi Azure Kubernetes
 • Azure Container Registry
 • Azure Container Instances

Moduł 8 Tworzenie aplikacji dla usług Azure Media

 • Wprowadzenie do usług Azure Media Services
 • Koncepcje Azure Media Services
 • Przesyłanie, kodowanie i streamowanie w .NET
 • Analiza wideo za pomocą .NET

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

1 d x 8 h (Łącznie 8 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia