Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 200
Planowanie i konfigurowanie platformy komunikacyjnej

Co zawiera cena?

3 290 zł nettoOnline

3 590 zł nettoStacjonarne

3 690 zł nettoOnline

3 990 zł nettoStacjonarne

4 590 zł nettoOnline

4 890 zł nettoStacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie SkillPipe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

28 dni

28 dni

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+400 zł netto  ?

-

-

-

-

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Wypełnij wniosek o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Realizujemy vouchery Microsoft Software Assurance

Software Assurance - program zakupu rozwiązań Microsoft na czas trwania umów licencyjnych. Otrzymałeś voucher na autoryzowane szkolenia Microsoft (Software Assurance Training Vouchers)? Możesz go u nas zrealizować.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Realizujemy vouchery Microsoft Software Assurance

Software Assurance - program zakupu rozwiązań Microsoft na czas trwania umów licencyjnych. Otrzymałeś voucher na autoryzowane szkolenia Microsoft (Software Assurance Training Vouchers)? Możesz go u nas zrealizować.

Poznaj szczegóły

Opis szkolenia

MS-200T01: Nowoczesna infrastruktura przesyłania wiadomośc


W ramach tego szkolenia uczestnicy poznają architekturę nowoczesnej infrastruktury przesyłania wiadomości opartej na oprogramowaniu Exchange Server i Exchange Online.

Omawiane są sposoby wdrażania mechanizmów przesyłania wiadomości w różnych przypadkach użycia i w różnych przedsiębiorstwach. Szkolenie prezentuje kolejne kroki procesu wstępnego wdrożenia oraz narzędzia do zarządzania środowiskiem. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia różnych typów adresatów i zarządzania nimi, a także sposoby tworzenia baz danych skrzynek pocztowych na serwerze Exchange Server, w których przechowywane są wszystkie dane związane z przesyłaniem wiadomości, oraz metody zarządzania takimi skrzynkami. Tematyka szkolenia obejmuje również ustawienia organizacyjne infrastruktury obsługi wiadomości, np. sposoby zarządzania uwierzytelnianiem w środowisku, określania limitów dla użytkowników w organizacji oraz konfigurowania udostępniania organizacji z wykorzystaniem mechanizmu federacji.

Wymagania:

 • Biegła znajomość systemu DNS
 • Podstawowa znajomość działania oprogramowania Exchange Server lub Exchange Online
 • Podstawowa znajomość usługi Active Directory i infrastruktury kontrolerów domeny, a także mechanizmów zarządzania tożsamością
 • Praktyczna znajomość usług Microsoft 365 i synchronizacji katalogów w podstawowym zakresie
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w dziedzinie informatyki.

Program szkolenia

Moduł 1: Zarządzanie nowoczesną infrastrukturą przesyłania wiadomości

 • Omówienie nowoczesnej infrastruktury przesyłania wiadomości
 • Wdrażanie nowoczesnej infrastruktury przesyłania wiadomości
 • Zarządzanie nowoczesną infrastrukturą przesyłania wiadomości

Moduł 2: Zarządzanie obiektami i zasobami adresatów

 • Adresaci w systemie Exchange
 • Tworzenie adresatów w systemie Exchange i zarządzanie nimi
 • Zarządzanie adresami e-mail, listami i zasobami

Moduł 3: Zarządzanie bazami danych skrzynek pocztowych

 • Bazy danych skrzynek pocztowych na serwerze Exchange Server
 • Planowanie baz danych skrzynek pocztowych
 • Tworzenie baz danych skrzynek pocztowych i zarządzanie nimi
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących baz danych skrzynek pocztowych

Moduł 4: Zarządzanie ustawieniami organizacyjnymi

 • Zarządzanie uwierzytelnianiem w systemie przesyłania wiadomości
 • Konfigurowanie ustawień organizacyjnych
 • Projektowanie rozwiązań dla dostępu zewnętrznego

Moduł 5: Zakończenie szkolenia

 • Ćwiczenie: Zarządzanie infrastrukturą adresatów
 • Tworzenie adresata lokalnego
 • Tworzenie adresata w chmurze
 • Tworzenie lokalnej grupy dystrybucyjnej
 • Tworzenie grupy dystrybucyjnej w chmurze
 • Tworzenie grupy Office 365

MS-200T02: Zarządzanie dostępem klientów i przepływem poczty


W ramach tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób serwer Microsoft Exchange Server zapewnia dostęp do skrzynek pocztowych użytkowników z poziomu różnych klientów.

Ponieważ wszystkie klienty pocztowe uzyskują dostęp do skrzynek pocztowych serwera Exchange Server za pośrednictwem usług dostępu klienta, w trakcie szkolenia omawiane są sposoby planowania i konfigurowania takich usług oraz zarządzania nimi w programie Exchange Server. Coraz częściej do przesyłania wiadomości wykorzystywane są smartfony i tablety, a wielu użytkowników smartfonów intensywnie korzysta ze swoich urządzeń do obsługi poczty elektronicznej, kalendarza, zadań i innych aplikacji ułatwiających komunikację, dlatego szkolenie obejmuje również zagadnienia zarządzania urządzeniami mobilnymi. Szkolenie prezentuje także opcje planowania i konfigurowania transportu wiadomości w organizacji na serwerze Exchange Server. Omawiane są sposoby planowania i konfigurowania usług transportowych i zarządzania nimi w celu zapewnienia efektywnej komunikacji między serwerami Exchange Server, Exchange Online i innymi serwerami poczty w Internecie. Ostatnim omawianym zagadnieniem jest rozwiązywanie problemów dotyczących usług transportowych występujących w różnych scenariuszach w celu zagwarantowania sprawnego i niezawodnego działania infrastruktury przesyłania wiadomości.

Wymagania:

 • Biegła znajomość systemu DNS
 • Podstawowa znajomość działania oprogramowania Exchange Server lub Exchange Online
 • Podstawowa znajomość usługi Active Directory i infrastruktury kontrolerów domeny, a także mechanizmów zarządzania tożsamością
 • Praktyczna znajomość usług Microsoft 365 i synchronizacji katalogów w podstawowym zakresie
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w dziedzinie informatyki.

Program szkolenia

Moduł 1: Zarządzanie dostępem klientów

 • Wdrażanie usług dostępu klienta
 • Zarządzanie urządzeniami klienckimi
 • Konfigurowanie aplikacji Outlook on the Web
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących dostępu klientów

Moduł 2: Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

 • Zasady skrzynki pocztowej urządzenia mobilnego do zarządzania dostępem urządzeń mobilnych

Moduł 3: Zarządzanie procesem transportu

 • Omówienie usług transportowych
 • Konfigurowanie transportu wiadomości
 • Zarządzanie regułami transportu

Moduł 4: Zarządzanie przepływem poczty i rozwiązywanie problemów

 • Zarządzanie przepływem poczty
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących przepływu poczty
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących transportu
 • Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem dzienników

Moduł 5: Zakończenie szkolenia

 • Ćwiczenie: Zarządzanie dostępem klientów i przepływem poczty
 • Tworzenie niestandardowego łącznika odbierania
 • Tworzenie niestandardowego łącznika wysyłania
 • Włączanie i wyłączanie synchronizacji ActiveSync dla jednej skrzynki pocztowej
 • Włączanie i wyłączanie synchronizacji ActiveSync dla wielu skrzynek pocztowych
 • Włączanie i wyłączanie dostępu przez interfejs MAPI dla jednej skrzynki pocztowej
 • Włączanie i wyłączanie dostępu przez interfejs MAPI dla wielu skrzynek pocztowych

MS-200T03: Zarządzanie opcjami wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii systemu przesyłania wiadomości


W ramach tego szkolenia uczestnicy poznają tradycyjne i nowoczesne rozwiązania do zapewniania wysokiej dostępności systemów przesyłania wiadomości i do odzyskiwania po awarii.

Środowiska przesyłania wiadomości stają się coraz bardziej złożone. W ostatnich latach pojawiło się w nich mnóstwo nowych funkcji, zwiększyło się także znaczenie dostępności takich systemów oraz metod odzyskiwania po awarii. Nadal stosuje się tradycyjne rozwiązania w tych obszarach, oparte przede wszystkim na warstwie sprzętowej, np. systemy RAID do obsługi pamięci masowej, replikację urządzeń blokowych i systemy do archiwizacji korzystające z pamięci zewnętrznej. Microsoft Exchange obsługuje takie tradycyjne podejście, jednak oferuje również rozwiązania umożliwiające modernizację funkcji wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii, bezpośrednio zintegrowane z systemami przesyłania wiadomości. Obejmuje to rozwiązania do ciągłej replikacji i przechowywania danych wbudowane bezpośrednio w bazy danych wiadomości. Pozwala to administratorom zaoszczędzić wiele czasu i znacznie zmniejszyć pracochłonność zarządzania różnymi warstwami rozwiązań sprzętowych i programowych pochodzących od zewnętrznych producentów. W ramach tego szkolenia uczestnicy poznają poszczególne rozwiązania, dowiedzą się, w jakich sytuacjach należy ich używać, a także nauczą się planować środowisko i wykonywać wdrożenie.

Wymagania:

 • Biegła znajomość systemu DNS
 • Podstawowa znajomość działania oprogramowania Exchange Server lub Exchange Online
 • Podstawowa znajomość usługi Active Directory i infrastruktury kontrolerów domeny, a także mechanizmów zarządzania tożsamością
 • Praktyczna znajomość usług Microsoft 365 i synchronizacji katalogów w podstawowym zakresie
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w dziedzinie informatyki.

Program szkolenia

Moduł 1: Wysoka dostępność serwerów Exchange Server

 • Planowanie wysokiej dostępności serwerów skrzynek pocztowych
 • Wysoka dostępność na potrzeby usługi dostępu klienta
 • Wysoka dostępność na potrzeby transportu
 • Wdrażanie funkcji odporności środowiska

Moduł 2: Zarządzanie usuwaniem skutków awarii

 • Planowanie usuwania skutków awarii
 • Wdrożenie strategii tworzenia kopii zapasowych
 • Odtwarzanie skrzynek pocztowych, baz danych i serwerów

Moduł 3: Zarządzanie folderami publicznymi

 • Planowanie hierarchii folderów publicznych
 • Implementacja folderów publicznych i zarządzanie nimi
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących folderów publicznych

Moduł 4: Ćwiczenia — Zarządzanie folderami publicznymi i odzyskiwanie po awarii

 • Ćwiczenie 1: Zarządzanie folderami publicznymi i odzyskiwanie po awarii
 • Ćwiczenie 2: Rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń i przepływu poczty
 • Ćwiczenie 3: Odzyskiwanie po awarii z wykorzystaniem procesu elektronicznego zbierania materiałów dowodowych („eDiscovery”) i funkcji archiwum miejscowego („in-place hold”).

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Zapytaj o dostępność kursu
w formie
ON-DEMAND

Sprawdź szczegóły

Długość szkolenia

5 d x 8 h (Łącznie 40 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia