Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 030T00
Technologie Microsoft Azure dla architektów AWS

Co zawiera cena?

2 690 zł nettoOnline

2 990 zł nettoStacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z pakietem materiałów szkoleniowych

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

+0 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Realizujemy vouchery Microsoft Software Assurance

Software Assurance - program zakupu rozwiązań Microsoft na czas trwania umów licencyjnych. Otrzymałeś voucher na autoryzowane szkolenia Microsoft (Software Assurance Training Vouchers)? Możesz go u nas zrealizować.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Realizujemy vouchery Microsoft Software Assurance

Software Assurance - program zakupu rozwiązań Microsoft na czas trwania umów licencyjnych. Otrzymałeś voucher na autoryzowane szkolenia Microsoft (Software Assurance Training Vouchers)? Możesz go u nas zrealizować.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

Szczegółowe wymagania techniczne dla szkolenia sprawdź tutaj.

Opis szkolenia


Podczas tego szkolenia architekci rozwiązań, którzy projektowali wcześniej rozwiązania dla platformy Amazon Web Services, dowiedzą się, jak tworzyć bezpieczne, skalowalne i niezawodne rozwiązania spełniające wymagania przedsiębiorstw przeznaczone do uruchamiania na platformie Azure.

Na zajęciach zostaną omówione takie tematy, jak wirtualizacja, automatyzacja, technologie sieciowe, magazynowanie danych, zarządzanie tożsamością, bezpieczeństwo, platforma danych i infrastruktura aplikacji, a także wpływ decyzji dotyczących każdego z tych obszarów na całe rozwiązanie.

Wymagania:

 • Doświadczenie (powyżej 1 roku) w pracy na stanowisku architekta AWS projektującego bezpieczne i skalowalne rozwiązania działające w chmurze oparte na platformie AWS, obejmujące struktury pamięci masowej, funkcje obliczeniowe i sieciowe oraz interakcję z zewnętrznymi zasobami i usługami
 • Znajomość technologii wirtualizacji stosowanych w środowiskach lokalnych, w tym maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i wirtualnych dysków twardych
 • Znajomość zagadnień związanych z konfigurowaniem sieci, takich jak protokół TCP/IP, system nazw domen (DNS), wirtualne sieci prywatne (VPN), zapory i technologie szyfrowania
 • Znajomość pojęć związanych z usługą Active Directory, takich jak domeny, lasy zasobów, kontrolery domen, replikacja, protokół Kerberos i protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
 • Znajomość zagadnień związanych z odpornością systemów i usuwaniem skutków awarii, w tym operacji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych
 • Znajomość podstaw programowania i zasad korzystania z języka skryptowego

Wskazana jest również znajomość zasad administrowania platformą Azure, procesów tworzenia aplikacji na platformie Azure oraz procesów DevOps.

Umiejętności po szkoleniu:

 • Zapewnianie ochrony tożsamości z wykorzystaniem usługi Azure Active Directory oraz użytkowników i grup
 • Implementowanie rozwiązań do zarządzania tożsamościami przeznaczonych dla środowisk lokalnych i chmurowych
 • Stosowanie rozwiązań do monitorowania w celu gromadzenia, łączenia i analizowania danych z różnych źródeł
 • Zarządzanie subskrypcjami, kontami, zasadami korzystania z platformy Azure i kontrolą dostępu na podstawie ról
 • Administrowanie platformą Azure za pomocą usługi Resource Manager, portalu Azure Portal, usługi Cloud Shell i interfejsu wiersza poleceń (CLI)
 • Konfigurowanie rozwiązań umożliwiających połączenia między ośrodkami (takich jak wirtualne sieci równorzędne i wirtualne bramy sieci)
 • Administrowanie usługami Azure App Service i Azure Container Instances oraz platformą Kubernetes

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do platformy Azure

Program

 • Subskrypcje i konta
 • Grupy zasobów i szablony w usłudze Azure Resource Manager

Moduł 2: Infrastruktura globalna platformy Azure

Program

 • Regiony platformy Azure
 • Strefy dostępności platformy Azure
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 3: Implementowanie usługi Azure Active Directory

Program

 • Wprowadzenie do usługi Azure Active Directory
 • Domeny zwykłe i niestandardowe
 • Zabezpieczenia
 • Użytkownicy-goście w usłudze Azure Active Directory
 • Zarządzanie wieloma katalogami
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 4: Implementowanie tożsamości hybrydowych i zarządzanie nimi

Program

 • Wprowadzenie do narzędzia Azure AD Connect
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 5: Implementowanie wirtualnych rozwiązań sieciowych

Program

 • Usługa Azure Virtual Network i wirtualne sieci równorzędne
 • Połączenia VPN i ExpressRoute
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 6: Implementowanie maszyn wirtualnych na platformach Windows i Linux

Program

 • Konfigurowanie funkcji zapewniających wysoką dostępność
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 7: Implementowanie modułu równoważenia obciążenia i zabezpieczeń sieciowych

Program

 • Implementowanie usługi Azure Load Balancer
 • Implementowanie bramy usługi Azure Application Gateway
 • Implementowanie usługi Azure Firewall
 • Implementowanie sieciowych grup zabezpieczeń i grup zabezpieczeń aplikacji
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 8: Implementowanie aplikacji opartych na kontenerach

Program

 • Konfigurowanie usługi Azure Kubernetes Service
 • Publikowanie rozwiązania w wystąpieniu kontenera Azure
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 9: Implementowanie infrastruktury aplikacji

Program

 • Tworzenie planu usługi App Service
 • Tworzenie i konfigurowanie usługi Azure App Service
 • Konfigurowanie obsługi sieci na potrzeby usługi App Service
 • Wprowadzenie do usługi Logic Apps i rozwiązania Azure Functions
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 10: Implementowanie kont magazynu

Program

 • Podstawowe pojęcia dotyczące usługi Azure Storage
 • Zarządzanie cyklem życia magazynu obiektów blob na platformie Azure
 • Praca z magazynem obiektów blob na platformie Azure
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 11: Implementowanie baz danych NoSQL

Program

 • Wprowadzenie do usługi Azure Cosmos DB
 • Spójność
 • Wybór odpowiednich interfejsów API usługi Cosmos DB
 • Konfigurowanie replik w usłudze Cosmos DB
 • Porównanie z usługą AWS DynamoDB

Moduł 12: Implementowanie baz danych Azure SQL Database

Program

 • Konfigurowanie ustawień bazy danych Azure SQL Database
 • Implementowanie usługi Azure SQL Database Managed Instance
 • Konfigurowanie funkcji zapewniających wysoką dostępność na potrzeby bazy danych Azure SQL Database
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 13: Implementowanie usługi monitorowania infrastruktury chmury

Program

 • Monitorowanie bezpieczeństwa
 • Monitorowanie kosztów
 • Konfigurowanie obszaru roboczego usługi Log Analytics
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 14: Implementowanie rozwiązań do nadzoru nad platformą Azure i zarządzanie nimi

Program

 • Przypisywanie ról funkcji kontroli dostępu na podstawie ról (RBAC)
 • Konfigurowanie dostępu administracyjnego do platformy Azure
 • Implementowanie i konfigurowanie zasad korzystania z platformy Azure
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 15: Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji

Program

 • Implementowanie usługi Azure Key Vault
 • Implementowanie i konfigurowanie tożsamości zarządzanych usługi Azure AD
 • Rejestrowanie aplikacji i zarządzanie nimi w usłudze Azure AD
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 16: Zarządzanie migracją, tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem awaryjnym

Program

 • Przeprowadzanie migracji obciążeń
 • Implementowanie usługi Azure Backup na potrzeby maszyn wirtualnych
 • Wdrażanie funkcji odzyskiwania awaryjnego
 • Porównanie z platformą AWS

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Wymagania techniczne

Wymagania dla tego szkolenia możesz sprawdzić tutaj

Długość szkolenia

4 d x 7 h lekcyjnych
(Łącznie 28 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia