SQL ORACLE 18C XE Podstawy języka zapytań w bazie danych

2 490 zł netto

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • lunch + przerwy kawowe,
 • zaświadczenie ACS DAGMA dla każdego uczestnika,
 • 14-to dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.

2 590 zł netto

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • lunch + przerwy kawowe,
 • egzamin ACS,
 • certyfikat ACS (dla osób, które zdały egzamin ACS) lub zaświadczenie,
 • 14-to dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.

Opis szkolenia


Poprzez serię praktycznych ćwiczeń lub pracując na plikach kursantów zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

 • sortowanie i filtrowanie,
 • grupowanie i funkcje agregujące,
 • tworzenie tabel, modyfikacja danych, zatwierdzanie i wycofywanie zmian,
 • łączenie tabel,
 • funkcje operujące na danych tekstowych, numerycznych i datach,

Długość szkolenia:

21 h (3 dni x 7 h)


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie

 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami projektowania baz danych
  • Czym jest relacyjny model danych
  • Postulaty dr Edgara Franka Codd’a dotyczące relacyjnych baz danych
  • Kiedy baza jest „normalna”, czyli definicja trzech postaci normalnych relacyjnej bazy danych
 • Zasady nazewnictwa tabel, kolumn oraz więzów integralności
 • Przedstawienie popularnych serwerów bazodanowych
  • Trzymamy się standardów, czyli zasady ANSI oraz ISO

Moduł 2: Wyszukiwanie danych przy użyciu instrukcji SELECT

 • Przedstawienie składni polecenia SELECT
  • Wybieranie kolumn z tabeli
  • Dostęp do tabel w klauzuli FROM
  • Używanie aliasów
  • Ograniczanie danych przy użyciu klauzuli WHERE
  • Posługiwanie się operatorami logicznymi przy ograniczaniu zbioru wynikowego
  • Sortowanie zbiorów danych i eliminowanie duplikatów
 • Skąd wybierać dane, czyli praktyczne zastosowanie słownika danych

Moduł 3: Zastosowanie funkcji pojedynczego wiersza w celu dostosowywania raportów

 • Wprowadzenie do typów danych w języku SQL
  • Dane tekstowe
  • Dane numeryczne
  • Data i czas
 • Formatowanie danych tekstowych
  • Łączenie danych tekstowych, czyli konkatenacja
  • Przeszukiwanie oraz manipulacja ciągów znakowych
 • Zapytania matematyczne, czyli posługiwanie się funkcjami numerycznymi
 • Zastosowanie funkcji konwersji typów danych
 • Posługiwanie się funkcjami daty i czasu
  • Formatowanie wyniku zapytania
  • Porównywanie dat oraz operacje związane z modyfikacją czasu

Moduł 4: Raportowanie danych sumarycznych przy użyciu funkcji grupujących

 • Omówienie zasad związanych z grupowaniem danych
 • Identyfikacja potencjalnych grupowań
 • Przedstawienie funkcji agregujących
 • Rozszerzenie składni instrukcji SELECT o klauzulę GROUP BY
 • Sortowanie i filtrowanie pogrupowanych danych w zestawie wyników

Moduł 5: Wyświetlanie danych z wielu tabel

 • Zasady prostego łączenia tabel z wykorzystaniem klauzuli FROM oraz WHERE
 • Wprowadzenie klauzuli JOIN
  • Złączenia lewostronne
  • Złączenia prawostronne
  • Złączenia kartezjańskie

Moduł 6: Zastosowanie podzapytań

 • Dlaczego stosować podzapytania w języku SQL
 • Gdzie można skorzystać z podzapytania
  • Podzapytania w klauzuli SELECT
  • Podzapytania w klauzuli FROM
  • Podzapytania w klauzuli WHERE
 • Wprowadzenie do podzapytań skorelowanych

Moduł 7: Modyfikacja danych

 • Mechanizmy ochrony danych, czyli wprowadzenie do transakcyjności w bazach relacyjnych
 • Polecenia modyfikujące dane
  • Wstawianie rekordów za pomocą polecenia INSERT
  • Uaktualnianie danych poleceniem UPDATE
  • Kasowanie danych za pomocą instrukcji DELETE
  • Zatwierdzanie oraz wycofywanie transakcji poleceniami COMMIT oraz ROLLBACK

Moduł 8: Użycie instrukcji DDL do tworzenia i zarządzania tabelami

 • Tworzenie własnego schematu bazy danych
  • Tworzenie tabel
  • Definiowanie typów danych
  • Definiowanie więzów integralności
  • Modyfikacja istniejących obiektów za pomocą polecenia ALTER

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d x 7 h (Łącznie 21 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia