Szef najlepszego zespołu sprzedaży - Motywowanie pracowników

W pakiecie taniej!

Zamów wszystkie szkolenia z cyklu Sprzedaż i obsługa klienta:

i odbierz 13% rabatu. W pakiecie, cały cykl to tylko 3 890 zł netto.
Więcej informacji pod numerem telefonu 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Opis szkolenia


Jak zmotywować pracowników, by pracowali lepiej, by przestrzegali zasad, współpracowali, byli terminowi, chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem? By chcieli na długo związać się z firmą? By lepiej współpracowali? Inaczej się komunikowali?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez zwierzchników. Czy jednak we wszystkich wymienionych sytuacjach „motywowanie” jest właściwym słowem? Jaka jest różnica między motywowaniem a dyscyplinowaniem, jakich działań dotyczą i których pracowników? Czy motywowanie to oddziaływanie skierowane do grupy, czy do pojedynczych osób? Na których pracownikach zwierzchnik powinien się koncentrować: na tych, którzy są dla niego problematyczni, czy na tych, którzy wyróżniają się zaangażowaniem? Czy każdego motywuje to samo? Czy, jeśli zwierzchnik wie, co motywuje danego pracownika, powinien mu to zapewnić? A jeśli nie dysponuje żadnymi środkami motywacyjnymi? Jak rozpoznać, czy pracownik ma motywację wewnętrzną czy zewnętrzną? Podobnych pytań można mnożyć bez końca. Motywowanie to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych zadań zwierzchnika. By można je prowadzić, zwierzchnik sam musi być zmotywowany. A jeśli jest zapracowany i nie ma na takie działania czasu? Te i wszystkie inne wątpliwości stanowią tematykę szkolenia.

Korzyści po szkoleniu:

 • Nauczysz się określać, co konkretnie motywuje Twoich podwładnych;
 • Dowiesz się, jak zwiększyć motywację własną i podwładnych do pracy;
 • Otrzymasz skuteczne narzędzia zarządzania i budowania motywacji pracowników do realizacji postawionych im celów;
 • Zrozumiesz, jak wielką wartością jest zespół stabilny, czujący się bezpiecznie a przez to zaangażowany;
 • Nauczysz się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych;
 • Poznasz lepiej swoich podwładnych i odkryjesz, co jest dla nich ważne;
 • Nauczysz się konkretnych technik budowania w zespole zaangażowania oraz identyfikacji z firmą;
 • Dowiesz się, czym motywować jeśli nie pieniędzmi, czyli o motywacji pozafinansowej;

Program szkolenia

Moduł 1 Motywacja – klucz do efektywności

 • Wpływ motywacji na wykonywanie zadań;
 • Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć?
 • Modele motywacji a wyniki pracownika (motywacja osiągnięć, hubrystyczna, wewnętrzna, zewnętrzna, nakierowana na cel, na unikanie porażek);
 • Sytuacje wymagające motywowania;

Moduł 2 Zaangażowanie Zwierzchnika w rozwój pracowników

 • Rożne sposoby rozumienia rozwoju;
 • Jak dać pracownikowi odczuć, że nie tylko firma, ale i Menedżer Liniowy dba o rozwój pracownika;

Moduł 3 Ważne teorie motywacji i jak praktycznie możemy z nich skorzystać?

 • Koncepcja Johna Adair’a- trzy kręgi motywacji:
  • JEDNOSTKA: osiągnięcia jednostki i zespołu oraz realizacja wspólnego celu pomagają tworzyć tożsamość grupy; 
  • ZADANIE: dobre zrozumienie wewnątrz grupy zwiększa prawdopodobieństwo, że zespół dobrze wywiąże się z zadania, a przy okazji zapewnia jednostce bardziej satysfakcjonujący klimat; 
  • ZESPÓŁ: jednostka, która czuje, że może coś swojego i wartościowego wnieść do grupy i do realizacji zadania, obydwu tym obszarom będzie przynosić owoce.
 • Herzberg: czynniki motywacyjne i czynniki higieny czyli dlaczego to, co daje nam firma uznajemy za oczywistość? 
 • Blanchard: motywowanie a’la mewa? Czy takie podejście ma zastosowanie?

Moduł 4 Motywowanie do przestrzegania wartości firmy w codziennej pracy

 • Określenie wartości, jako celów działań motywacyjnych;
 • Przejawy respektowania wartości w codziennej pracy;
 • Oparcie informacji zwrotnych o wartości firmy;
 • Wartości, jako narzędzie budowania stabilnego i zaangażowanego zespołu;

Moduł 5 Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników:

 • Przyczyny spadku motywacji do pracy;
 • Sytuacje i czynniki „niemotywujące”;
 • Objawy jawne i „niepozorne” obniżonej motywacji; najczęstsze przyczyny oraz trafne ich diagnozowanie;
 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom;

Moduł 6 Praktyczne motywowanie

 • Indywidualne czynniki motywacyjne:
  • Zarobki;
  • Awans;
  • Samodzielność;
  • Możliwość uczenia się;
  • Stosunki z przełożonym;
  • Stosunki z kolegami;
  • Pewność zatrudnienia;
 • Rozkład indywidualnych motywatorów w firmach produkcyjnych w Polsce: praktyczne wnioski z badania;
 • Motywacja pozytywna vs. Motywacja negatywna: jaki jest nasz charakter narodowy? Czy jako pracownicy, bardziej jesteśmy nastawieni na nagrody czy na unikanie kar i konsekwencji?
 • Motywacja wewnętrzna vs. motywacja zewnętrzna – jak diagnozować ten typ motywacji i jak z obu pracowników uczynić równie zaangażowanych?
 • Ćwiczenia w praktycznym motywowaniu, w wykorzystaniu powyższej wiedzy, gdy w praktyce mamy następujące możliwości oddziaływania motywacyjnego przez (albo – albo):
  • Dodatkowe zadanie;
  • Informację zwrotną;
  • Premię;
  • Szkolenie;
  • Pracę w zespole projektowym;

Moduł 7 Budowanie zaangażowania pracownika

 • Rozpoznawanie indywidualnej strategii samomotywowania pracownika;
 • Konkretne sposoby zdobywania informacji o potrzebach i wartościach pracownika;
 • Jak dobrać skuteczne środki motywowania?
 • Związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy;
 • Wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników;

Moduł 8 Czy pieniądze są skutecznym sposobem motywowania? Motywowanie finansowe

 • Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika;
 • Satysfakcja a motywacja, – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy?
 • Oddziaływanie pieniądzem a motywowanie. Zasady rozdzielania i nagradzania pieniędzmi;
 • Gdy pracownik zarabia za mało... Gdy pracownik zarabia dużo…

Moduł 9 Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika

 • Motywowanie poprzez:
  • Nagrody i kary;
  • Wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania;
  • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron;
  • Twórcze wykorzystywanie błędów;
  • Poprzez dobór rodzaju zadania;
  • Jasny podział i zakres obowiązków; 
  • Informacje zwrotne o pracy;
  • Pochwały i konstruktywną krytykę;
  • Poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych;
  • Odwoływanie się do współzawodnictwa;
  • Przywoływanie sukcesów;
  • Stymulowanie pracowników do współpracy, wytyczania celów firmy i do współodpowiedzialności;
  • Jasność celów i misji;
  • Inne;

Moduł 10 Kij czy marchewka? Techniki budowania motywacji do pracy

 • Nagrody:
  • Jak i kiedy je stosować?
  • Nagrody najbardziej motywujące;
  • Czy pieniądze są najlepszym sposobem motywowania?
  • Indywidualne podejście do motywowania;
  • Konkretne sposoby wpływania na wzrost chęci do pracy i budowania u pracownika odpowiedzialności;
  • Formułowanie pochwał i odwoływanie się do zasobów i mocnych stron;
  • O nagrodach, które stają się dla pracownika karą;
 • Kary:
  • Czy należy je stosować i w jaki sposób?
  • Przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce;
  • Błędy pracownika - sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji;
  • Czy błędy można wykorzystać twórczo? Konstruktywna krytyka oraz informacje zwrotne o pracy. Specjalne techniki;

Moduł 11 Rozmowa motywująca

 • Kiedy warto przeprowadzić rozmowę motywującą z pracownikiem?
 • Schemat rozmowy motywującej;
 • Symulacje rozmów z pracownikami;
   

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d x 7 h (Łącznie 14 h)

Wymagania techniczne

Wymagania dla tego szkolenia możesz sprawdzić tutaj

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia