Bezpieczeństwo systemów LINUX/UNIX

Co zawiera cena?

1 790 zł netto

Online

1 890 zł netto

Stacjonarne

1 890 zł netto

Online

1 990 zł netto

Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Szkolenie wraz z pakietem materiałów szkoleniowych

Certyfikat (dla osób które zdały egzamin) lub zaświadczenie ukończenia szkolenia

Kontakt z trenerem po szkoleniu

Egzamin

Lunch i przerwy kawowe

Online

14 dni

-

-

Stacjonarne

14 dni

-

Online

14 dni

-

Stacjonarne

14 dni

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Wypełnij wniosek o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone dla inżynierów systemowych, administratorów bezpieczeństwa oraz administratorów sieci informatycznych. Podczas szkolenia omówione zostaną dostępne rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa systemów Linux/BSD oraz popularnych usług sieciowych. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikom na umiejętne i świadome zarządzanie bezpieczeństwem sieci i sprawne przeniesienie tej wiedzy na własną infrastrukturę.

Wymagania

 • Zaawansowana i swobodna umiejętność pracy w systemie Linux z wykorzystaniem powłoki bash;
 • Zaawansowana wiedza na temat popularnych technologii sieciowych oraz protokołów;
 • Umiejętność pracy w dowolnym edytorze tekstu z poziomu powłoki;
 • Podstawowa wiedza dotycząca bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Mile widziana umiejętność kompilacji jądra systemu Linux.

Długość szkolenia:

21 h (3 dni x 7 h)


Program szkolenia

Moduł 1 Aktualizacje systemu operacyjnego, pakietów

 • Automatyzacja, powiadomienia

Moduł 2 NTP - synchronizacja czasu systemowego

 • Klient NTP
 • Serwer NTP

Moduł 3 Dostęp do sytemu operacyjnego, uwierzytelnianie, autoryzacja.

 • Wykorzystanie metod dostępnych w systemie operacyjnym
 • Metody uwierzytelniania opierające się o hasło, klucz, karty inteligentne, certyfikaty)
 • SSH (klient, serwer), bezpieczeństwo usługi SSH, Fail2ban
 • Integracja uwierzytelniania z usługami zewnętrznymi
 • PBIS Open - Active Directory
 • IPA Server – jako zintegrowany system ( LDAP, Kerberos MIT, DNS, CA)

Moduł 4 Bezpieczeństwo danych

 • System plików, uprawnienia
 • Szyfrowanie danych, FDE – Full Disk Encryption, szyfrowanie indywidualne - eCryptfs
 • PGP-GPG – zastosowanie do szyfrowania i udostępniania danych

Moduł 5 Środowisko standardowego użytkownika,

 • Limity
 • Umask

Moduł 6 Kontrola procesu rozruchu systemu operacyjnego(boot)

Moduł 7 SeLinux, AppArmor - bezpieczeństwo aplikacji, procesów

Moduł 8 Konfiguracja podsystemu sieciowego

 • Interfejsy sieciowe
 • Konfiguracja zapory systemowej(firewall)
 • Kontrola dostępu do usług za pomocą TCP Wrappers
 • Parametry jądra(kernel)

Moduł 9 Audyt, rejestracja zdarzeń systemowych,

 • Auditd, ausearch,aureport
 • Wykrywanie nieprawidłowości i anomalii w systemie operacyjnym openSCAP , AIDE, Lynis, rkhunter,
 • OpenSCAP

Moduł 10 Wykrywanie nieprawidłowości i anomalii w sieciach( IDS/IPS)

 • Snort

Moduł 11 Dostęp zdalny do systemu

 • Tunele VPN,
 • IPSEC w oparciu o Strongswan,
 • Wireguard

Najbliższe terminy:

7 czerwca 2021 r. - Szkolenie Online

Długość szkolenia

3 d x 7 h (Łącznie 21 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia