Bezpieczeństwo systemów LINUX/UNIX

Co zawiera cena?

1 790 zł netto

Online

1 890 zł netto

Stacjonarne

1 890 zł netto

Online

1 990 zł netto

Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Szkolenie wraz z pakietem materiałów szkoleniowych

Certyfikat (dla osób które zdały egzamin) lub zaświadczenie ukończenia szkolenia

Kontakt z trenerem po szkoleniu

Egzamin

Lunch i przerwy kawowe

Online

14 dni

-

-

Stacjonarne

14 dni

-

Online

14 dni

-

Stacjonarne

14 dni

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

Szczegółowe wymagania techniczne dla szkolenia sprawdź tutaj.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone dla inżynierów systemowych, administratorów bezpieczeństwa oraz administratorów sieci informatycznych. Podczas szkolenia omówione zostaną dostępne rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa systemów Linux/BSD oraz popularnych usług sieciowych. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikom na umiejętne i świadome zarządzanie bezpieczeństwem sieci i sprawne przeniesienie tej wiedzy na własną infrastrukturę.

Wymagania

 • Zaawansowana i swobodna umiejętność pracy w systemie Linux z wykorzystaniem powłoki bash;
 • Zaawansowana wiedza na temat popularnych technologii sieciowych oraz protokołów;
 • Umiejętność pracy w dowolnym edytorze tekstu z poziomu powłoki;
 • Podstawowa wiedza dotycząca bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Mile widziana umiejętność kompilacji jądra systemu Linux.

Program szkolenia

Moduł 1 Aktualizacje systemu operacyjnego, pakietów

 • Automatyzacja, powiadomienia

Moduł 2 NTP - synchronizacja czasu systemowego

 • Klient NTP
 • Serwer NTP

Moduł 3 Dostęp do sytemu operacyjnego, uwierzytelnianie, autoryzacja.

 • Wykorzystanie metod dostępnych w systemie operacyjnym
 • Metody uwierzytelniania opierające się o hasło, klucz, karty inteligentne, certyfikaty)
 • SSH (klient, serwer), bezpieczeństwo usługi SSH, Fail2ban
 • Integracja uwierzytelniania z usługami zewnętrznymi
 • PBIS Open - Active Directory
 • IPA Server – jako zintegrowany system ( LDAP, Kerberos MIT, DNS, CA)

Moduł 4 Bezpieczeństwo danych

 • System plików, uprawnienia
 • Szyfrowanie danych, FDE – Full Disk Encryption, szyfrowanie indywidualne - eCryptfs
 • PGP-GPG – zastosowanie do szyfrowania i udostępniania danych

Moduł 5 Środowisko standardowego użytkownika,

 • Limity
 • Umask

Moduł 6 Kontrola procesu rozruchu systemu operacyjnego(boot)

Moduł 7 SeLinux, AppArmor - bezpieczeństwo aplikacji, procesów

Moduł 8 Konfiguracja podsystemu sieciowego

 • Interfejsy sieciowe
 • Konfiguracja zapory systemowej(firewall)
 • Kontrola dostępu do usług za pomocą TCP Wrappers
 • Parametry jądra(kernel)

Moduł 9 Audyt, rejestracja zdarzeń systemowych,

 • Auditd, ausearch,aureport
 • Wykrywanie nieprawidłowości i anomalii w systemie operacyjnym openSCAP , AIDE, Lynis, rkhunter,
 • OpenSCAP

Moduł 10 Wykrywanie nieprawidłowości i anomalii w sieciach( IDS/IPS)

 • Snort

Moduł 11 Dostęp zdalny do systemu

 • Tunele VPN,
 • IPSEC w oparciu o Strongswan,
 • Wireguard

Najbliższe terminy:

31 stycznia 2022 r. - Szkolenie Online

Długość szkolenia

3 d x 7 h (Łącznie 21 h)

Wymagania techniczne

Wymagania dla tego szkolenia możesz sprawdzić tutaj

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia