Podstawy języka SQL

1 290 zł netto

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • lunch + przerwy kawowe,
 • zaświadczenie ACS DAGMA dla każdego uczestnika,
 • 14-to dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.

1 390 zł netto

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • lunch + przerwy kawowe,
 • egzamin ACS,
 • certyfikat ACS (dla osób, które zdały egzamin ACS) lub zaświadczenie,
 • 14-to dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.

Złap nawet 100% dofinansowania na szkolenie!

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego już dostępne!

Opis szkolenia


Szkolenie skierowane jest do osób mających niewielkie doświadczenie z bazami danych, lecz chcących poznać możliwości oferowane przez nowoczesny język SQL. Platformą szkoleniową jest MS SQL Server.

Dodatkowo prezentowane zagadnienia omawiane są w sposób uniwersalny, co pozwala na wykorzystanie nabytych umiejętności także w innych systemach bazodanowych (MySQL, Sybase, Oracle, PostgreSQL, Firebird, MS Access itp.). Wyniesiona ze szkolenia wiedza pozwoli na swobodną obróbkę danych, tworzenie zestawień i raportów. Szkolenie można zakończyć egzaminem i tym samym uczestnicy, którzy zdadzą pomyślnie test otrzymają Certyfikaty Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA.

Wymagania:

 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Pożądana umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym.

Długość szkolenia:

18 h (3 dni x 6 h)


Program szkolenia

1. Wstęp

 • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
 • Czym jest język SQL

2. Pobieranie danych – polecenie selekt

 • Najprostsze formy pobierania danych
 • Wyświetlanie tylko wybranych kolumn
 • Zastosowanie operatorów i funkcji

3. Filtrowanie danych – klauzula where

 • Proste filtrowanie danych
 • Wartości puste (null)
 • Operatory logiczne i złożone filtry

4. Sortowanie danych – klauzula order by

5. Grupowanie danych

 • Zastosowanie funkcji agregujących i klauzuli group by
 • Ograniczanie wartości grupy – klauzula having

6. Pobieranie danych z wielu tabel

 • Użycie złączeń
 • Podzapytania

7. Dodawanie danych do tabel – polecenie insert

 • Ręczne wprowadzanie danych
 • Dodawanie danych przez zapytanie

8. Modyfikowanie danych – polecenie update

9. Usuwanie danych – polecenie delete

10. Zmienianie struktury bazy danych

 • tworzenie nowych tabel – polecenie create table
 • modyfikowanie tabel – polecenie alter table
 • usuwanie tabel – polecenie drop table

11. Podsumowanie, pytania, dyskusja

12. Egzamin (opcjonalnie)
 

Najbliższe terminy:

31 marca 2020 r. - Katowice

25 maja 2020 r. - Warszawa

Długość szkolenia

3 d x 6 h (Łącznie 18 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia