Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10774
Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server 2012

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Microsoft prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

Szczegółowe wymagania techniczne dla szkolenia sprawdź tutaj.

Opis szkolenia

Uwaga! Szkolenie wycofane z oferty.

Zapraszamy na szkolenie: MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server


To szkolenie jest podstawą wszystkich dyscyplin związanych z SQL Server. Obejmuje zakres administrowania bazami danych jak i rozwoju baz oraz analiz biznesowych. Kurs jest przeznaczony dla administratorów baz danych, deweloperów oraz specjalistów Business Intelligence.

Wymagania:

 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych,
 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • Napisać kwerendy WYBIERAJĄCE,
 • Napisać zapytanie do wielu tabel,
 • Używać wbudowane funkcje,
 • Używać podkwerend,
 • Używać zestaw operatorów,
 • Wdrażać obsługę błędów,
 • Sortować i filtrować dane,
 • Poprawiać wydajność kwerendy.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie związane jest z egzaminem 70-462 - Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2012

 • przedstawienie Microsoft SQL Server 2012
 • początki z SQL Server Management Studio

Moduł 2: Początki z SQL Azure

 • opis SQL Azure
 • praca z SQL Azure

Moduł 3: Wprowadzenia do zapytań T-SQL

 • wstęp do T-SQL
 • zrozumienie zbiorów
 • zrozumienie logiki predykatów
 • zrozumienie porządku logicznego operacji polecenia SELECT

Moduł 4: Pisanie zapytań - klauzula SELECT

 • pisanie prostych zapytań SELECT
 • eliminowanie duplikatów przy użyciu klauzuli DISTINCT
 • używanie aliasów kolumn i tabel
 • pisanie prostych wyrażeń z użyciem klauzuli CASE

Moduł 5: Zapytania na wielu tabelach

 • zrozumienie na czym polegają JOIN-y
 • zapytania w oparciu o INNER JOIN-y
 • zapytania w oparciu o OUTER JOIN-y
 • zapytania w oparciu o CROSS i SELF JOIN-y

Moduł 6: Sortowanie i filtrowanie danych

 • sortowanie danych
 • filtrowanie danych przy użyciu klauzuli WHERE
 • filtrowanie danych przy użyciu opcji TOP i OFFSET-FETCH
 • praca z brakującymi wartościami i wartościami UNKNOWN

Moduł 7: Praca z typami danych Microsoft SQL Server 2012

 • wprowadzenie do typów danych Microsoft SQL Server 2012
 • praca z danymi znakowymi
 • praca z danymi daty i czasu

Moduł 8: Używanie funkcji wbudowanych

 • pisanie zapytań w oparciu o funkcje wbudowane
 • używanie funkcji konwertujących
 • używanie funkcji logicznych
 • używanie funkcji dla wartości NULL

Moduł 9: Agregacja i grupowanie danych

 • używanie funkcji agregujących
 • używanie klauzuli GROUP BY
 • filtrowanie grup przy użyciu klauzuli HAVING

Moduł 10: Podzapytania

 • pisanie podzapytań
 • pisanie podzapytań skorelowanych
 • używania predykatu EXISTS w podzapytaniach

Moduł 11: Używanie wyrażeń tabelarycznych

 • używanie tabel pochodnych
 • używanie CTE
 • używanie widoków
 • używanie funkcji o wartościach tabelarycznych

Moduł 12: Używanie operatorów

 • pisanie zapytań z operatorem UNION
 • używanie EXCEPT i INTERSECT
 • używanie APPLY

Moduł 13: Używanie funkcji agregujących, offsetowych oraz rankingowych

 • tworzenie okien przy użyciu klauzuli OVER
 • badanie funkcji okien

Moduł 14: Grupowanie i przestawianie zbiorów

 • pisanie zapytań przy użyciu klauzul PIVOT i UNPIVOT
 • praca z grupowaniem zbiorów

Moduł 15: Metadane serwera SQL

 • zapytania w oparciu o funkcje i widoki systemowe
 • wykonywanie systemowych procedur składowanych
 • zapytania w oparciu widoki dynamicznego zarządzania

Moduł 16: Wykonywanie procedur składowanych

 • zapytania o dane przy pomocy procedur składowanych
 • przekazywanie parametrów do procedur składowanych
 • tworzenie prostych procedur składowanych
 • praca z dynamicznym SQL

Moduł 17: Programowanie T-SQL

 • elementy programowania T-SQL
 • kontrolowanie wykonania programu

Moduł 18: Wdrożenie obsługi błędów

 • używanie bloków TRY/CATCH
 • praca z informacjami o błędach

Moduł 19: Wdrożenie transakcji

 • transakcje i silnik bazy danych
 • kontrola transakcji

Moduł 20: Poprawa wydajności zapytań

 • czynniki wydajnościowe zapytań
 • wyświetlanie danych wydajnościowych zapytań

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Wymagania techniczne

Wymagania dla tego szkolenia możesz sprawdzić tutaj

Długość szkolenia

5 d x 8 h lekcyjnych
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia