Programowanie w języku Python 3.x - POZIOM 1

2 290 zł netto

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • lunch + przerwy kawowe,
 • zaświadczenie ACS DAGMA dla każdego uczestnika,
 • 14-to dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.

Masz za staż! Szkolenia z rabatem dla każdego!

Za każdy dzień szkoleniowy otrzymujesz rabat - zgarnij nawet 50% zniżki!

Opis szkolenia


Python jest używany przez naukowców z całego świata - jest to jeden z najbardziej popularnych języków programowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy chcą nauczyć się programowania w tym języku. Szkolenie kładzie się nacisk na składnię, użycie podstawowych bibliotek , a także na dobór najlepszych i najbardziej użytecznych bibliotek opracowanych przez społeczność Python. Szkolenie prowadzone jest z użyciem składni języka Python w wersji 3.x, z ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia praktyczne stanowią około 80% czasu trwania szkolenia, około 20% stanowią demonstracje i prezentacje. Dyskusje i pytania można prowadzić w trakcie całego kursu.

Wymagania:

brak

Długość szkolenia:

24 h (3 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna gdzina lekcyjna trwa 45 min.


Program szkolenia

Moduł 1 Wprowadzenie

 • Wybór środowiska programowania
 • Interfejs środowiska programowania
 • Instalacja modułów
 • Podstawowe polecania print, input
 • Typy danych
 • Operatory arytmetyczne, logiczne
 • Operacje arytmetyczne
 • Rola wcięć w kodzie
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 2  Struktura aplikacji

 • Instrukcje warunkowe
 • Pętla iteracyjna for
 • Pętla warunkowa while
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 3 Sekwencje

 • Łańcuchy znaków – String
 • Listy
 • Krotki
 • Słowniki
 • Zbiory
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 4 Funkcje

 • Deklaracja funkcji
 • Przekazywanie argumentów do funkcji
 • Argumenty opcjonalne
 • Dowolna liczba argumentów
 • Funkcja w funkcji
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 5 Praca z modułami

 • Import modułów
 • Tworzenie własnych modułów
 • Zastosowanie modułów: os, re, turtle, numpy
 • Operacje daty i czasu: time, datetime
 • Rysowanie wykresów: pylab (matplotlib)
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 6 Pliki 

 • Tryby otwierania
 • Odczyt, zapis
 • Tworzenie archiwum: zip, tar
 • Zastosowanie modułów pickle, shelve
 • Otwieranie z użyciem: numpy.genfromtxt
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 7 Obsługa wyjątków

 • Instrukcja try..except..finally
 • Rodzaje wyjątków
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 8 Bazy danych

 • MySQL – tworzenie połączenia
 • MS SQL Server – tworzenie połączenia
 • Oracle – tworzenie połączenia
 • Wykonywanie zapytań Select
 • Aktualizacja danych
 • Usuwanie danych
 • Tworzenie i usuwanie tabel w BD
 • Ćwiczenia utrwalające

Najbliższe terminy:

27 grudnia 2019 r. - Katowice

Długość szkolenia

3 d x 8 h (Łącznie 24 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia