Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20487 Programowanie w chmurze Windows Azure

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: AZ 204

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat projektowania i tworzenia usług, które umożliwiają dostęp do lokalnych i zdalnych źródeł danych. Uczestnicy dowiedzą się również jak rozwijać i wdrażać usługi w środowiskach hybrydowych, w tym lokalnych serwerach i Microsoft Azure.

Wymagania:

 • Doświadczenie w programowaniu w języku C#,
 • Doświadczenie w tworzeniu zapytań i obsłudze danych w ADO.NET,
 • Wiedza z zakresu struktury danych XML.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią

 • Opisać podstawowe pojęcia związane z rozwojem usług i strategiami dostępu do danych za pomocą platformy .NET,
 • Zaprojektować i rozwijać aplikację zorientowaną na dane, używając Visual Studio 2017 i Entity Framework Core,
 • Zaprojektować, wdrażać i korzystać z usług HTTP przy użyciu środowiska ASP.NET Core,
 • Rozszerzyć usługi HTTP przy użyciu środowiska ASP.NET Core.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Wprowadzenie do usług i technologii chmur

 • Kluczowe komponenty i aplikacje rozproszone
 • Dane i technologie dostępu do danych
 • Technologie usług
 • Chmura obliczeniowa
 • Manipulowanie danymi

Moduł 2 Wysyłanie kwerend i przetwarzanie danych za pomocą Entity Framework

 • Omówienie ADO.NET
 • Tworzenie modelu encji danych (EDM)
 • Odpytywanie danych

Moduł 3 Tworzenie i wykorzystywanie ASP.NET Core Web API

 • Usługi HTTP
 • Tworzenie usługi ASP.NET Core Web API
 • Wykorzystywanie usług ASP.NET Core Web API
 • Obsługa żądań http i odpowiedzi
 • Automatyczne generowanie żądań http i odpowiedzi

Moduł 4 Rozbudowa usług HTTP ASP.NET Core

 • Przebieg żądania w ASP.NET Core
 • Dostosowywanie kontrolerów i akcji
 • Zagnieżdżanie zależności do kontrolera (Dependency Injection)

Moduł 5 Hosting usług lokalnie oraz w chmurze Azure

 • Hosting usług lokalnie
 • Hosting usług w Azure App Service
 • Pakowanie usługi w kontenery
 • Wdrażanie usług bezserwerowych

Moduł 6 Wdrażanie i zarządzanie usługami

 • Wdrażanie rozwiązań sieci Web z użyciem Visual Studio 2017
 • Wdrażanie typu Continous Delivery z Visual Studio Team Services
 • Wdrażanie aplikacji w środowiskach produkcyjnych
 • Definiowanie interfejsów usług z Azure API Management

Moduł 7 Wdrażanie magazynu danych w Azure

 • Wybór odpowiedniego mechanizmu składowania danych
 • Dostęp do danych w Azure Storage
 • Praca z danymi strukturalnymi w Azure
 • Geograficzne rozpraszanie danych za pomocą Azure CDN
 • Skalowanie z użyciem buforowania poza procesem aplikacji

Moduł 8 Diagnostyka i monitorowanie

 • Logowanie w ASP.NET Core
 • Narzędzia diagnostyczne
 • Application Insights

Moduł 9 Zabezpieczanie usług lokalnych oraz w chmurze Microsoft Azure

 • Omówienie terminologii związanej z bezpieczeństwem
 • Zabezpieczanie usług identyfikatorami ASP.NET Core
 • Zabezpieczanie usług z Azure Active Directory

Moduł 10 Skalowanie usług

 • Wprowadzenie do skalowania
 • Automatyczne skalowanie
 • Wykorzystanie Azure Application Gateway oraz Traffic Manager

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie