Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 200 Podstawowe rozwiązania Microsoft Azure dla programistów

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla developerów Azure, którzy chcą przystąpić do egzaminu AZ – 200 Azure Developer.

Program szkolenia 4-dniowego obejmuje zagadnienia ujęte w szkoleniach 1-dniowych:

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Dzień 1

Moduł 1 Wybór odpowiednich rozwiązań obliczeniowych

 • Korzystanie z odpowiednich wzorców projektowych i połączeń
 • Poznanie typowych wzorców aplikacji i wzorców połączeń Azure

Moduł 2 Projektowanie technologii hybrydowych

 • Wirtualne sieci
 • Hybrydowe sieci

Moduł 3 Wybór odpowiednich rozwiązań do przechowywania danych

 • Poprawianie  trwałości danych
 • Buforowanie
 • Mierzenie i planowanie przepustowości i struktury dostępu do danych
   

Dzień 2

Moduł 1 Opracowanie rozwiązań wykorzystujących tabele platformy Azure Storage

 • Połączenie się z usługą Azure Storage
 • Projektowanie i wdrażanie tabeli
 • Tworzenie zapytań za pomocą kodu

Moduł 2 Opracowanie rozwiązań wykorzystujących bazę danych Azure Cosmos DB

 • Wybór odpowiedniego interfejsu API dla magazynu danych Cosmos DB
 • Zarządzanie kontenerami i przedmiotami w pamięci masowej Cosmos DB
 • Tworzenie, aktualizowanie i usuwanie dokumentów w bazie danych Azure Cosmos za pomocą kodu

Moduł 3 Opracowanie rozwiązań wykorzystujących przechowywanie plików

 • Implementacja plików dla konta Azure
 • Migracja zawartości do i między plikami

Moduł 4 Opracowanie rozwiązań korzystających z relacyjnej bazy danych

 • Tworzenie, aktualizowanie i usuwanie tabel bazy danych za pomocą kodu
 • Implementacja dynamicznego maskowania danych SQL

Moduł 5 Tworzenie rozwiązań korzystających z pamięci Blob Microsoft Azure

 • Tworzenie dostępów dla obiektów typu Blob
 • Asynchroniczne przesuwanie elementów w pamięci Blob między kontenerami
 • Ustawianie właściwości kontenera pamięci masowej Blob w metadanych

Moduł 6 Opracowanie rozwiązań do buforowania i dostarczania treści

 • Azure Redis Cache
 • Magazynowanie w CDN
   

Dzień 3

Moduł 1  Tworzenie aplikacji Google Web Apps

 • Wprowadzenie do aplikacji internetowych
 • Używanie poleceń do tworzenia aplikacji sieci Web App Service
 • Tworzenie zadań w tle za pomocą funkcji WebJobs w usłudze Azure App Service
 • Używanie programu Swagger do dokumentowania API

Moduł 2 Tworzenie aplikacji mobilnych

 • Pierwsze kroki z aplikacjami mobilnymi w App Service
 • Włączanie powiadomień push dla Twojej aplikacji
 • Włączanie synchronizacji w trybie offline w aplikacji

Moduł 3 Tworzenie aplikacji Logic App

 • Omówienie aplikacji Logic App
 • Tworzenie Logic App
 • Tworzenie niestandardowych Logic App
 • Tworzenie niestandardowego szablonu Logic App

Moduł 4 Tworzenie aplikacji lub usługi, działającej w ramach usługi Service Fabric

 • Omówienie usługi Azure Service Fabric
 • Tworzenie niezawodnej usługi
 • Tworzenie aplikacji Reliable Actors
 • Praca z Reliable Collections

Moduł 5 Tworzenie funkcji Azure

 • Omówienie funkcji Azure
 • Rozwijanie funkcji Azure za pomocą Visual Studio
 • Powiązania

Moduł 6  Planowanie operacji zbiorczych

 • Omówienie usługi Azure Batch
 • Uruchamianie zadań Batch
 • Korzystanie z biblioteki klienta .NET Batch Management

Moduł 7 Tworzenie rozwiązań korzystających z usługi Azure Kubernetes

 • Tworzenie klastra usługi Azure Kubernetes
 • Azure Container Registry
 • Azure Container Instances

Moduł 8 Tworzenie aplikacji dla usług Azure Media

 • Wprowadzenie do usług Azure Media Services
 • Koncepcje Azure Media Services
 • Przesyłanie, kodowanie i streamowanie w .NET
 • Analiza wideo za pomocą .NET

Dzień 4

Moduł 1 Wdrażanie uwierzytelniania

 • Implementacja uwierzytelniania w aplikacjach
 • Implementacja uwierzytelniania multi-factor

Moduł 2 Wdrażanie kontroli dostępu

 • Autoryzacja na podstawie potrzeb
 • Oparta na rolach autoryzacja dostępu (RBAC)

Moduł 3 Wdrażanie bezpiecznych rozwiązań danych

 • Opcje szyfrowania
 • Szyfrowanie end-to-end
 • Wdrożenie poufnej infrastruktury Azure
 • Zarządzanie kluczami kryptograficznymi w usłudze Azure Key Vault

Tagi:

Beginner Azure Microsoft Deweloper Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie