Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 200T03 Opracowanie platformy Azure jako rozwiązania usług

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie obejmuje rozwiązania dla: tworzenia aplikacji internetowych App Service; powiadomień i synchronizacji offline dla aplikacji mobilnych; Service Fabric; bezserwerowych funkcji Azure; zarządzania operacjami masowymi za pośrednictwem interfejsu API usługi Batch; Usługi Azure Kubernetes; i usługi Azure Media Services.

Wymagania:

 • Doświadczenie z Microsoft Azure;
 • Umiejętność programowania w co najmniej jednym języku obsługiwanym przez Azure.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Stworzyć aplikację internetową usługi aplikacji Azure przy użyciu interfejsu wiersza polecenia Azure, Powershell i innych narzędzi;
 • Tworzyć dokumentację interfejsu API przy użyciu narzędzi Open Source i innych;
 • Zdefiniować i uruchomić zaplanowane operacje zbiorcze;
 • Tworzyć rozwiązania multimedialne korzystające z usług AI.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1  Tworzenie aplikacji Google Web Apps

 • Wprowadzenie do aplikacji internetowych
 • Używanie poleceń do tworzenia aplikacji sieci Web App Service
 • Tworzenie zadań w tle za pomocą funkcji WebJobs w usłudze Azure App Service
 • Używanie programu Swagger do dokumentowania API

Moduł 2 Tworzenie aplikacji mobilnych

 • Pierwsze kroki z aplikacjami mobilnymi w App Service
 • Włączanie powiadomień push dla Twojej aplikacji
 • Włączanie synchronizacji w trybie offline w aplikacji

Moduł 3 Tworzenie aplikacji Logic App

 • Omówienie aplikacji Logic App
 • Tworzenie Logic App
 • Tworzenie niestandardowych Logic App
 • Tworzenie niestandardowego szablonu Logic App

Moduł 4 Tworzenie aplikacji lub usługi, działającej w ramach usługi Service Fabric

 • Omówienie usługi Azure Service Fabric
 • Tworzenie niezawodnej usługi
 • Tworzenie aplikacji Reliable Actors
 • Praca z Reliable Collections

Moduł 5 Tworzenie funkcji Azure

 • Omówienie funkcji Azure
 • Rozwijanie funkcji Azure za pomocą Visual Studio
 • Powiązania

Moduł 6  Planowanie operacji zbiorczych

 • Omówienie usługi Azure Batch
 • Uruchamianie zadań Batch
 • Korzystanie z biblioteki klienta .NET Batch Management

Moduł 7 Tworzenie rozwiązań korzystających z usługi Azure Kubernetes

 • Tworzenie klastra usługi Azure Kubernetes
 • Azure Container Registry
 • Azure Container Instances

Moduł 8 Tworzenie aplikacji dla usług Azure Media

 • Wprowadzenie do usług Azure Media Services
 • Koncepcje Azure Media Services
 • Przesyłanie, kodowanie i streamowanie w .NET
 • Analiza wideo za pomocą .NET

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

1 d
(Łącznie 8 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie