Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 201T03 Rozwijanie usługi Azure Cognitive Services, Bot i rozwiązania IoT

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie opisuje jak zintegrować usługi Azure Cognitive Services, takie jak Computer Vision, QnA Maker i przetwarzanie języka naturalnego w rozwiązaniu. Uczestnicy dowiedzą się również jak tworzyć boty i zarządzać nimi za pomocą Bot Framework.

Wymagania:

 • Doświadczenie z Microsoft Azure;
 • Umiejętność programowania w co najmniej jednym języku obsługiwanym przez Azure.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Rozwijać rozwiązania za pomocą Computer Vision;
 • Tworzyć słowniki i zarządzać nimi w celu generowania FAQ za pomocą QnA;
 • Utworzyć i zarejestrować prosty bot za pomocą Bot Framework i zarządzaj botem za pomocą portalu Azure.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Rozwijanie usługi Azure Cognitive Services

 • Omówienie usług Azure Cognitive
 • Tworzenie rozwiązania za pomocą Computer Vision
 • Rozwijanie rozwiązania za pomocą Bing Web Search
 • Tworzenie rozwiązania za pomocą Custom Speech Service
 • Tworzenie rozwiązania za pomocą QnA Maker

Moduł 2 Tworzenie i integrowanie botów

 • Omówienie usługi Azure Bot Service
 • Utworzenie bota za pomocą zestawu SDK Builder dla systemu .NET
 • Używanie języka w bocie
 • Zarejestrowanie bota za pomocą Bot Service
 • Zarządzanie botem za pomocą portalu Azure

Moduł 3 Tworzenie i wdrażanie rozwiązania IoT

 • Praca z Azure IoT Hub
 • Praca z Azure Time Series Insights
 • Praca z platformą Azure Stream Analytics

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d
(Łącznie 16 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie