Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 500 Administrator zabezpieczeń Microsoft 365

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: SC 200; SC 300; SC 400

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

W jego miejsce, polecamy:

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie skierowane do administratorów oraz inżynierów systemowych odpowiedzialnych za zarządzanie zabezpieczeniem tożsamości i dostępu, ochronę przed zagrożeniami w środowisku Microsoft 365, ochronę informacji oraz za wewnętrzne zasady i zewnętrzne wymagania dotyczące przechowywania danych i prowadzenia dochodzeń.

Program szkolenia 4-dniowego obejmuje zagadnienia ujęte w szkoleniach 1-dniowych:

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Bezpieczeństwo użytkowników i grup

 • Konta użytkowników w Microsoft 365
 • Role administratora i grupy zabezpieczeń w Microsoft 365
 • Zarządzanie hasłami w Microsoft 365
 • Azure AD Identity Protection

Moduł 2 Synchronizacja tożsamości

 • Wprowadzenie do synchronizacji tożsamości
 • Planowanie usługi Azure AD Connect
 • Implementowanie usługi Azure AD Connect
 • Zarządzanie synchronizowanymi tożsamościami

Moduł 3 Tożsamości federacyjne

 • Wprowadzenie do tożsamości federacyjnych
 • Planowanie wdrożenia programu AD FS
 • Implementowanie AD FS

Moduł 4 Zarządzanie dostępem

 • Dostęp warunkowy
 • Zarządzanie dostępem do urządzenia
 • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)
 • Rozwiązania dla dostępu zewnętrznego

Moduł 5 Bezpieczeństwo w Microsoft 365

 • Wektory zagrożeń i naruszenia danych
 • Rozwiązania bezpieczeństwa dla Microsoft 365
 • Microsoft Secure Score

Moduł 6 Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami

 • Ochrona online Exchange
 • Office 365 Advanced Threat Protection
 • Zarządzanie bezpiecznymi załącznikami
 • Zarządzanie bezpiecznymi linkami
 • Azure Advanced Threat Protection
 • Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w systemie Windows Defender

Moduł 7 Analiza zagrożeń

 • Microsoft 365 Threat Intelligence
 • Korzystanie z pulpitu nawigacyjnego
 • Konfigurowanie zaawansowanej analizy zagrożeń

Moduł 8 Mobilność

 • Planowanie zarządzania aplikacjami mobilnymi
 • Planowanie zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • Wdrożenie zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • Rejestracja urządzenia do zarządzania urządzeniami mobilnymi

Moduł 9 Ochrona informacji

 • Zarządzanie prawami do informacji
 • Bezpieczne rozszerzenie uniwersalnej poczty internetowej
 • Szyfrowanie wiadomości Office 365
 • Azure Information Protection
 • Zaawansowana ochrona informacji
 • Ochrona informacji w systemie Windows

Moduł 10 Zapobieganie utracie danych

 • Objaśnienie zapobiegania utracie danych
 • Zasady zapobiegania utracie danych
 • Niestandardowe zasady DLP
 • Tworzenie zasady DLP do ochrony dokumentów
 • Wskazówki dotyczące zasad

Moduł 11 Bezpieczeństwo aplikacji w chmurze

 • Objaśnienie zabezpieczeń aplikacji w chmurze
 • Korzystanie z informacji o zabezpieczeniach aplikacji w chmurze
 • Office 365 Cloud App Security

Moduł 12 Archiwizacja i przechowywanie

 • Archiwizacja w Microsoft 365
 • Przechowywanie w Microsoft 365
 • Zasady przechowywania w centrum bezpieczeństwa i zgodności
 • Archiwizacja i przechowywanie w Exchange
 • Miejscowe zarządzanie rekordami w SharePoint

Moduł 13 Zarządzanie danymi w Microsoft 365

 • Planowanie potrzeb bezpieczeństwa i zgodności
 • Budowanie etycznych murów w Exchange Online
 • Zarządzaj przechowywaniem w wiadomości e-mail
 • Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem danymi
 • Analityka i telemetria

Moduł 14 Zarządzanie wyszukiwaniem i dochodzeniami

 • Wyszukiwanie treści w Centrum bezpieczeństwa i zgodności
 • Badania dziennika kontroli
 • Zaawansowane eDiscovery

Tagi:

Administrator Intermediate Microsoft Microsoft 365 Padnij! Lecą gadżety Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie