Autoryzowane szkolenia MicrosoftDP 201T01 Projektowanie rozwiązań przetwarzających dane na platformie Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak uwzględnić różne technologie platformy danych w projektowaniu rozwiązań spełniających określone wymagania biznesowe i techniczne. Program szkolenia obejmuje scenariusze przetwarzania danych w środowiskach lokalnych, chmurowych i hybrydowych z wykorzystaniem danych relacyjnych, danych NoSQL i danych dostępnych w usłudze Data Warehouse. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, w jaki sposób projektować architekturę przetwarzania danych wsadowych i strumieniowych za pomocą różnych technologii i języków.

Uczestnicy szkolenia poznają także metody projektowania zabezpieczeń danych, m.in. definiowania dostępu do danych, strategii przetwarzania danych i standardów. Podczas szkolenia omawiane jest również zarządzanie rozwiązaniami Azure przetwarzającymi dane oraz rozwiązywanie problemów. Podczas szkolenia poruszane są takie zagadnienia, jak optymalizacja wielkich zbiorów danych i ich odzyskiwanie po awarii, przetwarzanie wsadowe i rozwiązania do przetwarzania danych strumieniowych.

Wymagania:

Oprócz odpowiedniego doświadczenia zawodowego osoby, które chcą wziąć udział w tym szkoleniu, powinny mieć wiedzę techniczną w zakresie objętym tematyką następujących szkoleń:

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Architektura platformy danych

 • Podstawowe zasady tworzenia architektury
 • Projektowanie z uwzględnieniem zabezpieczeń
 • Wydajność i skalowalność
 • Projektowanie pod kątem dostępności i odtwarzalności
 • Projektowanie pod kątem efektywności i łatwości eksploatacji
 • Przykład wdrożenia
 • Ćwiczenie: Przykład wdrożenia

Moduł 2: Architektury referencyjne przetwarzania wsadowego na platformie Azure

 • Architektura lambda z perspektywy przetwarzania w trybie wsadowym
 • Projektowanie korporacyjnego rozwiązania do analizy biznesowej na platformie Azure
 • Automatyzacja korporacyjnych rozwiązań do analizy biznesowej na platformie Azure
 • Tworzenie architektury bota konwersacyjnego klasy korporacyjnej na platformie Azure
 • Ćwiczenie: Tworzenie architektury bota konwersacyjnego klasy korporacyjnej na platformie Azure

Moduł 3: Architektury referencyjne przetwarzania w czasie rzeczywistym na platformie Azure

 • Architektura lambda z perspektywy przetwarzania w czasie rzeczywistym
 • Tworzenie architektury procesu przetwarzania strumieniowego z wykorzystaniem usługi Azure Stream Analytics
 • Projektowanie procesu przetwarzania strumieniowego z wykorzystaniem usługi Azure Databricks
 • Tworzenie architektury referencyjnej IoT na platformie Azure
 • Ćwiczenie: Architektury referencyjne przetwarzania w czasie rzeczywistym na platformie Azure

Moduł 4: Zagadnienia związane z bezpieczeństwem platformy danych

 • „Obrona w głąb” jako strategia zabezpieczeń
 • Zarządzanie tożsamością
 • Ochrona infrastruktury
 • Wykorzystanie szyfrowania
 • Ochrona na poziomie sieci
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Ćwiczenie: Zagadnienia związane z bezpieczeństwem platformy danych

Moduł 5: Projektowanie pod kątem odporności i skalowalności

 • Zmiana mocy obliczeniowej dzięki skalowaniu
 • Optymalizacja wydajności sieci
 • Projektowanie pod kątem optymalizacji pamięci masowej i wydajności bazy danych
 • Określanie wąskich gardeł wydajności
 • Projektowanie rozwiązania o dużej dostępności
 • Uwzględnianie w architekturze mechanizmów odzyskiwania po awarii
 • Projektowanie strategii tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych
 • Ćwiczenie: Projektowanie pod kątem odporności i skalowalności

Moduł 6: Projektowanie pod kątem efektywności i łatwości eksploatacji

 • Zwiększanie efektywności środowiska chmury
 • Zastosowanie monitorowania i analizy danych do uzyskiwania informacji o środowisku operacyjnym
 • Zastosowanie automatyzacji w celu zmniejszenia pracochłonności i ograniczenia liczby błędów
 • Ćwiczenie: Projektowanie pod kątem efektywności i łatwości eksploatacji
   

Tagi:

Intermediate Azure Microsoft Inżynier danych Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d
(Łącznie 16 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie