Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 201 Wdrożenie hybrydowej i bezpiecznej platformy komunikacyjnej

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia

MS-201T01: Definiowanie hybrydowej strategii przesyłania wiadomości


Szkolenie stanowi wprowadzenie do hybrydowych technologii przesyłania wiadomości.

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wdrożyć środowisko hybrydowe w systemie Exchange i w jaki sposób przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych do systemu Exchange Online. Na początku szkolenia przedstawione zostaną dostępne opcje migracji skrzynek pocztowych, a kolejnym omawianym zagadnieniem będzie planowanie wdrożenia hybrydowego. Uczestnicy poznają także sposoby implementacji środowiska hybrydowego i metody rozwiązywania problemów.

Wymagania:

 • Biegła znajomość systemu DNS
 • Podstawowa znajomość działania oprogramowania Exchange Server lub Exchange Online
 • Podstawowa znajomość usługi Active Directory i infrastruktury kontrolerów domeny, a także mechanizmów zarządzania tożsamością
 • Praktyczna znajomość usług Microsoft 365 i synchronizacji katalogów w podstawowym zakresie
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w dziedzinie informatyki.

Program szkolenia

Moduł 1: Migracja skrzynek pocztowych

 • Planowanie migracji skrzynek pocztowych
 • Wykonywanie migracji IMAP
 • Wykonywanie migracji jednorazowej i etapowej
 • Wykonywanie zaawansowanej migracji

Moduł 2: Planowanie środowiska hybrydowego

 • Wymagania dotyczące środowiska hybrydowego Exchange
 • Planowanie uruchomienia kreatora konfiguracji hybrydowej

Moduł 3: Wdrażanie środowiska hybrydowego i rozwiązywanie problemów

 • Wdrażanie serwera o roli „Transport graniczny”
 • Konfigurowanie wdrożenia hybrydowego z wykorzystaniem kreatora konfiguracji hybrydowej
 • Implementacja zaawansowanych funkcji hybrydowych
 • Rozwiązanie problemów dotyczących wdrożeń hybrydowych

Moduł 4: Ćwiczenia — Wdrażanie środowisk hybrydowych i zarządzanie

 • Wdrażanie środowisk hybrydowych i zarządzanie nimi
 • Ćwiczenie 1: Wykonanie migracji skrzynki pocztowej do środowiska Microsoft 365
 • Ćwiczenie 2: Zarządzanie scenariuszami hybrydowymi

MS-201T02: Zarządzanie bezpieczeństwem, higieną i zgodnością systemu przesyłania wiadomości z przepisami/h4>


W ramach tego szkolenia uczestnicy poznają różne konfiguracje i ustawienia oprogramowania Exchange Server i Exchange Online związane z zabezpieczeniami systemu przesyłania wiadomości i zapewnieniem zgodności z przepisami.

Pierwszym zagadnieniem omawianym w trakcie szkolenia jest higiena wiadomości uzyskiwana z wykorzystaniem funkcji Exchange Online Protection i Exchange Advanced Threat Protection, a także filtrowania połączeń i spamu przez serwer Exchange. Następnie analizowane są rozwiązania dotyczące zapewnienia zgodności z przepisami, m.in. zasady przechowywania wiadomości i zapobiegania utracie danych, a także badanie dziennika kontroli i wyszukiwanie w ramach procesu eDiscovery pod kątem zgodności wiadomości. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak we właściwy sposób zaplanować środowisko i zrealizować podstawowy proces wdrożenia poszczególnych rozwiązań. Ostatnim omawianym tematem jest zarządzanie uprawnieniami przypisanymi do ról użytkowników i administratorów.

Wymagania:

 • Biegła znajomość systemu DNS
 • Podstawowa znajomość działania oprogramowania Exchange Server lub Exchange Online
 • Podstawowa znajomość usługi Active Directory i infrastruktury kontrolerów domeny, a także mechanizmów zarządzania tożsamością
 • Praktyczna znajomość usług Microsoft 365 i synchronizacji katalogów w podstawowym zakresie
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w dziedzinie informatyki.

Program szkolenia

Moduł 1: Zarządzanie higieną wiadomości

 • Planowanie higieny wiadomości
 • Zarządzanie strategią zwalczania złośliwego oprogramowania i strategią antyspamową
 • Zarządzanie zaawansowaną ochroną przed zagrożeniami

Moduł 2: Zarządzanie zgodnością z przepisami

 • Zgodność systemu przesyłania wiadomości w SCC
 • Zgodność systemu przesyłania wiadomości w systemie Exchange
 • Zarządzanie archiwizacją i kontrolą w systemie Exchange Online
 • Zarządzanie wyszukiwaniem zawartości

Moduł 3: Zarządzanie uprawnieniami opartymi na rolach

 • Zarządzanie rolami administracyjnymi
 • Zarządzanie rolami użytkowników
 • Konfiguracja systemu Exchange — kontrola dostępu oparta na rolach i modelu dzielonych uprawnień Active Directory

Moduł 4: Ćwiczenie — Zarządzanie higieną wiadomości

 • Ćwiczenie: Zarządzanie higieną wiadomości
 • Zarządzanie higieną wiadomości w rozwiązaniu lokalnym
 • Zarządzanie higieną wiadomości w rozwiązaniu chmurowym
 • Zarządzanie higieną wiadomości w rozwiązaniu hybrydowym

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie