Ochrona danych osobowych w administracji publicznej

Co zawiera cena?

690 zł netto *Online

790 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 8.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Uwaga:

Szkolenia realizujemy w formie zajęć otwartych oraz jako szkolenia zamknięte (dla dedykowanej grupy/firmy czy instytucji). W wersji zamkniętej szkolenie może trwać 1 lub 2 dni.


Program szkolenia

 1. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) czym jest i kogo dotyczy?
  • wejście w życie nowych przepisów a ich obowiązywanie,
  • podmioty objęte zakresem zastosowania Rozporządzenia,
  • obowiązki administratora poprzedzające wdrożenie RODO jak przygotować jednostkę krok po kroku, 
  • regulacje krajowe – ustawa o ochronie danych osobowych i przepisy szczególne,
  • podstawowe definicje w RODO i ich praktyczne zastosowanie.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • zasada rozliczalności pełna odpowiedzialność administratora i obowiązek dokumentowania przetwarzania danych osobowychco oznacza w praktyce, 
  • zasada legalności podstawy przetwarzania danych osobowych,
  • zasada integralności i poufności jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe, jak je zabezpieczyć technicznie (infrastruktura IT, systemy informatyczne, poczta elektroniczna, aplikacje online, strona internetowa, portale społecznościowe) i organizacyjnie (świadomość kadry), szyfrowanie i pseudonimizacja,
  • zasada celowości po co administracji publicznej dane osobowe,
  • zasada minimalizmu ile danych zebrać,
  • zasada ograniczonego przechowywania jak długo przetwarzać dane osobowe i kiedy je usunąć ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie przepisów kadrowych,
  • zasada przejrzystości informowanie o przetwarzaniu danych osobowych strona internetowa, tablice, poczta elektroniczna.
  • zasady Privacy by design oraz Privacy by default projektowanie działalności przez administrację tak aby od początku zapewniała ochronę danych osobowych
 3. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych:
  • adresaci obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych,
  • forma prowadzenia rejestru,
  • jak sporządzić rejestr zbiory danych czy procesy przetwarzania,
  • przykładowy rejestr.
 4. Dokumentowanie i zgłaszanie naruszeń:
  • na czym polega dokumentowanie naruszeń,
  • jak prowadzić rejestr/ewidencję naruszeń,
  • zgłaszanie (notyfikacja) naruszeń Prezesowi UODO,
  • które naruszenia zgłaszać,
  • procedura postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych,
  • rola pracownika w procesie reagowania na naruszenia.
 5. Przekazywanie danych osobowych poza organizację kontrahenci, outsourcing, wykonawcy zamówień:
  • współadministrowanie,  grupa administratorów, wspólne bazy danych (CEPIK), stały przepływ danych między administratorami
  • udostępnianie danych odbiorcom danych, przykłady udostępniania
  • powierzenie przetwarzania danych osobowych, z kim zawrzeć umowę powierzenia, jak egzekwować jej realizację, rola powierzenia w zamówieniach publicznych.
 6. Ocena skutków dla ochrony danych (data protection impact asessment-dpia)
  • założenia DPIA i relacja do analizy ryzyka,
  • konieczność wykonania oceny skutków dla ochrony danych,
  • przykładowe operacje przetwarzania danych w administracji wymagające przeprowadzenia DPIA na podstawie komunikatu Prezesa UODO,
  • przykładowa ocena skutków dla ochrony danych: ocena aktywów, ocena zabezpieczeń, ocena zagrożeń, ocena efektywności zabezpieczeń
  • uprzednie konsultacje z organem nadzorczym.
    

Szkolenia realizujemy w formie zajęć otwartych oraz jako szkolenia zamknięte (dla dedykowanej grupy/firmy/instytucji). W wersji zamkniętej cena i czas trwania ustalane są indywidualnie.


Tagi:

Inspektor Ochrony Danych Ochrona danych osobowych

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

1 d (Łącznie 6 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie