Autoryzowane szkolenia MicrosoftWS 011T00
Administrowanie systemem Windows Server 2019

Co zawiera cena?

3 390 zł nettoOnline

3 790 zł nettoStacjonarne

3 790 zł nettoOnline

4 190 zł nettoStacjonarne

4 690 zł nettoOnline

4 990 zł nettoStacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie SkillPipe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+390 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

Szczegółowe wymagania techniczne dla szkolenia sprawdź TUTAJ.

Opis szkolenia


Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora jest przeznaczony głównie dla informatyków mających pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server.

Szkolenie realizowane na podstawie kursu WS 011T00.

Został zaprojektowany z myślą o specjalistach, którzy będą odpowiadać za zarządzanie tożsamością, siecią, pamięcią masową i procesami obliczeniowymi z wykorzystaniem systemu operacyjnego Windows Server 2019 i którzy potrzebują wiedzy o scenariuszach, wymaganiach i opcjach dostępnych w tym systemie oraz mających do niego zastosowanie. Program kursu obejmuje podstawowe umiejętności administratora niezbędne do wdrożenia systemu Windows Server 2019 i jego wsparcia w większości przedsiębiorstw.

Dla kogo

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów ds. technologii informatycznych, którzy mają pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server oraz są zainteresowani pięciodniowym szkoleniem obejmującym główne komponenty i technologie związane z administrowaniem systemem Windows Server 2019. Kurs ten pomaga również administratorom serwerów z wcześniejszymi wersjami systemu Windows Server w aktualizacji wiedzy i umiejętności do wersji Windows Server 2019. Ponadto szkolenie przyda się osobom poszukującym materiałów w celu przygotowania się do egzaminów związanych z systemem Windows Server, a także pracownikom działu pomocy i wsparcia, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie serwisowania serwera.

Korzyści po szkoleniu

 • Używanie technik i narzędzi administracyjnych w systemie Windows Server 2019.
 • Wdrażanie usług związanych z tożsamością.
 • Zarządzanie usługami dotyczącymi infrastruktury sieci.
 • Konfigurowanie serwerów plików i pamięci masowej.
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi z wykorzystaniem oprogramowania do wirtualizacji Hyper-V i kontenerów.
 • Wdrażanie funkcji wysokiej dostępności i rozwiązań do usuwania skutków awarii.
 • Wykorzystanie funkcji bezpieczeństwa do ochrony zasobów o znaczeniu newralgicznym.
 • Konfigurowanie rozwiązania Remote Desktop Services.
 • Konfigurowanie wdrożeń infrastruktury pulpitów w oparciu o maszynę wirtualną.
 • Wdrażanie usług zdalnego dostępu i usług WWW.
 • Wdrażanie funkcji monitorowania usług i wydajności oraz wykrywanie i rozwiązywanie problemów.
 • Przeprowadzanie aktualizacji i migracji związanych z usługą AD DS i pamięcią masową.

Wymagania

 • Posiadanie pewnej wiedzy i doświadczenia w zakresie koncepcji i technologii związanych z usługą Active Directory Domain Services (AD DS) w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Znajomość podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, tłumaczenie nazw i protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • Wiedza i praktyczne doświadczenie związane z oprogramowaniem Microsoft Hyper-V i podstawowymi koncepcjami dotyczącymi wirtualizacji serwerów.
 • Znajomość najlepszych procedur w zakresie bezpieczeństwa.
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10.
 • Podstawowe doświadczenie w pracy z programem Windows PowerShell.

 

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Omówienie funkcji administracyjnych systemu Windows Server

 • Informacje wstępne o systemie Windows Server 2019
 • Omówienie najważniejszych funkcji systemu Windows Server
 • Omówienie zasad i narzędzi związanych z zarządzaniem systemem Windows Server

Moduł 2: Usługi dotyczące tożsamości w systemie Windows Server

 • Omówienie usługi AD DS
 • Wdrażanie kontrolerów domen w systemie Windows Server
 • Omówienie usługi Azure AD
 • Wdrażanie reguł grupowych
 • Omówienie usługi Active Directory Certificate Services

Moduł 3: Usługi dotyczące infrastruktury sieci w systemie Windows Server

 • Wdrażanie protokołu DHCP i zarządzanie nim
 • Wdrażanie usługi DNS i zarządzanie nią
 • Wdrażanie systemu IPAM i zarządzanie nim
 • Usługi dotyczące zdalnego dostępu w systemie Windows Server

Moduł 4: Zarządzanie serwerami plików i pamięcią masową w systemie Windows Server

 • Wolumeny i systemy plików w systemie Windows Server
 • Współużytkowanie zasobów w systemie Windows Server
 • Wdrażanie obszarów pamięci masowej w systemie Windows Server
 • Wdrażanie funkcji deduplikacji danych
 • Wdrażanie protokołu iSCSI
 • Wdrażanie rozproszonego systemu plików

Moduł 5: Oprogramowanie do wirtualizacji Hyper-V i kontenery w systemie Windows Server

 • Hyper-V w systemie Windows Server
 • Konfigurowanie maszyn wirtualnych
 • Zabezpieczenie wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Kontenery w systemie Windows Server
 • Omówienie technologii Kubernetes

Moduł 6: Funkcje wysokiej dostępności w systemie Windows Server

 • Planowanie wdrażania klastrów na potrzeby przełączania awaryjnego
 • Tworzenie i konfigurowanie klastra przełączania awaryjnego
 • Omówienie klastrów rozległych
 • Funkcje wysokiej dostępności i rozwiązania do usuwania skutków awarii oparte na maszynach wirtualnych Hyper-V

Moduł 7: Usuwanie skutków awarii w systemie Windows Server

 • Funkcja Hyper-V Replica
 • Infrastruktura tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w systemie Windows Server

Moduł 8: Bezpieczeństwo systemu Windows Server

 • Ochrona danych uwierzytelniających i uprzywilejowanego dostępu
 • Wzmocnienie zabezpieczeń systemu Windows Server
 • Usługa JEA w systemie Windows Server
 • Ochrona i analizowanie ruchu SMB
 • Zarządzanie aktualizacjami w systemie Windows Server

Moduł 9: Technologia RDS w systemie Windows Server

 • Omówienie technologii RDS
 • Konfigurowanie wdrażania komputera desktop w oparciu o sesję
 • Omówienie wirtualnych komputerów desktop (osobistych i połączonych w pule)

Moduł 10: Zdalny dostęp i usługi WWW w systemie Windows Server

 • Wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN)
 • Wdrażanie zawsze dostępnej sieci VPN
 • Wdrażanie systemu NPS
 • Wdrażanie serwera WWW w systemie Windows Server

Moduł 11: Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server

 • Omówienie narzędzi do monitorowania systemu Windows Server
 • Używanie monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń w celu wykrywania i rozwiązywania problemów

Moduł 12: Aktualizacje i migracje w systemie Windows Server

 • Funkcje migracji w usłudze AD DS
 • Usługa migracji dotycząca pamięci masowej
 • Narzędzia do migracji dostępne w systemie Windows Server

Tagi:

Microsoft Padnij! Lecą gadżety Windows Server

 


Najbliższe terminy:

12 września 2022 r. - Katowice

12 września 2022 r. - Online

Długość szkolenia

5 d x 8 h lekcyjnych
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie