Programowanie ORACLE PL/SQL po stronie serwera – Poziom 1

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Wiedza przedstawiona na szkoleniu dotyczy języka PL/SQL jako proceduralnego języka programowania na serwerze bazodanowym Oracle (oprogramowanie po stronie serwera).

Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie budowy modułów (bloków) programowych w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy. Ważnymi umiejętnościami uzyskanymi podczas kursu będzie umiejętność posługiwania się technikami kursorów. Ponadto, na kursie, zapoznamy się z technikami tworzenia pakietami do grupowania kodu oraz wykorzystanie transakcji autonomicznych.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „Podstawy baz danych ORACLE i języka SQL – Poziom 1”).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Tworzyć bloki anonimowe,
 • Tworzyć i wywoływać procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,
 • Generować, przechwytywać i obsługiwać wyjątki,
 • Wykorzystywać kursory,
 • Tworzyć, przekazywać i wykorzystywać rekordy
 • Tworzyć i zarządzać pakietami,
 • Tworzyć wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi,
 • Tworzyć transakcje autonomiczne.

 


Program szkolenia

 • Moduł: Widoki (perspektywy)
 • Moduł: Synonimy
 • Moduł: Sekwencje
 • Moduł: Transakcje (wprowadzenie)
 • Moduł: Słowniki systemowe
 • Moduł: Bloki Programowe
  • Moduł: konstrukcja
  • Moduł: Bloki anonimowe
  • Moduł: Zasady tworzenia
  • Moduł: Deklaracja zmiennych
  • Moduł: Zmienne systemowe
  • Moduł: Blok główny – polecenie select
  • Moduł: Rekordy asocjacyjne
  • Moduł: Wyjątki
  • Moduł: Definicja własnych wyjątków
  • Moduł: Propagacja wyjątków
 • Moduł: Kursory
  • Moduł: Definicja
  • Moduł: Czytanie danych
  • Moduł: Modyfikacja danych
 • Moduł: Procedury przechowywane na serwerze
  • Moduł: Parametry
 • Moduł: Funkcje
  • Moduł: Przeciążanie funkcji
  • Moduł: Testowanie
 • Moduł: Pakiety o Zasady tworzenia o Deklaracje o Ciało pakietu
 • Moduł: Wyzwalacze (trigger)
  • Moduł: Wyzwalacze oparte o tabelę
  • Moduł: Wyzwalacze oparte o widok
  • Moduł: Wyzwalacze oparte o schemat
  • Moduł: Wyzwalacze oparte o baze danych
  • Moduł: Wyzwalacze „INSTEAD OF”
  • Moduł: Wyzwalacze systemowe

Tagi:

Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d (Łącznie 24 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie