PostgreSQL – Zapytania SQL

Co zawiera cena?

1 890 zł netto *Online

1 990 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone zarówno dla osób które chcą nauczyć się od podstaw języka SQL w bazach danych PostgreSQL, jak również dla tych którzy mieli do czynienia z SQL w innych typach baz.

Kurs kierowany do analityków, programistów, ale również administratorów którym znajomość SQL ułatwi pracę z bazami danych PostgreSQL.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows. Zalecana jest również znajomość zagadnień omawianych na szkoleniu „PostgreSQL – implementacja baz danych”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań, edycja danych, tworzenie tabel. Zalecana jest znajomość podstaw tworzenia programów w języku PL/pgSQL.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Połączyć się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
 • Wykonywać proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
 • Wykorzystywać funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
 • Formułować złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
 • Wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,
 • Manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
 • W manipulowaniu danymi wykorzystywać podzapytania,
 • Stosować transakcje.

 


Program szkolenia

 • Wprowadzenie do PostgreSQL
 • Wprowadzenie do języka PostgreSQL
 • Zarządzanie strukturami danych
  • Tworzenie tabel
  • Modyfikowanie tabel
  • Kasowanie tabel
  • Klucze główne
  • Klucze obce
  • Autonumerowanie wierszy
  • Tabele tymczasowe
 • Import danych zewnętrznych do PostgreSQL
  • Wykorzystanie dodatkowych narzędzi importu
  • Pobieranie danych ze zdywersyfikowanych źródeł
  • Optymalizacja baz danych
 • Tworzenie zapytań do PostgreSQL
  • Instrukcja SELECT
  • Aliasy kolumn
  • Modyfikator DISTINCT
  • Filtrowanie danych w wynikach zapytań
  • Warunki logiczne
  • Typy danych i konwersja typów
 • Funkcje wbudowane
  • Funkcje operujące na liczbach
  • Funkcje operujące na tekście
  • Funkcje operujące na datach
  • Funkcje logiczne
 • Wyrażenie warunkowe CASE
 • Funkcje agregujące i grupowanie
  • Funkcje agregujące
  • Grupowanie
  • Operator HAVING
  • Operatory ROLLUP I CUBE
 • Podzapytania
  • Podzapytania proste
  • Podzapytania złożone
  • Podzapytania wielowierszowe
  • Operatory IN i NOT IN
  • Operator EXISTS i NOT EXISTS
 • Operacje na zbiorach
  • UNION, UNION ALL
  • EXCEPT,INTERSECT
  • APPLY, CROSS APPLY, OUTER APPLY
 • Złączenia tabel
  • Zasady łączenia tabel
  • Połączenia INNER
  • Połączenia OUTER
  • Połączenia SELF

Tagi:

Bazy danych

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d x 8 h (Łącznie 24 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie