PostgreSQL – Administracja bazą danych

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zasad zarządzania serwerem PostgreSQL oraz poszczególnymi bazami danych.

Będzie rozumiał znaczenie ról, przestrzeni tabel oraz schematów. Będzie posiadał wiedzę dotyczącą roli kluczowych parametrów serwera oraz umiejętność ich modyfikowania różnymi metodami. Posiądzie wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych. Ponadto ważną praktyczną korzyścią uzyskaną na szkoleniu będzie umiejętność tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania bazy po awarii.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostgreSQL – Administracja bazą danych”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań, edycja danych, tworzenie tabel.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Modyfikować istotne parametry serwera oraz baz danych
 • Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer
 • Planować nowe bazy danych
 • Przygotowywać plik parametrów
 • Rozłączać i blokować użytkowników
 • Nadawać i odbierać dostęp do obiektów
 • Usuwanie użytkowników
 • Przygotowywać skrypty wykonywane w całości
 • Zarządzać obiektami schematów
 • Zarządzać przestrzeniami tabel
 • Tworzyć kopie zapasowe
 • Odzyskiwać bazy danych, pojedyncze tabele i wybrane przestrzenie tabel

 


Program szkolenia

 • Instalacja PostgreSQL w środowisku Windows
  • Proces instalacji i inicjalizacji klastra
  • Automatyczny start klastra bazodanowego razem z serwerem
  • Ustawianie hasła użytkownika postgres
 • Dostęp do klastra z sieci
 • Instalacja i konfiguracja PhpPgAdmin
 • Korzystanie z PSQL
  • Łączenie się z bazą danych
  • Konfiguracja PSQL
  • Uruchamianie zewnętrznych skryptów
  • Sprawdzanie struktury tabeli i dostępnych tabel
 • Uruchamianie i zatrzymywanie klastra
 • Zmiana parametrów
  • Zmiana parametrów dla sesji
  • Przywracanie wartości parametrów
  • Trwała zmiana parametrów dla klastra
  • Zmiana parametrów dla innych użytkowników, oraz wybranych baz danych
 • Sprawdzanie własności bazy danych
 • Struktura fizyczna i logiczna bazy
  • Struktura fizyczna – katalogi i pliki
  • Struktura logiczna
   • Bazy danych – informacje podstawowe
   • Sprawdzanie dostępnych baz
   • Tworzenie baz danych
   • Bazy danych a struktura katalogów i pliki związane z obiektami bazy
   • Kasowanie baz danych
   • Przestrzenie tabel (tablespace
   • Schematy
 • żytkownicy i uprawnienia
  • Użytkownicy – tworzenie, kasowanie i autoryzacja
   • Tworzenie użytkownika
   • Kasowanie użytkownika
   • Zmiana własności użytkownika
  • Grupy użytkowników i masowe zarządzanie uprawnieniami
   • Uprawnienia
   • Nadawanie uprawnień
   • Odbieranie uprawnień
   • Sprawdzanie uprawnień
   • Sesje użytkowników i ich rozłączanie
 • Transakcje, poziomy izolacji i blokady
  • Zarządzanie transakcjami
  • Niepożądane zjawiska związane z transakcyjnością
   • Brudny odczyt
   • Odczyty nie dające się powtórzyć
   • Odczyty widmo
   • Poziomy izolacji11. Backup i odtwarzanie w PostgreSQL
  • Backup lokalny i zdalny z użyciem narzędzia PG_DUMP
  • Odtwarzanie lokalne i zdalne bazy danych
  • Szybkie kopiowanie baz między dwoma klastrami
  • Błędy podczas odtwarzania
  • Backup i odtwarzanie całego klastra
  • Backup plików danych na poziomie fizycznym
 • Archiwizacja ciągła i przywracanie do puntu tuż przed awarią
 • Przywracanie do punktu w czasie
 • Mechanizmy importu i eksportu danych do MS SQL
  • Wykorzystanie oprogramowania PostrgeSQL
  • Wykorzystanie oprogramowania Microsoft – SQL Server Integration Services

Tagi:

Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d (Łącznie 24 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie