Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 220T00
Deweloper rozwiązań IoT na platformie Microsoft Azure

Co zawiera cena?

2 990 zł netto *Online

3 290 zł netto *Stacjonarne

3 890 zł netto *Online

4 190 zł netto *Stacjonarne

4 290 zł netto *Online

4 590 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia i konserwacji elementów chmurowych i brzegowych rozwiązania IoT na platformie Azure.

Szkolenie obejmuje pełny zakres materiału dotyczącego podstawowych usług IoT na platformie Azure, takich jak IoT Hub, IoT Hub Device Provisioning Service, Azure Stream Analytics i Time Series Insights. Kurs koncentruje się na usługach PaaS dostępnych na platformie Azure, ale zawiera także rozdziały poświęcone usłudze IoT Edge, zarządzaniu urządzeniami, monitorowaniu urządzeń i rozwiązywaniu problemów z urządzeniami, kwestiom bezpieczeństwa oraz usłudze Azure IoT Central.

Wymagania:

 • Znajomość rozwiązań chmurowych. Uczestnicy powinni mieć doświadczenie w korzystaniu z portalu Azure Portal oraz podstawową wiedzę na temat implementacji usług PaaS, SaaS i IaaS.
 • Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. Warunkiem wstępnym uczestnictwa w szkoleniu jest doświadczenie w tworzeniu oprogramowania, ale nie jest wymagana znajomość konkretnego języka programowania ani doświadczenie na poziomie profesjonalnym.
 • Doświadczenie w przetwarzaniu danych. Ogólna wiedza na temat magazynowania i przetwarzania danych jest wskazana, ale nie wymagana.

Zdobyte umiejętności:

 • Tworzenie i konfigurowanie centrum IoT na platformie Azure oraz zarządzanie nim
 • Inicjowanie obsługi urządzeń przy użyciu usług IoT Hub i DPS, w tym inicjowanie obsługi na dużą skalę
 • Nawiązywanie bezpiecznej łączności 2-kierunkowej między urządzeniami a usługą IoT Hub
 • Implementowanie mechanizmów przetwarzania komunikatów przy użyciu funkcji routingu udostępnianych przez usługę IoT Hub oraz przy użyciu usługi Azure Stream Analytics
 • Konfigurowanie połączenia z usługą Time Series Insights i spełnianie wymagań w zakresie integracji biznesowej
 • Realizowanie scenariuszy IoT Edge przy użyciu modułów z platformy handlowej i różnych wzorców bram brzegowych
 • Realizowanie scenariuszy IoT Edge wymagających opracowania i wdrożenia niestandardowych modułów i kontenerów
 • Implementowanie funkcji zarządzania urządzeniami przy użyciu bliźniaczych reprezentacji urządzeń i metod bezpośrednich
 • Implementowanie funkcji monitorowania, rejestrowania i testowania diagnostycznego rozwiązań
 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem oraz implementowanie usługi Azure Security Center dla IoT
 • Budowanie rozwiązania IoT przy użyciu usługi Azure IoT Central i rozpoznawanie możliwości wykorzystania usług SaaS w obszarze Internetu rzeczy

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do Internetu rzeczy (IoT) i usług IoT na platformie Azure

Program

 • Możliwości biznesowe w zakresie rozwiązań IoT
 • Wprowadzenie do architektury rozwiązań IoT
 • Sprzęt i usługi w chmurze związane z Internetem rzeczy
 • Scenariusze ćwiczeń związanych ze szkoleniem
 • Ćwiczenie: Wprowadzenie do platformy Azure
 • Ćwiczenie: Wprowadzenie do usług IoT na platformie Azure

Moduł 2: Urządzenia i komunikacja między urządzeniami

Program

 • Usługa IoT Hub i urządzenia
 • Narzędzia deweloperskie w obszarze IoT
 • Konfiguracja urządzeń i komunikacja między nimi
 • Ćwiczenie: Konfigurowanie środowiska deweloperskiego
 • Ćwiczenie: Podłączanie urządzenia IoT do platformy Azure

Moduł 3: Inicjowanie obsługi urządzeń na dużą skalę

Program

 • Terminy i pojęcia związane z usługą Device Provisioning Service
 • Konfigurowanie usługi Device Provisioning Service i zarządzanie nią
 • Czynności związane z inicjowaniem obsługi urządzeń
 • Ćwiczenie: Indywidualne rejestrowanie urządzeń w usłudze DPS
 • Ćwiczenie: Automatyczne rejestrowanie urządzeń w usłudze DPS

Moduł 4: Przetwarzanie i analiza komunikatów

Program

 • Komunikaty i przetwarzanie komunikatów
 • Opcje magazynowania danych
 • Usługa Azure Stream Analytics
 • Ćwiczenie: Routing komunikatów urządzeń
 • Ćwiczenie: Filtrowanie i agregowanie danych komunikatów

Moduł 5: Szczegółowe informacje i integracja biznesowa

Program

 • Integracja biznesowa na potrzeby rozwiązań IoT
 • Wizualizacja danych za pomocą usługi Time Series Insights
 • Wizualizacja danych za pomocą rozwiązania Power BI
 • Ćwiczenie: Integrowanie usługi IoT Hub z usługą Event Grid
 • Ćwiczenie: Eksplorowanie i analizowanie danych opatrzonych znacznikami czasu za pomocą usługi Time Series Insights

Moduł 6: Proces wdrażania usługi Azure IoT Edge

Program

 • Wprowadzenie do usługi Azure IoT Edge
 • Proces wdrażania usługi IoT Edge
 • Urządzenia bramy usługi IoT Edge
 • Ćwiczenie: Wprowadzenie do usługi IoT Edge
 • Ćwiczenie: Konfigurowanie bramy usługi IoT Edge

Moduł 7: Moduły i kontenery usługi Azure IoT Edge

Program

 • Tworzenie modułów niestandardowych usługi Edge
 • Magazyn offline i magazyn lokalny
 • Ćwiczenie: Tworzenie, wdrażanie i debugowanie modułu niestandardowego w usłudze Azure IoT Edge
 • Ćwiczenie: Uruchamianie urządzenia usługi IoT Edge w sieci z ograniczeniami i w trybie offline

Moduł 8: Zarządzanie urządzeniami

Program

 • Wprowadzenie do zarządzania urządzeniami IoT
 • Zarządzanie urządzeniami IoT i urządzeniami usługi IoT Edge
 • Zarządzanie urządzeniami na dużą skalę
 • Ćwiczenie: Zdalne monitorowanie urządzeń i sterowanie nimi za pomocą usługi Azure IoT Hub
 • Ćwiczenie: Automatyczne zarządzanie urządzeniami

Moduł 9: Testowanie, diagnozowanie i rejestrowanie rozwiązań

Program

 • Monitorowanie i rejestrowanie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Ćwiczenie: Konfigurowanie metryk i dzienników w usłudze Azure IoT Hub
 • Ćwiczenie: Monitorowanie i debugowanie nieudanych prób połączeń

Moduł 10: Usługa Azure Security Center i uwarunkowania związane z bezpieczeństwem rozwiązań IoT

Program

 • Podstawy bezpieczeństwa rozwiązań IoT
 • Wprowadzenie do usługi Azure Security Center dla IoT
 • Zwiększanie bezpieczeństwa przy użyciu agentów usługi Azure Security Center dla IoT
 • Ćwiczenie: Implementowanie usługi Azure Security Center dla IoT

Moduł 11: Budowanie rozwiązania IoT przy użyciu usługi IoT Central

Program

 • Wprowadzenie do usługi IoT Central
 • Tworzenie szablonów urządzeń i zarządzanie nimi
 • Zarządzanie urządzeniami w usłudze Azure IoT Central
 • Ćwiczenie: Wprowadzenie do usługi Azure IoT Central
 • Ćwiczenie: Implementowanie rozwiązań IoT za pomocą usługi Azure IoT Central

Tagi:

Intermediate Azure Microsoft Deweloper Padnij! Lecą gadżety

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d x 7 h lekcyjnych
(Łącznie 28 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie