Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 010T00 Administrowanie platformą Azure dla operatorów systemu AWS

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Dwudniowe szkolenie jest przeznaczone dla administratorów (operatorów systemu) AWS, którzy chcą poznać różnice między platformami Azure i AWS oraz sposoby administrowania platformą Azure.

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas warsztatów to administrowanie platformą Azure, usługi Azure Networking, usługi Azure Compute, usługa Azure Storage oraz nadzór nad platformą Azure. Warsztaty stanowią połączenie wykładów z ćwiczeniami praktycznymi oraz omówieniem i powtórzeniem wiadomości. Podczas warsztatów uczestnicy zbudują kompleksową architekturę pozwalającą wykazać w praktyce przydatność najważniejszych funkcji omawianych w ramach szkolenia.

Wymagania:

Operatorzy systemu AWS rozpoczynający szkolenie powinni mieć doświadczenie w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, infrastruktury chmury, struktur pamięci masowej, rozwiązań do zarządzania tożsamościami oraz sieci. W szczególności wymagane są:

  • praktyczna znajomość zasad konstruowania poleceń interfejsu wiersza poleceń (CLI), w tym umiejętność korzystania ze stron pomocy w celu ustalenia odpowiednich parametrów i struktury poleceń;
  • znajomość pojęć związanych z sieciami wirtualnymi, takich jak system nazw domen (DNS), wirtualne sieci prywatne (VPN), zapory i technologie szyfrowania;
  • wiedza na temat maszyn wirtualnych, w tym sposobu ich wykorzystywania oraz opcji konfiguracyjnych dotyczących na przykład wydajności procesora i konfiguracji dysków;
  • znajomość pojęć związanych z magazynami wirtualnymi, takich jak konta magazynu, obiekty blob, udziały plików i typy dysków;
  • znajomość pojęć związanych z nadzorem, takich jak kontrola dostępu na podstawie ról, zarządzanie tożsamościami czy ochrona tożsamości.

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Administrowanie platformą Azure

  • W ramach tego modułu uczestnicy zapoznają się z narzędziami i najważniejszymi pojęciami, których znajomość jest niezbędna do administrowania platformą Azure. Poruszone zostaną między innymi następujące tematy: usługa Resource Manager, grupy zasobów, portal Azure Portal, interfejs wiersza poleceń platformy Azure, szablony Azure, usługa Cloud Shell, platforma Azure Marketplace oraz środowisko Azure PowerShell.

Moduł 2: Obsługa sieci na platformie Azure

  • W ramach tego modułu uczestnicy zapoznają się z funkcjami sieciowymi dostępnymi na platformie Azure. Poruszone zostaną między innymi następujące tematy: regiony świadczenia usługi Azure, sieci i podsieci wirtualne, adresowanie IP, sieciowe grupy zabezpieczeń, komunikacja równorzędna sieci wirtualnych, połączenia między sieciami wirtualnymi oraz usługi ExpressRoute, Load Balancer i Network Watcher.

Moduł 3: Usługi obliczeniowe Azure Compute

  • W ramach tego modułu uczestnicy zapoznają się z zasadami konfigurowania i monitorowania maszyn wirtualnych Azure. Poruszone zostaną między innymi następujące tematy: maszyny wirtualne Azure, tworzenie maszyn wirtualnych, rozmiary maszyn wirtualnych, dyski maszyn wirtualnych, strefy dostępności, zestawy dostępności, połączenia z maszynami wirtualnymi w systemie Windows, połączenia z maszynami wirtualnymi w systemie Linux, usługa Azure Monitor oraz alerty platformy Azure.

Moduł 4: Usługa Azure Storage

  • W ramach tego modułu uczestnicy zapoznają się z funkcjami i implementacją usługi magazynowania danych Azure Storage. Poruszone zostaną między innymi następujące tematy: konta magazynu, usługa Blob Storage, warstwy wydajności obiektów blob, udziały plików, funkcja File Sync, usługa Data Box, usługa Content Delivery Network, sygnatury dostępu współdzielonego oraz punkty końcowe usług.

Moduł 5: Tożsamość na platformie Azure

  • W ramach tego modułu uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami do zarządzania tożsamościami na platformie Azure. Poruszone zostaną między innymi następujące tematy: domeny Azure, kontrola dostępu na podstawie ról, usługa Azure Active Directory, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, usługa Azure AD Identity Protection oraz usługa Azure Policy.

Tagi:

Administrator Intermediate Azure Padnij! Lecą gadżety Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d
(Łącznie 16 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie