Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 020T00 Rozwiązania Microsoft Azure dla deweloperów AWS

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


W ramach trzydniowego szkolenia deweloperzy pracujący na platformie AWS (Amazon Web Services) dowiedzą się, jak należy przygotowywać kompleksowe rozwiązania przeznaczone do uruchamiania na platformie Microsoft Azure.

Uczestnicy szkolenia będą konstruować rozwiązania oparte na aplikacjach internetowych (przy użyciu usługi Azure App Service) i funkcje platformy Azure (przy użyciu rozwiązania Azure Functions), korzystać w rozwiązaniach z magazynu obiektów blob lub magazynu usługi Cosmos DB, implementować bezpieczne rozwiązania działające w chmurze zawierające mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, implementować funkcje zarządzania interfejsami API, tworzyć rozwiązania oparte na zdarzeniach i komunikatach oraz monitorować, diagnozować i optymalizować swoje rozwiązania działające na platformie Azure. Ponadto szkolenie obejmuje sposoby korzystania przez deweloperów z usług platformy Azure — ze szczególnym uwzględnieniem funkcji i zadań różniących tę platformę od platformy AWS oraz znaczenia powyższych różnic dla osób tworzących aplikacje, które mają być udostępniane z wykorzystaniem usług Azure.

Wymagania:

Uczestnicy szkolenia powinni mieć od 1 roku do 2 lat doświadczenia w pracy w charakterze programisty oraz w korzystaniu z platformy AWS. Ponadto muszą umieć programować w języku obsługiwanym przez platformę Azure.


Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Tworzenie aplikacji internetowych w usłudze Azure App Service

Program

 • Podstawowe pojęcia dotyczące usługi Azure App Service
 • Tworzenie aplikacji internetowej w usłudze Azure App Service
 • Konfigurowanie i monitorowanie aplikacji w usłudze App Service
 • Skalowanie aplikacji internetowych w usłudze App Service
 • Środowiska przejściowe usługi Azure App Service

Moduł 2: Implementowanie funkcji platformy Azure

Program

 • Omówienie rozwiązania Azure Functions
 • Tworzenie funkcji w ramach rozwiązania Azure Functions
 • Implementowanie funkcji rozszerzenia Durable Functions

Moduł 3: Tworzenie rozwiązań korzystających z magazynu obiektów blob

Program

 • Podstawowe pojęcia dotyczące magazynu obiektów blob na platformie Azure
 • Zarządzanie cyklem życia magazynu obiektów blob na platformie Azure
 • Praca z magazynem obiektów blob na platformie Azure
 • Tworzenie szablonu usługi Azure Resource Manager

Moduł 4: Tworzenie rozwiązań korzystających z magazynu usługi Cosmos DB

Program

 • Omówienie usługi Azure Cosmos DB
 • Struktura danych usługi Azure Cosmos DB
 • Praca z zasobami i danymi usługi Azure Cosmos DB
 • Tworzenie i wdrażanie szablonów usługi ARM

Moduł 5: Tworzenie i wdrażanie szablonów usługi Azure Resource Manager (ARM)

Program

 • Tworzenie i wdrażanie szablonów usługi ARM

Moduł 6: Implementowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników

Program

 • Implementowanie platformy tożsamości Microsoft
 • Implementowanie biblioteki uwierzytelniania Microsoft
 • Zabezpieczanie danych konfiguracyjnych aplikacji przy użyciu usługi Azure App Configuration

Moduł 7: Implementowanie bezpiecznych rozwiązań działających w chmurze

Program

 • Zarządzanie kluczami, wpisami tajnymi i certyfikatami za pomocą interfejsu API Key Vault
 • Implementowanie tożsamości zarządzanych dla zasobów platformy Azure
 • Zabezpieczanie danych konfiguracyjnych aplikacji przy użyciu usługi Azure App Configuration

Moduł 8: Implementowanie usługi API Management

Program

 • Implementowanie usługi API Management
 • Definiowanie zasad dotyczących interfejsów API
 • Zabezpieczanie interfejsów API

Moduł 9: Tworzenie rozwiązań opartych na zdarzeniach

Program

 • Implementowanie usługi Azure Event Grid
 • Implementowanie usługi Azure Event Hubs
 • Implementowanie usługi Azure Notification Hubs

Moduł 10: Tworzenie rozwiązań opartych na komunikatach

Program

 • Implementowanie rozwiązań korzystających z usługi Azure Service Bus
 • Implementowanie rozwiązań korzystających z kolejek usługi Azure Queue Storage

Moduł 11: Monitorowanie i optymalizowanie rozwiązań działających na platformie Azure

Program

 • Zastosowania funkcji Azure Application Insights
 • Instrumentowanie aplikacji na potrzeby monitorowania

Tagi:

Intermediate Azure Microsoft Deweloper Padnij! Lecą gadżety Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d
(Łącznie 24 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie