Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 120T00 Planowanie obsługi i administrowanie obsługą obciążeń SAP na platformie Microsoft Azure

Co zawiera cena?

3 390 zł netto *Online

3 790 zł netto *Stacjonarne

3 990 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 690 zł netto *Online

5 090 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Podczas tego szkolenia informatycy mający doświadczenie w pracy z rozwiązaniami SAP nauczą się korzystać z zasobów platformy Azure (w tym wdrażać i konfigurować maszyny wirtualne, sieci wirtualne i konta magazynu) oraz z usługi Azure AD (w tym implementować tożsamości hybrydowe i zarządzać nimi).

Dzięki znajomości pojęć, scenariuszy i procedur przedstawionych w ramach szkolenia oraz dzięki ćwiczeniom praktycznym uczestnicy będą potrafili w optymalny sposób planować i wykonywać czynności związane z migracją rozwiązania SAP na platformę Azure i jego dalszą eksploatacją na tej platformie. Słuchacze otrzymają wskazówki dotyczące korzystania z subskrypcji, tworzenia i skalowania maszyn wirtualnych, implementowania rozwiązań do magazynowania danych, konfigurowania sieci wirtualnych, tworzenia kopii zapasowych i udostępniania danych, tworzenia połączeń między platformą Azure a ośrodkami lokalnymi, zarządzania ruchem sieciowym, implementowania usługi Azure Active Directory, zapewniania ochrony tożsamości oraz monitorowania rozwiązań.

Korzyści po szkoleniu:

 • przeprowadzanie migracji platformy SAP HANA, pakietu S/4HANA i platformy SAP NetWeaver na platformę Azure,
 • korzystanie z portalu Azure Portal, usługi Cloud Shell, środowiska Azure PowerShell, interfejsu wiersza poleceń i usługi Azure Resource Manager,
 • korzystanie z funkcji obsługi połączeń między ośrodkami, w tym wirtualnych sieci równorzędnych i połączeń między sieciami wirtualnymi,
 • praca z usługą Azure Active Directory (AAD) i narzędziem Azure AD Connect.

Wymagania:

 • Administratorzy i architekci rozwiązań Azure współpracujących z oprogramowaniem SAP powinni mieć ugruntowaną wiedzę na temat aplikacji SAP, platformy SAP HANA, pakietu S/4HANA, platformy SAP NetWeaver, hurtowni danych SAP BW oraz systemów operacyjnych i serwerów używanych do obsługi aplikacji i baz danych SAP,
 • Zaleca się, aby uczestnicy ukończyli przed rozpoczęciem tego kursu szkolenie „Administrator Azure” (AZ-103) lub „Architekt rozwiązań Azure” (AZ-300) oraz szkolenia z zakresu platformy SAP HANA i systemu Linux.

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie

W tym module przedstawiono ogólne informacje na temat współpracy partnerskiej firm SAP i Microsoft.

Moduł 2: Podstawy korzystania z rozwiązań SAP na platformie Azure

Moduł zawiera krótkie lekcje na temat usług Azure Compute, Azure Storage i Azure Networking, rozwiązania SAP HANA for Azure (Large Instances), usług zarządzania tożsamościami, funkcji wspomagających nadzór i zarządzanie, usług tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych oraz usług migracji.

Moduł 3: Certyfikowane rozwiązania SAP na platformie Azure

Moduł zawiera lekcje na temat ogólnych wymagań wstępnych (związanych z obsługą oprogramowania SAP w chmurach publicznych), opcji wdrażania rozwiązań Azure do obsługi obciążeń SAP, współpracy konkretnych produktów SAP z platformą Azure, zgodności rozwiązań Azure do obsługi obciążeń SAP z poszczególnymi systemami operacyjnymi i systemami magazynowania danych, współpracy oprogramowania SAP z sieciami, bazami danych oraz rozwiązaniami zapewniającymi wysoką dostępność i odzyskiwanie awaryjne, a także na temat wymagań w zakresie monitorowania oprogramowania SAP.

 • Ćwiczenia w trybie online:
 • Implementowanie obsługi klastrów systemu Linux na maszynach wirtualnych Azure
 • Implementowanie obsługi klastrów systemu Windows na maszynach wirtualnych Azure

Moduł 4: Architektura referencyjna rozwiązań SAP na platformie Azure

Moduł zawiera lekcje na temat korzystania z platformy SAP NetWeaver z bazą danych AnyDB, pakietu SAP S/4HANA i rozwiązania SAP HANA on Azure (Large Instances) na maszynach wirtualnych Azure.

Moduł 5: Planowanie implementacji rozwiązań SAP na platformie Azure

Moduł zawiera lekcje na temat uwarunkowań w zakresie usług obliczeniowych i sieciowych oraz usług magazynowania danych w przypadku maszyn wirtualnych Azure, a także uwarunkowań w zakresie wysokiej dostępności i odzyskiwania awaryjnego maszyn wirtualnych Azure, tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych Azure, monitorowania maszyn wirtualnych Azure, bezpieczeństwa maszyn wirtualnych Azure oraz uwierzytelniania i kontroli dostępu w maszynach wirtualnych Azure.

Moduł 6: Planowanie migracji obciążeń SAP na platformę Azure

Moduł zawiera lekcje na temat strategii migracji systemów SAP na platformę Microsoft Azure, w tym na temat listy kontrolnej planowania i wdrażania obciążeń SAP.

Moduł 7: Implementowanie rozwiązań SAP opartych na maszynach wirtualnych Azure

Moduł zawiera lekcje na temat metodyk wdrażania maszyn wirtualnych Azure i implementacji z jednym wystąpieniem (2- lub 3-warstwowych), a także na temat implementowania platformy SAP NetWeaver z bazą danych AnyDB w konfiguracji o wysokiej dostępności na maszynach wirtualnych Azure, implementowania platformy SAP HANA w konfiguracji o wysokiej dostępności na maszynach wirtualnych Azure, konfigurowania rozszerzenia Azure Enhanced Monitoring na potrzeby oprogramowania SAP oraz implementowania mechanizmów uwierzytelniania opartych na usługach AD i Azure AD.

Moduł 8: Wdrażanie rozwiązania HANA Large Instances (HLI)

Moduł zawiera lekcję na temat wdrażania rozwiązania HANA Large Instances (HLI).

Moduł 9: Przeprowadzanie migracji obciążeń SAP na platformę Azure

Moduł zawiera lekcje na temat opcji migracji, metodyk DMO, opcji migracji do chmury oraz funkcji migracji bardzo dużych baz danych na platformę Azure.

 • Ćwiczenia w trybie online:
 • Implementowanie architektury SAP na maszynach wirtualnych Azure z systemem Linux
 • Implementowanie architektury SAP na maszynach wirtualnych Azure z systemem Windows

Moduł 10: Konserwacja rozwiązań SAP na platformie Azure

Moduł zawiera lekcje na temat zarządzania zdalnego, tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, aktualizacji systemów operacyjnych i obciążeń, skalowania w pionie i w poziomie oraz odzyskiwania awaryjnego.

Moduł 11: Monitorowanie i diagnozowanie rozwiązań SAP na platformie Azure

Moduł zawiera lekcje na temat monitorowania maszyn wirtualnych Azure, monitorowania rozwiązania SAP HANA on Azure (Large Instances) oraz integrowania rozwiązań SAP z usługami firmy Microsoft w chmurze.


Tagi:

Advanced Azure Microsoft Architekt rozwiązań Padnij! Lecą gadżety

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 28 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie