Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 040T00 Zarządzanie programem SharePoint i usługą OneDrive na platformie Microsoft 365

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55238

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

W jego miejsce, polecamy:

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Zawartość jest najbardziej newralgicznym zasobem cyfrowym, jakim dysponuje każde przedsiębiorstwo. W ramach tego szkolenia przedstawione zostaną sposoby planowania i konfigurowania witryn programu SharePoint i kont usługi OneDrive oraz zarządzania nimi w celu stworzenia nowoczesnych usług dotyczących zawartości, które pozwalają przekształcić dotychczasowy cykl życia tego rodzaju zasobów.

W szczególności podczas szkolenia zostanie omówiona nowoczesna struktura witryn programu SharePoint — obejmująca między innymi witryny centrum programu SharePoint. Podczas szkolenia zostaną omówione najlepsze rozwiązania w zakresie wprowadzania i wdrażania usługi OneDrive w przedsiębiorstwie, a także kwestie związane z udostępnianiem, zabezpieczeniami i monitorowaniem w programie SharePoint i usłudze OneDrive na platformie Microsoft 365. Ponadto uczestnicy opanują zasady zarządzania profilami użytkowników i aplikacjami z wykorzystaniem właściwych ustawień uprawnień. Na zakończenie omówione zostaną sposoby planowania i konfigurowania zarządzanych metadanych, usług łączności biznesowej (BCS) oraz funkcji wyszukiwania, które umożliwią znajdowanie, wykorzystywanie i nadzorowanie zawartości w obrębie całej platformy Microsoft 365.

Wymagania:

 • Biegła znajomość podstaw korzystania z usług platformy Microsoft 365
 • Biegła znajomość ogólnych procedur związanych z systemami informatycznymi, w tym umiejętność korzystania z narzędzia PowerShell
 • Podstawowa znajomość usług Active Directory i Azure AD
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem urządzeniami przenośnymi i alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS)

Umiejętności po szkoleniu:

 • Konfigurowanie witryn programu SharePoint
 • Zarządzanie limitami przestrzeni dyskowej poszczególnych witryn
 • Wdrażanie klienta synchronizacji OneDrive
 • Konfigurowanie ustawień klienta synchronizacji OneDrive przy użyciu zasad grupy
 • Zarządzanie zewnętrznym udostępnianiem danych w programie Microsoft SharePoint i usłudze OneDrive
 • Konfigurowanie właściwości profili użytkowników
 • Zarządzanie odbiorcami
 • Zarządzanie aplikacjami niestandardowymi za pomocą Wykazu aplikacji
 • Tworzenie grup terminów, zestawów terminów i terminów oraz zarządzanie nimi
 • Opisywanie różnic między nowoczesnym a klasycznym sposobem wyszukiwania

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Planowanie i konfigurowanie witryn programu SharePoint

Program

 • Omówienie programu SharePoint na platformie Microsoft 365
 • Konfigurowanie witryn programu SharePoint
 • Zarządzanie witrynami programu SharePoint

Moduł 2: Konfigurowanie usługi OneDrive i zarządzanie nią

Program

 • Omówienie usługi OneDrive na platformie Microsoft 365
 • Wdrażanie usługi OneDrive
 • Zarządzanie usługą OneDrive

Moduł 3: Udostępnianie i zabezpieczenia w programie SharePoint i usłudze OneDrive

Program

 • Zarządzanie uprawnieniami witryn programu SharePoint
 • Zarządzanie udostępnianiem w programie SharePoint i usłudze OneDrive
 • Zarządzanie zabezpieczeniami w programie SharePoint i usłudze OneDrive

Moduł 4: Zarządzanie profilami użytkowników i aplikacjami

Program

 • Zarządzanie profilami użytkowników
 • Zarządzanie aplikacjami

Moduł 5: Planowanie i konfigurowanie zarządzanych metadanych oraz usług łączności biznesowej

Program

 • Planowanie i konfigurowanie zarządzanych metadanych
 • Planowanie i konfigurowanie usług łączności biznesowej

Moduł 6: Planowanie i konfigurowanie wyszukiwania

Program

 • Planowanie wyszukiwania
 • Konfigurowanie wyszukiwania

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d
(Łącznie 24 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie