Autoryzowane szkolenia MicrosoftWS 012T00
Wdrażanie systemu Windows Server 2019 w modelu hybrydowym i z wykorzystaniem usług IaaS platformy Azure

Co zawiera cena?

2 690 zł nettoOnline

2 990 zł nettoStacjonarne

3 090 zł nettoOnline

3 390 zł nettoStacjonarne

3 990 zł nettoOnline

4 290 zł nettoStacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie SkillPipe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+390 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

Szczegółowe wymagania techniczne dla szkolenia sprawdź TUTAJ.

Opis szkolenia


Trzydniowe szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla informatyków mających doświadczenie w zarządzaniu lokalnym środowiskiem systemu Windows Server.

Kurs ma na celu przygotowanie specjalistów do planowania i implementowania środowisk obejmujących obciążenia systemu Windows Server hostowane w ramach usług IaaS platformy Azure oraz zarządzanie takimi środowiskami. W programie szkolenia uwzględniono korzystanie z funkcji hybrydowych platformy Azure, przeprowadzanie migracji obciążeń serwerów wirtualnych i fizycznych do usług IaaS platformy Azure oraz zarządzanie maszynami wirtualnymi Azure z systemem Windows Server 2019 i ich ochronę.

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu systemem operacyjnym Windows Server i obciążeniami tego systemu w scenariuszach lokalnych, w tym w korzystaniu z usługi AD DS, systemu DNS, usługi DFS, technologii Hyper-V oraz usług plików i magazynowania
 • Doświadczenie w pracy z typowymi narzędziami do zarządzania systemem Windows Server (co wynika z pierwszego wymagania)
 • Podstawowa wiedza na temat najważniejszych technologii firmy Microsoft związanych z obliczeniami, magazynowaniem danych, obsługą sieci i wirtualizacją (co wynika z pierwszego wymagania)
 • Podstawowa wiedza na temat technologii związanych z obliczeniami i magazynowaniem danych opartych na systemie Windows Server, które zwiększają odporność środowisk lokalnych (klastry z przełączaniem awaryjnym, miejsca do magazynowania)
 • Podstawowe doświadczenie w zakresie implementowania usług IaaS i zarządzania nimi na platformie Microsoft Azure
 • Podstawowa znajomość usługi Azure Active Directory
 • Podstawowa wiedza na temat technologii związanych z bezpieczeństwem (tj. zapór, szyfrowania, uwierzytelniania wieloskładnikowego i technologii SIEM/SOAR)
 • Podstawowa wiedza w zakresie tworzenia skryptów narzędzia PowerShell
 • Znajomość następujących pojęć związanych z technologiami stosowanymi w systemie Windows Server:
  • Wysoka dostępność i odzyskiwanie awaryjne
  • Automatyzacja
  • Monitorowanie

Umiejętności po szkoleniu:

 • Opisywanie podstawowych zasad działania usług IaaS platformy Azure, w tym funkcji związanych z obliczeniami, magazynowaniem danych i obsługą sieci
 • Wskazywanie narzędzi służących do implementowania rozwiązań hybrydowych, w tym Centrum administracyjnego systemu Windows i narzędzia PowerShell
 • Implementowanie mechanizmów zarządzania tożsamościami w scenariuszach hybrydowych, w tym usługi Azure AD DS działającej w ramach usług IaaS platformy Azure oraz zarządzanej usługi AD DS
 • Integrowanie usługi Azure AD DS z usługą Azure AD
 • Monitorowanie scenariuszy hybrydowych i zarządzanie nimi przy użyciu usług i narzędzi WAC, Azure Arc, Azure Automation i Azure Monitor
 • Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa środowisk hybrydowych przy użyciu usług Azure Security Center, Azure Sentinel i Windows Update Management
 • Implementowanie usług plików w scenariuszach hybrydowych przy użyciu usługi Azure Files i funkcji Azure File Sync
 • Planowanie i implementowanie scenariuszy hybrydowych i scenariuszy opartych całkowicie na chmurze w zakresie migracji, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019 oraz konfigurowanie obsługi sieci, magazynu i zabezpieczeń
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi Azure z systemem Windows Server 2019 i ich konserwacja

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do hybrydowych usług IaaS platformy Azure związanych z systemem Windows Server 2019

Program

 • Omówienie usług IaaS platformy Azure
 • Omówienie modelu hybrydowego platformy Azure
 • Korzystanie z narzędzi administracyjnych w modelu hybrydowym

Moduł 2: Implementowanie mechanizmów zarządzania tożsamościami w scenariuszach hybrydowych

Program

 • Implementowanie usługi AD DS w ramach usług IaaS platformy Azure
 • Integrowanie usługi AD DS z usługą Azure AD
 • Implementowanie środowisk zarządzanej usługi AD DS
 • Ćwiczenie: Implementowanie integracji usług AD DS i Azure AD
 • Przygotowywanie usługi Azure AD do integracji z usługą AD DS
 • Przygotowywanie lokalnej usługi AD DS do integracji z usługą Azure AD
 • Pobieranie, instalowanie i konfigurowanie narzędzia Azure AD Connect
 • Weryfikowanie integracji usług AD DS i Azure AD
 • Implementowanie funkcji integracji z usługą Azure AD w usłudze AD DS

Moduł 3: Usprawnianie zarządzania wdrożeniem hybrydowym i monitorowania operacyjnego w scenariuszach hybrydowych

Program

 • Centrum administracyjne systemu Windows
 • Usługa Azure Arc
 • Usługa Azure Monitor
 • Usługa Azure Automation
 • Ćwiczenie: Korzystanie z Centrum administracyjnego systemu Windows w scenariuszach hybrydowych
 • Inicjowanie obsługi maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019
 • Implementowanie łączności hybrydowej za pośrednictwem usługi Azure Network Adapter
 • Wdrażanie bramy Centrum administracyjnego systemu Windows na platformie Azure
 • Weryfikowanie funkcjonalności bramy Centrum administracyjnego systemu Windows na platformie Azure

Moduł 4: Implementowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w scenariuszach hybrydowych

Program

 • Usługa Azure Security Center
 • Usługa Azure Sentinel
 • Zarządzanie usługą Windows Update
 • Ćwiczenie: Korzystanie z usługi Azure Security Center w scenariuszach hybrydowych
 • Inicjowanie obsługi maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019
 • Konfigurowanie usługi Azure Security Center
 • Dołączanie lokalnej instalacji systemu Windows Server 2019 do usługi Azure Security Center
 • Weryfikowanie funkcji hybrydowych usługi Azure Security Center

Moduł 5: Implementowanie usług plików w scenariuszach hybrydowych

Program

 • Implementowanie usługi Azure Files
 • Implementowanie funkcji Azure File Sync
 • Ćwiczenie: Implementowanie funkcji Azure File Sync
 • Implementowanie funkcji replikacji systemu plików DFS w środowisku lokalnym
 • Tworzenie i konfigurowanie grupy synchronizacji
 • Zastępowanie funkcji replikacji systemu plików DFS mechanizmem replikacji opartym na funkcji File Sync
 • Weryfikowanie replikacji i włączanie obsługi warstw w chmurze
 • Rozwiązywanie problemów z replikacją

Moduł 6: Wdrażanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych Azure

Program

 • Wdrażanie maszyn wirtualnych Azure
 • Konfigurowanie obsługi sieci w maszynach wirtualnych Azure
 • Konfigurowanie obsługi magazynu w maszynach wirtualnych Azure
 • Konfigurowanie zabezpieczeń w maszynach wirtualnych Azure
 • Ćwiczenie: Wdrażanie i konfigurowanie systemu Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure
 • Tworzenie szablonów usługi ARM na potrzeby wdrażania maszyn wirtualnych Azure
 • Modyfikowanie szablonów usługi ARM w celu uwzględnienia konfiguracji maszyn wirtualnych opartej na rozszerzeniach
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019 przy użyciu szablonów usługi ARM
 • Konfigurowanie dostępu administracyjnego do maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019
 • Konfigurowanie zabezpieczeń systemu Windows Server 2019 w maszynach wirtualnych Azure

Moduł 7: Zarządzanie maszynami wirtualnymi Azure i ich konserwacja

Program

 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi Azure z systemem Windows Server 2019
 • Konserwacja maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019
 • Ćwiczenie: Zarządzanie maszynami wirtualnymi Azure z systemem Windows Server 2019
 • Inicjowanie obsługi maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019
 • Zarządzanie systemem Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure przy użyciu Centrum administracyjnego systemu Windows
 • Zarządzanie systemem Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure z poziomu usługi Cloud Shell przy użyciu funkcji komunikacji zdalnej narzędzia PowerShell
 • Zarządzanie systemem Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure przy użyciu polecenia Uruchom
 • Zarządzanie systemem Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure przy użyciu konsoli szeregowej
 • Zarządzanie systemem Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure przy użyciu konfiguracji gościa usługi Azure Policy

Moduł 8: Planowanie i implementowanie usług migracji i odzyskiwania danych w scenariuszach hybrydowych

Program

 • Usługa Azure Migrate
 • Serwer migracji magazynu
 • Usługa Azure Site Recovery
 • Replika magazynu
 • Usługa Azure Backup
 • Ćwiczenie: Implementowanie usług odzyskiwania opartych na platformie Azure
 • Implementowanie środowiska laboratoryjnego
 • Tworzenie i konfigurowanie magazynu usługi Azure Site Recovery
 • Implementowanie ochrony maszyn wirtualnych w technologii Hyper-V przy użyciu magazynu usługi Azure Site Recovery
 • Implementowanie usługi Azure Backup

Tagi:

Azure Microsoft Padnij! Lecą gadżety Windows Server

 


Najbliższe terminy:

13 września 2022 r. - Katowice

13 września 2022 r. - Online

Długość szkolenia

3 d x 8 h lekcyjnych
(Łącznie 24 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie