Autoryzowane szkolenia MicrosoftWS 013T00
Usługa Azure Stack HCI

Co zawiera cena?

2 690 zł netto *Online

2 990 zł netto *Stacjonarne

3 590 zł netto *Online

3 890 zł netto *Stacjonarne

3 990 zł netto *Online

4 290 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Trzydniowe szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla informatyków mających już duże doświadczenie w zarządzaniu lokalnym środowiskiem systemu Windows Server.

Kurs ma na celu zaprezentowanie zaawansowanych zagadnień związanych z obsługą centrów danych zdefiniowanych programowo w systemie Windows Server, usługą Azure Stack HCI oraz innymi usługami z rodziny Azure Stack. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostanie wykorzystanie dotychczasowych produktów z rodziny Microsoft System Center do implementowania centrów danych zdefiniowanych programowo w oparciu o system Windows Server 2019 i zarządzania nimi. Szkolenie jest prowadzone na poziomie zaawansowanym i przeznaczone dla osób, które chcą uruchamiać obciążenia wirtualne w systemie Windows Server 2019 na średnią lub dużą skalę z wykorzystaniem centrum przetwarzania danych zdefiniowanego programowo i infrastruktury hiperkonwergentnej.

Wymagania:

 • Doświadczenie na poziomie średnio zaawansowanym w zarządzaniu systemami operacyjnymi z rodziny Windows Server oraz zwirtualizowanymi obciążeniami tych systemów w scenariuszach lokalnych
 • Doświadczenie na poziomie średnio zaawansowanym w pracy z typowymi narzędziami do zarządzania systemem Windows Server (co wynika z pierwszego wymagania)
 • Wiedza na poziomie średnio zaawansowanym w zakresie najważniejszych technologii firmy Microsoft związanych z obliczeniami, magazynowaniem danych, obsługą sieci i wirtualizacją
 • Wiedza na poziomie średnio zaawansowanym na temat technologii opartych na systemie Windows Server, które zapewniają wysoką dostępność funkcji związanych z obliczeniami i magazynowaniem danych
 • Podstawowe doświadczenie w zakresie implementowania usług w modelu „infrastruktura jako usługa” (Infrastructure as a Service — IaaS) i zarządzania nimi na platformie Microsoft Azure
 • Podstawowa znajomość usługi Azure Active Directory (Azure AD)
 • Średnio zaawansowana znajomość technologii wirtualizacji firmy Microsoft związanych z zabezpieczeniami
 • Średnio zaawansowana znajomość zasad tworzenia skryptów narzędzia PowerShell i platformy PowerShell Desired State Configuration (DSC)

Umiejętności po szkoleniu:

 • Opisywanie oferty usług Azure Stack, w tym usług Azure Stack HCI, Azure Stack Hub i Azure Stack Edge
 • Opisywanie podstawowych technologii i narzędzi do zarządzania związanych z usługą Azure Stack HCI
 • Opisywanie przebiegu typowej implementacji usługi Azure Stack HCI
 • Wskazywanie funkcji hybrydowych usługi Azure Stack HCI
 • Implementowanie i konserwacja obciążeń oraz zarządzanie nimi w ramach usługi Azure Stack HCI
 • Planowanie implementacji i implementowanie magazynu usługi Azure Stack HCI, w tym usługi QoS magazynu i usługi repliki magazynu
 • Planowanie obsługi sieci w ramach usługi Azure Stack HCI
 • Implementowanie sieci definiowanych przez oprogramowanie w usłudze Azure Stack HCI

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do usługi Azure Stack HCI

Program

 • Omówienie usługi Azure Stack HCI
 • Omówienie technologii wchodzących w skład usługi Azure Stack HCI
 • Omówienie narzędzi do zarządzania usługą Azure Stack HCI
 • Omówienie funkcji hybrydowych usługi Azure Stack HCI

Moduł 2: Eksploatacja i konserwacja usługi Azure Stack HCI

Program

 • Implementowanie obciążeń oraz zarządzanie nimi w ramach usługi Azure Stack HCI
 • Konserwacja usługi Azure Stack HCI
 • Ćwiczenie B: Korzystanie z Centrum administracyjnego systemu Windows w scenariuszach hybrydowych
 • Integrowanie infrastruktury hiperkonwergentnej z usługami platformy Azure
 • Dokonywanie przeglądu funkcji integracji platformy Azure
 • Zarządzanie aktualizacjami infrastruktury hiperkonwergentnej

Moduł 3: Planowanie implementacji i implementowanie magazynu usługi Azure Stack HCI

Program

 • Omówienie podstawowych technologii magazynu usługi Azure Stack HCI
 • Planowanie korzystania z funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania w usłudze Azure Stack HCI
 • Implementowanie infrastruktury hiperkonwergentnej opartej na funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania
 • Zarządzanie funkcją bezpośrednich miejsc do magazynowania w usłudze Azure Stack HCI
 • Planowanie implementacji i implementowanie usługi QoS magazynu
 • Planowanie implementacji i implementowanie usługi repliki magazynu
 • Ćwiczenie: Implementowanie klastra funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania
 • Implementowanie klastra funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania przy użyciu Centrum administracyjnego systemu Windows
 • Implementowanie klastra funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania przy użyciu narzędzia Windows PowerShell
 • Zarządzanie klastrem funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania przy użyciu Centrum administracyjnego systemu Windows i narzędzia Windows PowerShell
 • Zarządzanie klastrem funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania i monitorowanie jego odporności
 • Zarządzanie warstwami klastrów funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania
 • Identyfikowanie i analizowanie metadanych dotyczących klastra funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania (opcjonalnie)

Moduł 4: Planowanie implementacji i implementowanie funkcji obsługi sieci usługi Azure Stack HCI

Program

 • Omówienie podstawowych technologii sieciowych usługi Azure Stack HCI
 • Omówienie tematyki wirtualizacji sieci i sieci definiowanych przez oprogramowanie
 • Planowanie implementacji i implementowanie funkcji tworzenia zespołu kart sieciowych w ramach przełącznika (Switch Embedded Teaming)
 • Planowanie implementacji i implementowanie zapory centrum danych
 • Planowanie implementacji i implementowanie programowego równoważenia obciążenia
 • Planowanie implementacji i implementowanie bramy usługi dostępu zdalnego
 • Ćwiczenie A: Wdrażanie sieci definiowanych przez oprogramowanie
 • Wdrażanie sieci definiowanych przez oprogramowanie za pomocą narzędzia PowerShell
 • Zarządzanie sieciami wirtualnymi za pomocą Centrum administracyjnego systemu Windows i narzędzia PowerShell
 • Implementowanie listy kontroli dostępu do sieci definiowanych przez oprogramowanie przy użyciu Centrum administracyjnego systemu Windows
 • Implementowanie programowego równoważenia obciążenia w sieciach definiowanych przez oprogramowanie przy użyciu Centrum administracyjnego systemu Windows i narzędzia Windows PowerShell

Tagi:

Administrator Advanced Microsoft Padnij! Lecą gadżety Windows

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d x 8 h lekcyjnych
(Łącznie 24 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie