Programowanie w języku JavaScript (ES6+) - Poziom zaawansowany

Co zawiera cena?

2 990 zł netto *Online

3 490 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie wprowadzające w składnię języka JavaScript po zmianach wprowadzonych do specyfikacji EcmaScript 2015 wraz z zmianami języka wprowadzonymi w specyfikacji EcmaScript 2016/2017/2018.

Podczas szkolenia przyjrzyjmy się najciekawszym usprawnieniom oraz funkcjom w ES6.

Wymagania:

Dla osób znających strukturę dokumentu HTML i składnię stylów CSS przynajmniej w podstawach. Również znających tematy obejmujące poziom podstawowy programowania JavaScript

Poziom trudności (od 1 do 5):

4

Korzyści po szkoleniu

Rozwiniesz poznaną składnię języka JavaScript o możliwości jakie niesie użycie modułowości oraz używanie środowiska Node.js w budowaniu nowoczesnych aplikacji internetowych.

Szkolenie i materiały w języku polskim.


Harmonogram szkolenia

Powtórzenie i weryfikacja umiejętności na poziomie podstawowym

 • Rola JavaScript w aktualnym Frontend Developer RoadMap
 • Środowisko programowania Visual Studio Code
  • Instalacja
  • Konfiguracja
  • Instalacja niezbędnych rozszerzeń
  • Skróty klawiaturowe
 • Konfiguracja struktury projektu witryny www
  • Osadzanie kodu w dokumencie HTML
  • Zmienne i stałe – deklaracja i konwersja
  • Komentarze
  • Okna dialogowe
  • Typy danych
  • Operatory
  • Instrukcje warunkowe
  • Instrukcje typu pętle
  • Debugowanie kodu z poziomu przeglądarki

Programowanie z użyciem typów i obiektów

 • Funkcje (Function)
 • Tablice (Array)
 • Daty (Date)
 • Wyrażenia regularne (RegEx)
 • Math
 • Teksty (String, Template strings)
 • Liczby
 • NaN, Undefined, Null
 • Map, Set
 • Symbol
 • Object
 • Iteratory
 • Generatory

Programowanie w technologii AJAX

 • Wprowadzenie do technologii asynchronicznych
 • Funkcje typu zwrotnego (Callback)
 • Formaty transferu danych: JSON, XML, BLOB, i inne
 • Użycie obiektu klasy XMLHttpRequest
 • Zastosowanie obietnic (Promise)
 • Zastosowanie Fetch API
 • Składnia async / await

Programowanie z użyciem biblioteki jQuery (opcjonalnie)

 • Instalacja biblioteki i dołączenie do strony
 • Obsługa zdarzeń tagów HTML z użyciem jQuery
 • Użycie animacji wbudowanych w jQuery (opcjonalnie)
 • Użycie technologii AJAX w jQuery

Programowanie obiektowe

 • Projektowanie klas
 • Deklaracja właściwości i akcesoriów
 • Deklaracja konstruktora
 • Deklaracja metod i metod statycznych
 • Destrukturyzacja obiektów
 • Rola wskazania this w pracy z obiektami
 • Implementacja dziedziczenia

Praca z plikami oraz magazynami danych

 • Użycie technologii AJAX
 • Użycie FileReader
 • Użycie local i session storage
 • Użycie cookies
 • Użycie IndexedDB
 • Użycie WebSQL (opcjonalnie)

Praca z modułami

 • Deklaracja skryptu jako modułu
 • Oznaczanie klas i metod w module do eksportu
 • Import modułu
 • Domyślna klasa modułu
 • Alias nazwy
 • Warunkowe importowanie

Środowisko Node.js

 • Wprowadzenie do środowiska
 • Instalacja środowiska
 • Instalacja wybranych pakietów
 • Konfiguracja package.json
 • Użycie narzędzia npx
 • Użycie narzędzie do konwersji (transpilacji), np. sass do css
 • Reakcja na zdarzenia zmian w zawartości plików js, css, i innych

Użycie narzędzi automatyzujących (Bundlerów)

 • Wprowadzenie do webpack, parcel, rollupjs
 • Instalacja webpack
 • Konfiguracja webpack
 • Użycie konwerterów
 • Użycie optymalizatorów
 • Budowa przykładowego projektu z użyciem webpack

Projekty przykładowych aplikacji (opcjonalnie)

 • Projekt Angular
 • Projekt React
 • Projekt Vue

Tagi:

Deweloper Programowanie

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d (Łącznie 35 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie