Programowanie zapytań w SQL

Co zawiera cena?

2 690 zł netto *Online

2 990 zł netto *Stacjonarne

2 890 zł netto *Online

3 190 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Certyfikat (dla osób które zdały egzamin) lub zaświadczenie ukończenia szkolenia

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

-

-

Lunch i przerwy kawowe

-

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Zapraszamy na szkolenie wprowadzające w świat języka SQL.

Podczas kursu poznasz składnię języka SQL z zakresu pobierania i filtrowania danych z relacyjnych baz danych SQL Server, MySQL oraz PostgreSQL. Szkolenie stanowi wprowadzenie dla osób rozpoczynających prace na stanowisku developer baz danych oraz dla analityków chcących samodzielnie rozpocząć budowę zapytań w TSQL.

Wymagania:

Podstawowa wiedza w zakresie systemów operacyjnych Microsoft Windows.

Poziom trudności (od 1 do 5):

3

Korzyści po szkoleniu

Szkolenie wprowadzające w znajomość składni języka SQL i zastosowanie jej w budowaniu zapytań do baz danych.

Szkolenie i materiały w języku polskim.


Harmonogram szkolenia

Wprowadzenie do narzędzi pracy (instalacja preferowanych)

 • SQL Server Management Studio (baza SQL Server)
 • Workbench 8.x CE (MySQL)
 • pgAdmin 4 (PostgreSQL)
 • DBeaver (uniwersalne narzędzie współpracujące z bazami danych)

Tworzenie zapytań SELECT

 • tworzenie prostych składni SELECT
 • usuwanie duplikatów za pomocą DISTINCT
 • wykorzystanie kolumn i aliasów tabel
 • tworzenie wyrażeń CASE
 • filtrowanie zapytań klauzulą WHERE
 • użycie operatorów arytmetycznych i tekstowych w zapytaniach
 • użycie operatorów: And, Or, Not, Between
 • sortowanie danych w wynikach zapytań

Tworzenie zapytań do wielu tabel

 • sprzężenia wewnętrzne
 • sprzężenia zewnętrzne
 • sprzężenia krzyżowe i samosprzężenia

Typy danych w bazach danych

 • wprowadzenie do typów danych
 • dane znakowe
 • dane liczbowe
 • dane Data i Czas
 • pozostałe typy danych

Stosowanie funkcji w zapytaniach

 • tworzenie zapytań z wykorzystaniem funkcji wbudowanych
 • wykorzystanie funkcji konwersji
 • wykorzystanie funkcji logicznych
 • wykorzystanie funkcji do pracy z danymi typu NULL
 • użycie klauzul Exists, Any, All

Grupowanie i agregacja danych

 • wykorzystanie funkcji agregacji
 • wykorzystanie klauzuli GROUP BY
 • filtrowanie grup za pomocą HAVING

Powtórzenie składni TSQL

 • Zapytania do wielu tabel
 • Użycie składni grupującej

Wykorzystanie podkwerend

 • tworzenie podkwerend z zawartością
 • tworzenie podkwerend skorelowanych
 • wykorzystanie predykcji EXISTS z podkwerendami

Wykorzystanie wyrażeń tabelowych

 • tabele pochodne
 • wspólne wyrażenia tabelowe CTE
 • widoki
 • wbudowane funkcje o wartościach tablicowych

Wykorzystanie operatorów

 • tworzenie zapytań z operatorem UNION
 • wykorzystanie EXCEPT oraz INTERSECT
 • wykorzystanie APPLY

Wykorzystanie funkcji Ranking, Aggregate oraz Offset

 • tworzenie zapytań z wykorzystaniem funkcji ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, NTILE, LAG, LEAD, FIRST_VALUE oraz LAST_VALUE
 • tworzenie okienek z wykorzystaniem klauzuli OVER

Przestawianie i grupowanie

 • tworzenie zapytań za pomocą PIVOT oraz UNPIVOT
 • praca ze zbiorami grup

Wykonywanie procedur składowanych

 • odpytywanie danych z wykorzystaniem procedur składowanych
 • przekazywanie parametrów
 • tworzenie prostych procedur składowanych
 • praca z Dynamic SQL

Implementacja obsługi błędów

 • wykorzystanie bloków TRY / CATCH
 • praca z informacjami o błędach

Tagi:

Intermediate Bazy danych

 


Najbliższe terminy:

12 grudnia 2023 r. - Online Termin gwarantowany

Długość szkolenia

4 d (Łącznie 24 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie