Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20486D Tworzenie aplikacji sieci Web ASP.NET Core MVC

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55340

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie dedykowane profesjonalnym programistom sieci, uczące tworzyć zaawansowane aplikacje ASP.NET Core MVC przy użyciu narzędzi i technologii NET Core.

Nasze szkolenie jest przeznaczona dla programistów internetowych, którzy na co dzień używają Microsoft Visual Studio w środowisku programistycznym. Rozpatrujemy i wdrażamy najpopularniejsze scenariusze wykorzystywane do podnoszenia wydajności i skalowalności rozwiązań.

Wymagania:

 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych za pomocą Microsoft Visual Studio i Microsoft ASP.NET,
 • biegłe posługiwanie się .NET Framework
 • znajomości języka C#,
 • wykorzystanie wyrażeń lambda,
 • podstawowa znajomość HTML, CSS, JavaScript, podstawowa znajomość standardów XML i JSON.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Zaprojektować architekturę i implementację aplikacji internetowej, która będzie spełniać zestaw wymagań funkcjonalnych, wymagań dotyczących interfejsu użytkownika i adresować modele biznesowe.
 • Skonfigurować potok aplikacji internetowych ASP.NET Core przy użyciu oprogramowania pośredniczącego i wykorzystać iniekcję zależności w aplikacji MVC.
 • Opracować aplikację internetową, która korzysta z aparatu routingu ASP.NET Core, aby przedstawić użytkownikom przyjazne adresy URL i logiczną hierarchię nawigacji.
 • Tworzyć modele MVC i napisać kod, który implementuje logikę biznesową w metodach, właściwościach i zdarzeniach Modelu.
 • Pisać kod JavaScript działający po stronie klienta i wykorzystujący bibliotekę skryptów jQuery do optymalizacji czasu reakcji aplikacji internetowej MVC.
 • Dodać pakiety po stronie klienta i skonfigurować programy uruchamiające zadania.
 • Napisać aplikację MVC, która uwierzytelnia i upoważnia użytkowników do bezpiecznego dostępu do treści przy użyciu tożsamości.
 • Stworzyć aplikację MVC odporną na złośliwe ataki.
 • Opisać, czym jest internetowy interfejs API i dlaczego programiści mogą dodać internetowy interfejs API do aplikacji.
 • Opisać, jak wdrożyć aplikację internetową ASP.NET Core MVC z komputera deweloperskiego na serwer sieci Web.

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Omówienie ASP.NET Core MVC

 • Przegląd technologii internetowych firmy Microsoft
 • Zdefiniowanie ASP.NET 4.x
 • Wprowadzenie do ASP.NET Core MVC
 • Lab: Odkrywanie aplikacji Razor Pages, eksploracja aplikacji interfejsu API sieci Web, odkrywanie aplikacji MVC

Moduł 2: Projektowanie aplikacji internetowych ASP.NET Core MVC

 • Planowanie w fazie projektowania projektu
 • Projektowanie modeli, kontrolerów i widoków w projekcie
 • Lab: Planowanie klas modeli, kontrolerzy planowania, widoki planowania, architektura i aplikacja internetowa MVC.

Moduł 3: Konfigurowanie oprogramowania pośredniczącego i usług w ASP.NET Core

 • konfigurowanie składowych warstwy pośredniej (Middleware)
 • konfigurowanie usług niezbędnych do działania aplikacji ASP.NET Core
 • Lab: Praca z plikami statycznymi, tworzenie niestandardowego oprogramowania pośredniego.

Moduł 4: Programowanie kontrolerów aplikacji ASP.NET Core MVC

 • pisanie kontrolerów aplikacji
 • konfiguracja rozwiązywania adresów URL (Routing)
 • programowanie filtrów akcji
 • Lab: Dodawanie kontrolerów i akcji do aplikacji MVC, konfigurowanie routingu.

Moduł 5: Programowanie widoków

 • Tworzenie widoków ze składnią Razor
 • Korzystanie z pomocników HTML
 • Ponowne używanie kodu w widokach
 • Lab: Dodawanie widoków do aplikacji MVC, dodanie częściowego widoku oraz jego komponentu

Moduł 6: Tworzenie modeli

 • Projektowanie modeli MVC
 • Praca z formularzami i sprawdzanie poprawności aplikacji MVC
 • Lab: Dodawanie modelu, praca z formularzami, dodawanie walidacji.

Moduł 7: Wykorzystanie środowiska Entity Framework Core w ASP.NET Core

 • wprowadzenie do Entity Framework Core
 • praca z Entity Framework Core
 • połączenia do SQL Server w klasach Entity Framework Core
 • Lab: Dodanie Entity Framework Core, użycie go do pobierania i przechowywania danych, Entity Framework Core w połączeniu z Microsoft SQL Server.

Moduł 8: Używanie layoutów, CSS i JavaScript w ASP.NET Core MVC

 • wykorzystanie układów (Layouts)
 • dołączanie styli kaskadowych CSS i skryptów JavaScript
 • wykorzystanie bibliotek rozszerzeń na przykładzie jQuery
 • Lab: tworzenie modeli MVC( layout’s), praca z formularzami.

Moduł 9: Programowanie warstwy logiki klienta

 • zaawansowana stylizacja
 • praca z zadaniami (Task Runners)
 • responsywna aplikacja
 • Lab: Stylizacja za pomocą Sass, korzystanie z Bootstrap.

Moduł 10: Testowanie i rozwiązywanie problemów

 • Testowanie aplikacji MVC
 • Wdrażanie strategii obsługi wyjątków
 • Rejestrowanie aplikacji MVC
 • Lab: Testowanie modelu, testowanie kontrolera przy użyciu fałszywego repozytorium, Wdrożenie repozytorium w projekcie MVC.

Moduł 11: Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Uwierzytelnianie w ASP.NET Core
 • Autoryzacja w ASP.NET Core
 • Obrona przed atakami
 • Lab: Używanie tożsamości, dodawanie autoryzacji, unikanie ataków między lokacjami.

Moduł 12: Zarządzanie wydajnością i wymianą informacji

 • strategie cache
 • zarządzanie stanem aplikacji/sesji
 • komunikacja dwukierunkowa
 • Lab: Wdrażanie strategii buforowania, dwukierunkowa komunikacja.

Moduł 13: Wdrażanie interfejsów API

 • wprowadzenie do Web API
 • dodawanie Web API do aplikacji
 • wywołania Web API w aplikacjach klasycznych i mobilnych
 • Lab: Dodawanie działań i wywoływanie ich za pomocą przeglądarki Microsoft Edge, wywołanie interfejsu API przy użyciu kodu po stronie serwera oraz przy użyciu jQuery.

Moduł 14: Wdrażanie aplikacji na system hostujący

 • wdrożenia lokalne
 • wykorzystanie subskrypcji Microsoft Azure
 • podstawowa charakterystyka środowiska Azure

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie