Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20345-1 Administracja serwera Microsoft Exchange 2016/2019

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55368

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak konfigurować oraz zarządzać środowiskiem Exchange Server. Szkolenie obejmuje również zagadnienia dotyczące zarządzania odbiorcami poczty oraz folderami publicznymi.

Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak zarządzać połączeniami klienckimi, transportem i higieną wiadomości, w jaki sposób wdrażać wysoko dostępne rozwiązania Exchange Server oraz wdrażać rozwiązania kopii zapasowej i przywracania systemu z kopii.

Wymagania:

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w administrowaniu środowiskiem Windows Server
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z usługą Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu usługą (DNS)
 • Obsługa środowisk Windows Server 2012 R2  i nowszych; usługi AD DS, planowanie, wdrażanie topologii infrastruktury
 • Zrozumienie protokołu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 • Praktyczna wiedza na temat topologii (PKI) włączając w to usługi Active Directory Certificate Services (AD CS)

Uczestnik będzie potrafił:

 • Zarządzać Exchange Server
 • Zarządzać różnymi obiektami adresatów w programie Exchange Server
 • Zastosować Exchange Management Shell do tworzenia i zarządzania różnymi obiektami adresatów w programie Exchange Server
 • Konfigurować połączenia klienta z serwerem Exchange Server, a także zarządzać usługami dostępu klienckiego
 • Wdrażać kopie zapasowe
 • Zarządzać wdrożeniami Exchange Online
 • Monitorować i rozwiązywać problemy związane z Exchange Server

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.


Program szkolenia

MODUŁ 1: WDRAŻANIE PROGRAMU MICROSOFT EXCHANGE SERVER

 • Wprowadzenie do Exchange Server
 • Wymagania i opcje wdrożeniowe Exchange Server

MODUŁ 2: ZARZĄDZANIE SERWERAMI MICROSOFT EXCHANGE SERVER

 • Zarządzanie Exchange Server
 • Przegląd kont w Exchange
 • Konfiguracja kont i usług

MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI ODBIORCÓW POCZTY

 • Odbiorcy Exchange Server
 • Zarządzanie odbiorcami Exchange Server
 • Konfiguracja list adresowych i polityk

MODUŁ 4: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM EXCHANGE SERVER ORAZ ODBIORCAMI PRZY WYKORZYSTANIU EXCHANGE MANAGEMENT SHELL

 • Wprowadzenie do Exchange Management Shell
 • Zarządzanie Exchange Server za pomocą Exchange Management Shell
 • Zarządzanie Exchange Server przy użyciu skryptów Exchange Management Shell

MODUŁ 5: IMPLEMENTACJA POŁĄCZEŃ Z KLIENTAMI

 • Konfiguracja usług dostępu klientów w Exchange Server
 • Zarządzanie usługami klientów
 • Usługi łączności klienckiej i publikacji Exchange Server
 • Konfiguracja usługi Outlook
 • Konfiguracja usług Exchange Server dla urządzeń mobilnych

MODUŁ 6: ZARZĄDZANIE WYSOKĄ DOSTĘPNOŚCIĄ EXCHANGE SERVER

 • Wysoka dostępność w Exchange Server
 • Konfiguracja wysokiej dostępności baz danych skrzynek pocztowych
 • Konfiguracja wysokiej dostępności usług Client Access

MODUŁ 7: IMPLEMENTACJA ODZYSKIWANIA DANYCH DLA PROGRAMU MICROSOFT EXCHANGE SERVER

 • Wdrażanie usług kopii zapasowej Exchange Server
 • Wdrażanie odzyskiwania po awarii Exchange Server

MODUŁ 8: KONFIGURACJA I ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM WIADOMOŚCI

 • Wprowadzenie do mechanizmów transportu wiadomości
 • Konfiguracja transportu wiadomości
 • Zarządzanie regułami transportowymi

MODUŁ 9: KONFIGUROWANIE ANTYWIRUSOWE, ANTYSPAM, A TAKŻE OCHRONA PRZED ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIEM

 • Wdrażanie i zarządzanie bezpieczeństwem wiadomości wykorzystując rolę Edge Transport
 • Wdrażanie rozwiązania antywirusowego dla programu Exchange Server
 • Wdrażanie rozwiązań antyspam dla programu Exchange Server

MODUŁ 10: MONITOROWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SERWERA MICROSOFT EXCHANGE SERVER

 • Monitorowanie Exchange Server
 • Rozwiązywanie problemów Exchange Server

MODUŁ 11: BEZPIECZEŃSTWO I UTRZYMANIE EXCHANGE SERVER

 • Ochrona Exchange Server za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC)
 • Konfiguracja logowanej inspekcji na Exchange Server
 • Utrzymanie Exchange Server

MODUŁ 12: WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE WDROŻENIAMI MICROSOFT EXCHANGE ONLINE

 • Przegląd Exchange Online i Office 365
 • Zarządzanie Exchange Online
 • Wdrażanie procesu migracji do usług Exchange Online

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie