Zarządzanie siecią w systemie Windows Server 2016

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie skierowane jest do specjalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie i konfigurację usług sieciowych w środowisku Windows Server 2016.

Szkolenie realizowane na podstawie kursu MS 20741.

Szkolenie to obejmuje swoim zakresem podstawy IP, technologii zdalnego dostępu i inne bardziej zaawansowane treści, włączając w to Sieć Definiowaną Programowo (Software Defined Networking).

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z systemem Windows Server 2008 lub Windows Server 2012
 • Znajomość topologii i architektury sieciowej jak LAN, WAN i WiFi
 • Doświadczenie i wiedza na temat funkcji Hyper-V i wirtualizacji
 • Doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows, takich jak Windows 8.1 lub Windows 10
 • Doświadczenie w pracy w dużym środowisku infrastruktury Windows Server
 • Znajomość modelu ISO/OSI

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Planować i wdrożyć sieć IPv4
 • Wdrożyć funkcję Direct Access
 • Wdrożyć wirtualne sieci prywatne (VPN)
 • Konfigurować zaawansowane funkcje sieciowe
 • Wdrożyć sieci w oddziałach firmy

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Planowanie i wdrażanie sieci IPv4

 • Planowanie adresacji IPv4
 • Konfiguracja IPv4 na hoście
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową IPv4

Moduł 2: Wdrażanie serwera DHCP

 • Wstęp do roli serwera DHCP
 • Wdrożenie DHCP
 • Zarządzanie i rozwiązywanie z DHCP

Moduł 3: Wdrażanie IPv6

 • Wstęp do adresacji IPv6
 • Konfiguracja IPv6 na hoście
 • Wdrożenie współistnienia IPv4 i IPv6
 • Przejście z IPv4 na IPv6

Moduł 4: Wdrażanie DNS

 • Wdrażanie serwerów DNS
 • Konfigurowanie stref DNS
 • Konfigurowanie rozwiązywania nazw pomiędzy strefami DNS
 • Konfigurowanie integracji DNS z Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Konfigurowanie zaawansowanych ustawień DNS

Moduł 5: Wdrażanie i zarządzanie usługami IPAM

 • Omówienie usługi IPAM
 • Wdrażanie usługi IPAM
 • Zarządzanie przestrzeniami adresów IP przy użyciu usługi IPAM

Moduł 6: Zdalny dostęp w Windows Server 2016

 • Wstęp do zdalnego dostępu
 • Wdrażanie Web Application Proxy

Moduł 7: Wdrażanie DirectAccess

 • Wstęp do Direct Access
 • Wdrażanie DirectAccess za pomocą Getting Started Wizzard
 • Wdrażanie i zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą DirectAccess

Moduł 8: Wdrażanie sieci VPN

 • Planowanie sieci VPN
 • Wdrażanie sieci VPN

Moduł 9: Wdrażanie infrastruktury sieciowej w oddziałach firmy

 • Funkcje sieci i zagadnienia dotyczące oddziałów
 • Wdrażanie Rozproszonego systemu Plików (Distributed File System- DFS) w oddziałach
 • Wdrażanie usługi Branch Cache dla oddziałów

Moduł 10: Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych

 • Wstęp do usług sieciowych wysokiej wydajności
 • Konfiguracja zaawansowanych właściwości sieciowych w Microsoft Hyper-V

Moduł 11: Wdrażanie usług Sieciowych Definiowanych Programowo (Software Defined Networking)

 • Wstęp do Software Defined Networking
 • Wdrażanie wirtualizacji sieci
 • Wdrażanie narzędzia Network Controller

Tagi:

Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie