Administracja infrastrukturą baz danych SQL

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach dotyczących administracji i utrzymania baz danych SQL. Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz programistów baz danych odpowiedzialnych za administrację serwerem i zarządzanie bazami danych SQL Server 2016.

Szkolenie realizowane na podstawie kursu MS 20764.

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows
 • Praktyczna znajomość języka Transact-SQL
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych
 • Podstawowe doświadczenie w dziedzinie projektowania baz danych

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Zarządzać bazami danych
 • Chronić dane za pomocą szyfrowania i audytu
 • Opisać modele i strategie odzyskiwania kopii zapasowych
 • Tworzyć kopie zapasowe bazy danych SQL Server
 • Zarządzać SQL Server przy użyciu PowerShell

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

 • Uwierzytelnienie połączenia
 • Autoryzacja dostępu do baz danych
 • Autoryzacja pomiędzy serwerami
 • Bazy typu partially contained

Moduł 2 Przypisywanie ról serwera i bazy danych

 • Praca z rolami serwera
 • Praca ze stałymi rolami bazy danych
 • Tworzenie ról definiowanych przez użytkownika

Moduł 3 Autoryzacja dostępu użytkowników do zasobów

 • Autoryzacja dostępu użytkowników do obiektów
 • Autoryzacja dostępu użytkowników do wykonania kodu
 • Konfiguracja uprawnień na poziomie schematu

Moduł 4 Ochrona danych przy użyciu szyfrowania i audytu

 • Opcje audytowania dostępu do danych w SQL Server
 • Implementacja audytu SQL Server 
 • Zarządzanie audytem SQL Server
 • Ochrona danych przy użyciu szyfrowania

Moduł 5 Modele odzyskiwania SQL Server

 • Strategie wykonywania kopii zapasowych
 • Zrozumienie działania logowania transakcji
 • Planowanie strategii wykonywania kopii zapasowych

Moduł 6 Wykonywanie kopii zapasowej

 • Tworzenie kopii zapasowej baz danych i logów transakcji
 • Zarządzanie kopiami zapasowymi
 • Opcje tworzenia kopii zapasowej

Moduł 7 Odtwarzanie baz danych SQL Server

 • Zrozumienie procesu odtwarzania
 • Odtwarzanie baz danych
 • Odtwarzanie kopii zapasowej do punktu w czasie
 • Odtwarzanie baz systemowych oraz pojedynczych plików

Moduł 8 Automatyzacja zadań administracyjnych w SQL Server

 • Automatyzacja zarządzania SQL Server
 • Praca z usługą agenta SQL Server
 • Zarządzanie zadaniami agenta SQL Server
 • Zarządzanie zadaniami na wielu serwerach

Moduł 9 Konfiguracja zabezpieczeń dla SQL Server Agent

 • Zrozumienie zabezpieczeń SQL Server Agent
 • Konfiguracja poświadczeń
 • Konfiguracja kont Proxy

Moduł 10 Monitorowanie SQL Server przy użyciu alertów i powiadomień

 • Konfiguracja database mail
 • Monitorowanie błędów SQL Server
 • Konfigurowanie operatorów, alertów i powiadomień
 • Alerty w bazie danych Azure SQL

Moduł 11 Wstęp do zarządzania SQL Server przy użyciu PowerShell

 • Konfiguracja SQL Server przy użyciu PowerShell
 • Administracja SQL Server przy użyciu PowerShell
 • Utrzymanie środowiska SQL Server przy użyciu PowerShell
 • Utrzymanie baz danych Azure SQL przy użyciu PowerShell

Moduł 12 Śledzenie dostępu do SQL Server

 • Przechwytywanie aktywności przy użyciu SQL Server profiler
 • Zwiększanie wydajności przy użyciu Database Engine Tuning Advisor
 • Praca z opcjami śledzenia
 • Zdarzenia rozproszone
 • Monitorowanie blokad

Moduł 13 Narzędzia do monitorowania systemu SQL Server

 • Monitorowanie aktywności
 • Zbieranie i zarządzanie danymi wydajności
 • Analiza zebranych danych wydajności
 • SQL Server utility

Moduł 14 Rozwiązywanie problemów z SQL Server

 • Metodologia rozwiązywania problemów
 • Rozwiązywanie problemów związanych z usługą
 • Rozwiązywanie problemów z logowaniem i łącznością
 • Rozwiązywanie typowych problemów

Moduł 15 Importowanie i eksportowanie danych

 • Transferowanie danych do/z SQL Server
 • Importowanie i eksportowanie danych z tabel
 • Używanie BCP i BULK INSERT do importu danych
 • Wdrażanie i aktualizacja aplikacji data-tier

Tagi:

Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie